การจัดการ THAI Travel Voucher

การลงทะเบียนเพื่อขอคืนเงิน THAI Travel Voucher ผ่านช่องทางออนไลน์

ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฏาคม 2565 เป็นต้นไป ผู้โดยสารสามารถแจ้งความประสงค์เพื่อขอรับเงินคืนผ่านช่องทางออนไลน์โดย คลิกที่นี่

การจองบัตรโดยสารโดยใช้ THAI Travel Voucher

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) มีความยินดีที่จะขยายระยะเวลาการใช้บัตรกำนัลเดินทางออกไปจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 สำหรับลูกค้าที่ถือบัตรกำนัลเดินทางอยู่แล้ว บัตรกำนัลเดินทางจะได้รับการต่ออายุในระบบโดยอัตโนมัติโดยไม่จำเป็นต้องติดต่อการบินไทยโดยตรง

ผู้โดยสารสามารถนำ THAI Travel Voucher มาทำการจองบัตรโดยสารใหม่ สำหรับเที่ยวบินของการบินไทย หรือเที่ยวบินร่วมที่ทำการบินเชื่อมต่อภายในประเทศโดยไทยสมายล์

จองบัตรโดยสารระหว่างวันที่ : 18 กุมภาพันธ์ 2565 - 31 ธันวาคม 2566

ผู้โดยสารสามารถนำ THAI Travel Voucher มาทำการจองบัตรโดยสารใหม่ สำหรับเที่ยวบินของการบินไทย หรือเที่ยวบินร่วมที่ทำการบินเชื่อมต่อภายในประเทศโดยไทยสมายล์

จองบัตรโดยสารออนไลน์โดยใช้ THAI Travel Voucher

12+ปี