การจองบัตรโดยสารออนไลน์โดยใช้ THAI Travel Voucher

การบินไทยพร้อมให้บริการจองบัตรโดยสารโดยใช้ THAI Travel Voucher ได้แล้วผ่านช่องทางออนไลน์


ผู้โดยสารสามารถนำ THAI Travel Voucher มาทำการจองบัตรโดยสารใหม่ สำหรับเที่ยวบินของการบินไทย หรือเที่ยวบินร่วมที่ทำการบินเชื่อมต่อภายในประเทศโดยไทยสมายล์

พิเศษ รับสิทธิประโยชน์ น้ำหนักสัมภาระ 50 กิโลกรัม สำหรับการนำ THAI Travel Voucher มาจองบัตรโดยสารในช่วงเวลาดังนี้

จองบัตรโดยสารระหว่างวันที่ : 02 กุมภาพันธ์ - 14 กุมภาพันธ์ 2565

เดินทางระหว่างวันที่ : 14 กุมภาพันธ์ - 30 พฤศจิกายน 2565

*เฉพาะเส้นทางที่ออกจากประเทศไทยและกลุ่มประเทศยุโรปเท่านั้น


ข้อแนะนำในการจองบัตรโดยสาร

สำรองเที่ยวบินโดยใช้ THAI TRAVEL VOUCHER

12 ปี+

ใช้ THAI Travel Voucher เพื่อชำระค่าบัตรโดยสารที่ดำเนินการจองแล้ว