จัดการข้อมูล

จัดการเที่ยวบินของฉัน

ท่านสามารถแก้ไขข้อมูลเที่ยวบินเส้นทางภายในประเทศและเส้นทางระหว่างประเทศอย่างน้อย 6 ชั่วโมงก่อนเดินทาง

● อ่านต่อ

เลือกอาหารและที่นั่ง

ผู้โดยสารสามารถเลือกที่นั่งล่วงหน้า รวมถึงสั่งอาหารล่วงหน้า สำหรับผู้โดยสารที่แพ้อาหารบางประเภท หรือ นับถือศาสนาที่ไม่สามารถรับประทานเนื้อบางชนิด

● อ่านต่อ

เปลี่ยนข้อมูลติดต่อ

ติดตามข้อมูลเที่ยวบินผ่านบริการของเรา ในกรณีที่เที่ยวบินไม่สามารถทำการบินได้ เช่นเที่ยวบินล่าช้าและเที่ยวบินที่ถูกยกเลิก ผู้โดยสารจะได้รับแจ้งทางอีเมลทันที สำหรับการจองผ่านตัวแทนการท่องเที่ยวโปรดอัปเดตข้อมูลการติดต่อที่ถูกต้อง

● อ่านต่อ

ใบเสร็จรับเงิน

ผู้โดยสารสามารถออกใบเสร็จออนไลน์ได้ที่นี่

● อ่านต่อ