บริการเสริม

Premium Meal Purchase

Premium Meal Purchase

"ข้าวเหนียวมะม่วง" ของหวานยอดนิยมที่การบินไทยได้คัดสรรมาจำหน่ายให้ลูกค้าได้มีโอกาสลิ้มลองบนเครื่องบิน หรือเป็นของฝากให้กับคนที่คุณรัก
ด้วยสูตรข้าวเหนียวมูลต้นตำรับจากบรรพบุรุษสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นกว่า 50 ปี

ข้าวเหนียวมะม่วงของเราใช้วัตถุดิบที่ดีจากจังหวัดต่างๆของประเทศไทย ดังนั้นข้าวเหนียวมะม่วงจึงเป็นเปรียบเสมือนขนมไทย ที่เป็นตัวแทนของประเทศไทยอย่างแท้จริง
เราใช้ข้าวเหนียวเขี้ยวงู พันธุ์ที่ถูกขนานนามว่าเป็นราชาของข้าวเหนียว จากจังหวัดเชียงราย ภาคเหนือของไทย
มะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง รสชาติหวานอมเปรี้ยว เนื้อเนียนละเอียด จากพื้นที่ที่มีสภาพเหมาะกับการปลูกมะม่วงมากที่สุด อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรีทางภาคตะวันตกของประเทศไทย
กะทิสดทำจากมะพร้าวที่มีคุณภาพดีที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทย จุดเด่นคือความมันความหวาน ของอำเภอทัพสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดชายทะเลทางภาคใต้ของประเทศไทย

เมนูพิเศษ มีให้บริการบน เที่ยวบินที่กำหนด จากกรุงเทพฯ สู่ประเทศจีนและอินเดีย
ผู้โดยสารในเส้นทางกรุงเทพสู่ประเทศจีน สามารถลิ้มลองข้าวเหนียวมะม่วงบนเครื่องได้เท่านั้น ไม่สามารถนำออกจากเครื่องบินได้เนื่องจากกฎข้อบังคับการนำเข้าอาหารสดของกรมศุลกากรประเทศจีน


เงื่อนไขและข้อกำหนด

1. การบินไทยได้คัดเลือกเมนูพิเศษ เพื่อจำหน่ายแก่ผู้โดยสารทุกชั้นบริการ ในเที่ยวบินที่ระบุไว้เท่านั้น กรุณาตรวจสอบเที่ยวบินที่ให้บริการที่นี่
2. เมนูพิเศษสามารถสั่งได้ง่ายและสะดวกสบายผ่านทางออนไลน์อย่างน้อย 72 ชั่วโมงก่อนเวลาเดินทาง
3. เมนูพิเศษสามารถสั่งซื้อได้หลังจากออกบัตรโดยสารเรียบร้อยแล้ว ไม่สามารถให้บริการสำหรับบัตรโดยสารที่ออกโดยสายการบินอื่น
4. หากมีการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินไม่สามารถโอนบริการนี้ไปยังเที่ยวบินใหม่หรือผู้อื่นได้
5. ไม่สามารถคืนเงินได้ยกเว้นกรณีที่เกิดการเปลี่ยนแปลงตารางการบินโดยการบินไทย
6. มีบริการเพียง 50 ชุดต่อเที่ยวบินเท่านั้น
7. ผู้โดยสารจะได้รับเอกสารยืนยันทางอีเมล์เมื่อการซื้อเสร็จสมบรูณ์
8. เมนูพิเศษไม่สามารถนำเข้าประเทศจีนได้เนื่องจากข้อจำกัดทางด้านศุลกากรและด่านกักกันพืช