ขายอสังหาริมทรัพย์

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ประกาศขายอสังหาริมทรัพย์ต่างประเทศ ดังนี้บริษัท การบินไทย จากัด (มหาชน) ประกาศขายอสังหาริมทรัพย์ต่างประเทศ จำนวน 7 แห่ง ได้แก่ ที่พักลอนดอน จาการ์ตา สิงคโปร์ (Nathan Road) และสิงคโปร์ (Mayer Road) และสำนักงานขายโรม ฮ่องกง และปีนัง

PropertyForSale-London
PropertyForSale-JKT
Property for Sale Singapore
Property for Sale Singapore Meye
PropertyForSale-ROM
Property for Sale HONGKONG
Property for Sale Penang