เที่ยวบินเดือนพฤษภาคม

* เงื่อนไขเป็นไปตามราคาที่ท่านเลือก กรุณาอ่านเงื่อนไขของบัตรโดยสารระหว่างขั้นตอนการจอง

** สามารถใช้บัตรโดยสารเดิม และบัตรโดยสารรางวัล ROP ในเที่ยวบินนี้ได้

*** การบินไทยขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงวันเดินทาง ราคา และ/หรือ เงื่อนไขต่างๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

(2 - 11 ปี)
(0 - 23 เดือน)
(2 - 11 ปี)
(0 - 23 เดือน)
+Add More Route

   จาก กรุงเทพฯ ไป
   จองบัตรโดยสาร
   วันเดินทาง
   *ราคารวมภาษีเริ่มต้นที่(บาท)
   ข้อมูลสำหรับการเดินทางเข้าประเทศ
   ประหยัด ธุรกิจ
   ยุโรป
   โคเปนเฮเกน
   วันนี้ - 29 พ.ค. 64 2/9/15/22/29 พ.ค. 64
   17,985 70,460 คลิกที่นี่
   แฟรงก์เฟิร์ต
   วันนี้ - 27 พ.ค. 64 1/6/13/27 พ.ค. 64 14,855 64,460

   ผู้โดยสารสามารถอ่านข้อมูลสำหรับการเดินทางเข้าประเทศเยอรมนี ตามลิ้งด้านล่าง

   ลอนดอน
   วันนี้ - 29 พ.ค. 64 1/8/15/22/29 พ.ค. 64 15,765
   -


   คลิกที่นี่

   เอเชีย
   ฮ่องกง
   วันนี้ - 7 พ.ค. 64 7 พ.ค. 64 5,500
   12,175 คลิกที่นี่
   ไทเป
   วันนี้ - 28 พ.ค. 64 7/14/21/28 พ.ค. 64 8,015
   17,555 คลิกที่นี่
   โอซากา
   วันนี้ - 29 พ.ค. 64 1/5/8/12/15/19/22/
   26/29 พ.ค. 64
   15,075
   41,700 คลิกที่นี่
   โตเกียว (นาริตะ)
   วันนี้ - 29 พ.ค. 64 1/4/8/11/12/15/18/
   19/22/25/26/29 พ.ค. 64
   15,075 41,700 คลิกที่นี่
   โตเกียว (ฮาเนดะ)
   วันนี้ - 25 พ.ค. 64 11/18/25 พ.ค. 64 22,280 51,530 คลิกที่นี่
   โซล
   วันนี้ - 30 พ.ค. 64 2/5/9/12/16/19/23/
   26/30 พ.ค. 64
   11,845 24,290 คลิกที่นี่