เส้นทางการบินในประเทศ

 เมือง  วันที่เริ่มบิน
 ลำปาง*  03 มีนาคม 2490
 แม่ฮ่องสอน  03 มีนาคม 2490
 พิษณุโลก  03 มีนาคม 2490
 อุดรธานี  03 มิถุนายน 2490
 เลย*  03 มิถุนายน 2490
 เชียงใหม่  01 กรกฎาคม 2490
 อุบลราชธานี  01 กรกฎาคม 2490
 ภูเก็ต  17 มกราคม 2491
 เชียงราย  08 มีนาคม 2491
 แพร่*  01 พฤษภาคม 2495
 ตรัง*  01 มีนาคม 2500
 ขอนแก่น  16 มีนาคม 2506
 ปัตตานี*  14 พฤศจิการยน 2506
 น่าน*  06 พฤศจิกายน 2513
หาดใหญ่   17 กรกฎาคม 2515
 นราธิวาส*  29 ตุลาคม 2521
 สุราษฎร์ธานี  15 เมษายน 2524
 แม่สอด*  07 มีนาคม 2527
 ตาก*  07 มีนาคม 2527
 นครศรีธรรมราช*  02 กรกฎาคม 2527
 สกลนคร*  28 ตุลาคม 2527
 นครราชสีมา*  15 มกราคม 2531
 อู่ตะเภา*  18 ธันวาคม 2532
 นครพนม*  03 กรกฎาคม 2537
 บุรีรัมย์*  27 มกราคม 2540
 กระบี่  10 กรกฎาคม 2542
 เพชรบูรณ์*  03 พฤษภาคม 2543
 สมุย*  15 กุมภาพันธ์ 2551
*หยุดบินชั่วคราว