บินตรงไทเป สิงหาคมนี้

เที่ยวบิน กรุงเทพฯ ไป ไทเป (TG632 เท่านั้น)

จองบัตรโดยสาร: 5 - 27 สิงหาคม 2563

วันเดินทาง: วันที่ 5, 14, 20 และ 27 สิงหาคม 2563

ผู้โดยสารสามารถอ่านข้อมูลสำหรับการเดินทางเข้าไทเป ที่นี่

ชั้นประหยัด ราคารวมภาษีเริ่มต้นที่ 7,980 บาท*

* เงื่อนไขเป็นไปตามราคาที่ท่านเลือก กรุณาอ่านเงื่อนไขของบัตรโดยสารระหว่างขั้นตอนการจอง

** สามารถใช้บัตรโดยสารเดิม และบัตรโดยสารรางวัล ROP ในเที่ยวบินนี้ได้

*** การบินไทยขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา และ/หรือ เงื่อนไขต่างๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า


12+Y
2-11Y
0-23M