บริการเสริม

น้ำหนักสัมภาระเพิ่มออนไลน์

น้ำหนักสัมภาระเพิ่มออนไลน์

ซื้อน้ำหนักสัมภาระเพิ่มเติมออนไลน์

เดินทางอย่างไร้กังวลเรื่องน้ำหนักสัมภาระ พบข้อเสนอพิเศษจากการบินไทยท่านสามารถซื้อน้ำหนักสัมภาระล่วงหน้าอย่างน้อย 24 ชั่วโมง โดยค่าบริการคิดเป็นแบบเหมาทุกๆ 5 กิโลกรัม สูงสุด 50 กิโลกรัม

 

ค่าบริการสัมภาระส่วนเกินออนไลน์  

ตารางค่าบริการสัมภาระส่วนเกินต่อ 1 กิโลกรัม เส้นทางภายในทีซี 3 และ ระหว่างทีซี 2 - ทีซี 3

ระหว่าง/ และ ช่องทาง สกุลเงิน กรุงเทพฯ ภายในประเทศ ไปโซน 1 ไปโซน 2 ไปโซน 3 ไปโซน 4 ไปโซน 5
กรุงเทพฯ ออนไลน์ USD - - 8 10 26 29 46
ภายในประเทศ ออนไลน์ USD - - 9 11 27 30 47
จากโซน 1  ออนไลน์ USD 8 9 9 11 30 34 53
จากโซน 2 ออนไลน์ USD 10 11 11 30 34 41 53
จากโซน 3 ออนไลน์ USD 26 27 30 34 41 45 53
จากโซน 4 ออนไลน์ USD 29 30 34 41 45 56 56
จากโซน 5 ออนไลน์ USD 46 47 53 53 53 56 56
หมายเหตุ:ขั้นต่ำ 5 กิโลกรัม
เส้นทางในประเทศ        เชียงใหม่(CNX) , ภูเก็ต (HKT),กระบี่ ( KBV)
โซน 1 บังคลาเทศ, กัมพูชา, จีน(KMG), ลาว, มาเลเซีย, พม่า, สิงคโปร์, เวียดนาม, ระหว่างฮ่องกง(HKG) และไทเป(TPE), ระหว่างไทเป(TPE) and โซล(ICN), ระหว่างการาจีและ มัสกัต
โซน 2 จีน(BJS, SHA, CTU, CAN, XMN), ฮ่องกง, อินเดีย, อินโดนีเซีย, เนปาล, ฟิลิปปินส์, ศรีลังกา, ไต้หวัน
 โซน 3 ออสเตรเลีย(PER), บาห์เรน, ญี่ปุ่น, เกาหลี, โอมาน, ปากีสถาน, อาหรับอิมิเรต
 โซน 4 ออสเตรเลีย(BNE, MEL,SYD), รัสเซีย(MOW)
โซน 5 เบลเยี่ยม, เดนมาร์ก, ฝรั่งเศส, เยอรมัน, อิตาลี, นิวซีแลนด์, นอร์เวย์, สวีเดน, สวิตเซอร์แลนด์, สหราชอาณาจักร, ออสเตรีย
ตารางค่าบริการสัมภาระส่วนเกินต่อ 1 กิโลกรัม เส้นทางภายในประเทศ

 

ระหว่าง สกุลเงิน ราคา
กรุงเทพฯ - เชียงใหม่ THB 50
กรุงเทพฯ - ภูเก็ต THB 60
กรุงเทพฯ - กระบี่ THB 60
หมายเหตุ: ขั้นต่ำ 5 กิโลกรัม สำหรับโซน 1 และ โซน 2

 

เงื่อนไขและข้อกำหนดในการซื้อน้ำหนักสัมภาระเพิ่มเติม:

 1. การซื้อน้ำหนักสัมภาระเพิ่มเติมผ่าน https://www.thaiairways.com สามารถเปลี่ยนแปลงวันและเวลาการเดินทางได้  ภายในระยะเวลา 1 ปี โดยเริ่มต้นจากวันซื้อ ที่ระบุในเอกสาร แต่ไม่สามารถขอคืนเงินหรือเปลี่ยนแปลงเส้นทางได้   
 2. ไม่สามารถขอคืนเงิน ทอนเงิน โอนเป็นของบุคคลอื่น หรือเปลี่ยนแปลงเส้นทางได้ 
 3. สามารถใช้ได้กับเที่ยวบินที่ให้บริการโดยการบินไทยเท่านั้น 
 4. ไม่สามารถใช้ได้กับผู้ถือบัตรโดยสารหมู่คณะ บัตรโดยสารที่ไม่ได้ยืนยันที่นั่ง บัตรโดยสารทารก และบัตรโดยสารที่ทำการอัพเกรดชั้นโดยสาร (Mileage Upgrade)
 5. สำหรับผู้โดยสารเด็ก ใช้อัตราเดียวกันกับผู้ใหญ่ 
 6. น้ำหนักสัมภาระเพิ่มเติมคิดเป็นราคาเหมาจ่าย โดยเริ่มต้นจาก 5/10/15/20/25 และสูงสุด 50 กิโลกรัม/ต่อคน/ต่อเส้นทาง โดยผู้โดยสารจะต้องซื้อล่วงหน้าอย่างน้อย 24 ชั่วโมงก่อนเดินทาง
 7. การซื้อน้ำหนักสัมภาระเพิ่มเติมล่วงหน้าสามารถทำได้ 1 ครั้งเท่านั้น หากต้องการซื้อน้ำหนักสัมภาระเพิ่ม สามารถซื้อได้ผ่านทางเคาน์เตอร์เช็คอินที่สนามบิน ในราคาปกติ
 8. ผู้โดยสารจะได้รับเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ยืนยันการซื้อน้ำหนักสัมภาระเพิ่มเติม (Electronic Miscellaneous Document (EMD)) หลังจากที่ได้ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว
 9. ขอบเขตความรับผิดชอบต่อสัมภาระเป็นไปตามเงื่อนไขสัญญาของบริษัท
 10. บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ข้อกำหนด และราคาน้ำหนักสัมภาระเพิ่มเติม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 11. สามารถซื้อน้ำหนักสัมภาระล่วงหน้าอย่างน้อย 12 ชั่วโมงก่อนเวลาเดินทาง สูงสุด 100 กิโลกรัม ผ่านทางสำนักงานขายบัตรโดยสาร และ Call Center (02356-1111)