ซื้อบัตรโดยสารการบินไทยด้วยเงินสดและไมล์สะสม

บัตรโดยสาร Cash + Miles

สมาชิก รอยัล ออร์คิด พลัส สามารถชำระค่าบัตรโดยสารของการบินไทยเป็นเงินสดร่วมกับการใช้ไมล์สะสมได้ในทุกเที่ยวบิน โดยท่านจะได้รับไมล์สะสมตามรหัสชั้นโดยสารของอัตราค่าโดยสารในเที่ยวบินที่ทำการบิน


ขั้นตอนการซื้อบัตรโดยสารด้วยวิธี Cash + Mile)


1. ทำการจองแบบปกติไปจนถึงขั้นตอนการชำระเงิน เมื่อถึงหน้าชำระเงิน ให้คลิกที่แถบ Cash + Miles เพื่อให้หน้าต่างสำหรับกรอก Member ID และ Pin Number แสดงขึ้นมา


2. ใส่หมายเลขสมาชิก ROP และ Pin Number และคลิกที่ปุ่ม Login เพื่อเข้าสู่ระบบ


3. เลือกปริมาณไมล์ที่ต้องการจะใช้สำหรับแต่ละผู้โดยสารแต่ละท่าน โดยเลื่อนแถบไปยังปริมาณที่ต้องการ

4. กดปุ่ม Check Box หน้า Terms and Conditions เพื่อยอมรับเงื่อนไข และกดปุ่ม Confirm Miles เพื่อยืนยันปริมาณไมล์ที่ต้องการใช้


5. ดำเนินการเลือกช่องทางการจ่ายเงินตามปกติ จนกระทั่งระบบนำไปสู่หน้ายืนยันการจอง

 

เงื่อนไขสำหรับการออกบัตรโดยสาร Cash + Miles

• สำหรับเที่ยวบินที่ทำการบินโดยการบินไทยสำหรับบัตรโดยสารชั้นประหยัด ชั้นประหยัดพรีเมี่ยม และชั้นธุรกิจ โดยออกบัตรโดยสารผ่าน thaiairways.com เท่านั้น

• ชำระค่าโดยสารร่วมกับการใช้ไมล์สะสม รอยัล ออร์คิด พลัส เริ่มต้น 2,500 ไมล์ และสูงสุด 120,000 ไมล์

• สัดส่วนของไมล์สะสมที่ใช้ในการชำระค่าบัตรโดยสารจะขึ้นอยู่กับราคาบัตรโดยสารที่ท่านซื้อ

• ไม่มีส่วนลดตารางแลกไมล์สะสมสำหรับบัตรโดยสารทารกและเด็ก

• ไมล์สะสมไม่สามารถใช้สำหรับภาษี และค่าธรรมเนียมทุกประเภท

• ไมล์สะสมจะถูกหักจากบัญชีหลักของสมาชิกเพียงบัญชีเดียว สำหรับผู้โดยสารทุกท่านใน PNR เดียวกัน

• ได้รับไมล์สะสมตามเงื่อนไขของ รอยัล ออร์คิด พลัส โดยไมล์สะสมที่ได้จากการบินสามารถบันทึกลงโปรแกรมสะสมไมล์ รอยัล ออร์คิด พลัส เท่านั้น

• สำหรับบัตรโดยสารประเภทที่ไม่สามารถ Refund ได้ สมาชิกจะไม่ได้รับไมล์สะสมคืนเข้าบัญชี

• กรณีการยกเลิกบัตรโดยสาร จะไม่คืนไมล์สะสมที่หมดอายุแล้ว

• ถ้าหากผู้โดยสารมีการเดินทางเที่ยวบินใดเที่ยวบินหนึ่งแล้ว จะไม่สามารถขอคืนเงินได้

• ใบเสร็จรับเงินจะแสดงจำนวนเฉพาะส่วนที่ชำระโดยเงินสดหรือบัตรเครดิตเท่านั้น

 


การบินไทยขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา และ / หรือ เงื่อนไขต่างๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

Book My Flights

(2 - 11 Y)
(0 - 23 M)
(2 - 11 Y)
(0 - 23 M)
+Add More Route

Book a hotel room through our partners and enjoy your stay.

  • Link external to agoda website
  • Link external to booking website
  • Link external to Royal Orchid Holiday website
  • Link external to Trip.com website

Rent a car through our partners with THAI and enjoy your travelling.

  • Link external to rental car website
  • Link external to hertz website
  • Link external to hertz website