เที่ยวบินพิเศษ

* เงื่อนไขเป็นไปตามราคาที่ท่านเลือก กรุณาอ่านเงื่อนไขของบัตรโดยสารระหว่างขั้นตอนการจอง

** สามารถใช้บัตรโดยสารเดิม และบัตรโดยสารรางวัล ROP ในเที่ยวบินนี้ได้

*** การบินไทยขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา และ/หรือ เงื่อนไขต่างๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

(2 - 11 ปี)
(0 - 23 เดือน)
(2 - 11 ปี)
(0 - 23 เดือน)
+Add More Route

   /td>
   จาก กรุงเทพฯ ไป
   จองบัตรโดยสาร
   วันเดินทาง
   *ราคารวมภาษีเริ่มต้นที่(บาท)
   ข้อมูลสำหรับการเดินทางเข้าประเทศ
   ประหยัด ธุรกิจ
   ยุโรป
   โคเปนเฮเกน
   (TG950)
   24 ธ.ค. 63 - 28 มี.ค 64
   ทุกวันอาทิตย์
   ธ.ค. 63 - มี.ค 64
   ยกเว้น 3 ม.ค. 64
   17,985 70,460 คลิกที่นี่
   แฟรงก์เฟิร์ต
   (TG920)
   24 ธ.ค. 63 - 26 มี.ค 64  ทุกวันศุกร์
   ธ.ค. 63 - มี.ค 64
   14,855 64,460

   ผู้โดยสารสามารถอ่านข้อมูลสำหรับการเดินทางเข้าประเทศเยอรมนี ตามลิ้งด้านล่าง

   ลอนดอน
   (TG910)
   24 ธ.ค. 63 - 28 มี.ค 64 ทุกวันอาทิตย์
   ธ.ค. 63 - มี.ค 64
   15,765
   87,735


   คลิกที่นี่

   สต็อกโฮล์ม
   (TG960)
   17 ก.พ. 64 -
   17 มี.ค 64
   17 มี.ค. 64
   18,795 64,490 คลิกที่นี่
   เอเชีย
   ฮ่องกง
   (TG638)
   11 ก.พ. 64 - 24 มี.ค. 64
   3, 10, 17 และ 24 มี.ค. 64
   5,500
   12,175 คลิกที่นี่
   กัวลาลัมเปอร์
   (TG415)
   2 - 16 มี.ค. 64
   16 มี.ค. 64
   5,975
   12,325 คลิกที่นี่
   มะนิลา
   (TG624)
   24 ก.พ. 64 - 
   23 มี.ค. 64
   25 ก.พ. 64 และ
   9, 16, 23 มี.ค. 64
   7,905
   14,855

   * ผู้โดยสารสามารถอ่านข้อมูลสำหรับการเดินทางเข้าประเทศฟิลิปปินส์ ตามลิ้งด้านล่าง

   รายละเอียดเพิ่มติม คลิกที่นี่

   ไทเป
   (TG632)
   24 ธ.ค. 63 - 26 มี.ค. 64 13, 20, 26 ม.ค. 64
   และทุกวันศุกร์
   ก.พ. - มี.ค. 64
   ยกเว้น 12 ก.พ. 64
   8,015
   17,555 คลิกที่นี่
   โอซากา
   (TG622)
   24 ธ.ค 63 - 27 มี.ค. 64 ทุกวันเสาร์
   ม.ค. - มี.ค. 64
   ยกเว้น 2 ม.ค. 64
   15,075
   41,700 คลิกที่นี่
   โตเกียว
   (TG642)
   24 ธ.ค 63 - 31 มี.ค. 64 ทุก อังคาร, พุธ, เสาร์
   ม.ค. - มี.ค. 64
   ยกเว้น 2 ม.ค. 64
   15,075 41,700 คลิกที่นี่