บินทั่วไทย อุ่นใจกับไทยสมายล์


เที่ยวบิน ระหว่าง กรุงเทพฯ และ เชียงใหม่ เชียงราย ภูเก็ต กระบี่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช นราธิวาส หาดใหญ่ อุบลราชธานี อุดรธานี ขอนแก่น นครพนม น่าน เลย

จองบัตรโดยสาร และ เดินทาง ตั้งแต่ 1 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป


12+Y
2-11Y
0-23M