เปิดประสบการณ์เส้นทางการบินใหม่สู่''เจดดาห์''


พบกับบัตรโดยสารราคาพิเศษ เมื่อทำการสำรองที่นั่ง 5 ที่ขึ้นไป พร้อม สัมผัสวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และวิถีชีวิตแหล่งอารยธรรมแดนตะวันออกกลาง เจดดาห์ 
หรือญิดดะฮ์ ประเทศซาอุดีอาระเบีย เมืองเก่าแก่ที่ตั้งอยู่ริมทะเลแดง เมืองที่มีสถาปัตยกรรมผสมผสานหลากหลายวัฒนธรรม จนได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก


ออกบัตรโดยสาร: 08 สิงหาคม - 30 กันยายน 2022

เดินทาง: 19 สิงหาคม - 31 ธันวาคม 2022

เปิดประสบการณ์เส้นทางการบินใหม่สู่''เจดดาห์''

12+Y
2-11Y
0-23M