เปิดประสบการณ์เส้นทางการบินใหม่สู่''เจดดาห์''

พบกับบัตรโดยสารราคาพิเศษ เมื่อทำการสำรองที่นั่ง 5 ที่ขึ้นไป พร้อม สัมผัสวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และวิถีชีวิตแหล่งอารยธรรมแดนตะวันออกกลาง เจดดาห์ หรือญิดดะฮ์ ประเทศซาอุดีอาระเบีย เมืองเก่าแก่ที่ตั้งอยู่ริมทะเลแดง เมืองที่มีสถาปัตยกรรมผสมผสานหลากหลายวัฒนธรรม จนได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก

ออกบัตรโดยสาร: วันนี้ - 31 มีนาคม 2566

เดินทาง: วันนี้ - 30 เมษายน 2566

เปิดประสบการณ์เส้นทางการบินใหม่สู่''เจดดาห์''

12+Y
2-11Y
0-23M