กรุณาระบุรหัสการจองและนามสกุลตามที่ปรากฏในข้อมูลการจอง เพื่อตรวจสอบหรือจัดการข้อมูลการจอง เช่น เลือก/เปลี่ยนที่นั่ง หรือ อาหารพิเศษ ระบุหมายเลขสมาชิกรอยัลออร์คิดพลัส ระบุข้อมูลการติดต่อเช่น อีเมล์ เบอร์โทรศัพท์ เป็นต้น

หมายเหตุ :

• ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธผู้โดยสารที่มีเอกสารเดินทางไม่สมบูรณ์
• อินเทอร์เน็ตเช็คอินไม่อนุญาตให้ทำการเช็คอินสำหรับเที่ยวบินไทยสมายล์ (WE)หรือเที่ยวบิน TG ที่ทำการบินโดยสายการบินไทยสมายล์

สิทธิประโยชน์สำหรับท่านผุ้โดยสารชั้นธุรกิจ ท่านสามารถสั่งอาหารล่วงหน้าบนเที่ยวบินได้ จากรายการอาหารที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสำหรับท่าน โดยการสั่งล่วงหน้าอย่างน้อย 24 ชั่วโมงก่อนเดินทางสำหรับเที่ยวบินออกจากรุงเทพฯ
และอย่างน้อย 48 ชั่วโมงก่อนเดินทางสำหรับเที่ยวบินเข้ากรุงเทพฯ กรุณาศึกษา “เงื่อนไขและข้อตกลง” ก่อนสั่งอาหารล่วงหน้า


*

หรือ

*

*
*

* ข้อมูลที่ต้องระบุ

ขั้นตอนการสั่งพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน

1. ระบุรหัสหมายเลขบัตรโดยสาร, ชื่อและนามสกุลผู้โดยสาร และกดปุ่ม ดำเนินการต่อ

2. ในกรณีที่ระบุข้อมูลไม่ถูกต้อง ระบบจะไม่สามารถดำเนินการต่อได้

3. กรณีที่ไม่สามารถระบุหมายเลขบัตรโดยสาร สามารถระบุด้วยรหัสการจองแทนได้

หมายเหตุ :
1. สำหรับการเดินทางที่สิ้นสุดลงแล้ว กรุณาใช้หมายเลขบัตรโดยสารในการพิมพ์ใบเสร็จรับเงินออนไลน์
2. กรณีที่ระบบไม่สามารถดำเนินการต่อได้ ให้ทำการรีเฟรชเบราเซอร์อีกครั้ง (กด Ctrl+F5)