บริการระดับพรีเมียม

สัมภาระเช็คอิน

การบินไทยมีบริการสัมภาระเช็คอินให้แก่ผู้โดยสารทุกท่าน

● สัมภาระเช็คอิน

เลือกอาหาร

ผู้โดยสารสามารถสั่งอาหารล่วงหน้า สำหรับผู้โดยสารที่แพ้อาหารบางประเภท หรือ นับถือศาสนาที่ไม่สามารถรับประทานเนื้อบางชนิด

● อาหารพิเศษ

เลือกที่นั่ง

ผู้โดยสารทุกท่านสามารถเลือกที่นั่งก่อนเดินทาง โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

● เลือกที่นั่ง