ก่อนเดินทาง

เช็คอินด้วยตนเอง

เช็คอินด้วยตนเอง

เครื่องเช็คอินด้วยตนเองให้บริการเช็คอินอัตโนมัติเพื่อความสะดวกยิ่งขึ้น โดยไม่จำเป็นต้องต่อคิวที่เคาน์เตอร์เช็คอิน เมื่อบินเส้นทางภายในประเทศ ออกเดินทางจากกรุงเทพฯสู่เส้นทางระหว่างประเทศที่สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ และ สนามบินนานาชาติภูเก็ต เท่านั้น

คุณสามารถเลือกหรือเปลี่ยนที่นั่งได้สูงสุด 12 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง บริการนี้มีให้สำหรับผู้โดยสารทุกคนยกเว้นผู้ที่ต้องการบริการสนามบินพิเศษหรือความช่วยเหลือเช่นรถเข็น การแพทย์ เด็กที่เดินทางคนเดียว หรือผู้ที่เดินทางด้วยอุปกรณ์กีฬา สัตว์เลี้ยง หรือสัมภาระที่มีน้ำหนักเกิน / ขนาดใหญ่ไม่สามารถใช้บริการอัตโนมัตินี้ได้

ขั้นตอนในการใช้ตู้เช็คอินด้วยตนเอง

  • เลือก THAI บนหน้าจอ
  • เลือกภาษา
  • กรอกข้อมูลของคุณโดยเลือกหนึ่งใน 5 ตัวเลือก: - หมายเลขอ้างอิงการจอง, หมายเลข E-ticket, หมายเลขสมาชิก, Passport หรือบาร์โค้ดในบอร์ดดิ้งพาส
  • จากนั้นทำตามขั้นตอนที่เหลือจนกว่าคุณจะได้บอร์ดดิ้งพาส

สำหรับสัมภาระของคุณ คุณสามารถฝากกระเป๋าไว้ที่เคาน์เตอร์ THAI BAG – DROP