เที่ยวบินพิเศษ

* เงื่อนไขเป็นไปตามราคาที่ท่านเลือก กรุณาอ่านเงื่อนไขของบัตรโดยสารระหว่างขั้นตอนการจอง

** สามารถใช้บัตรโดยสารเดิม และบัตรโดยสารรางวัล ROP ในเที่ยวบินนี้ได้

*** การบินไทยขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา และ/หรือ เงื่อนไขต่างๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

(2 - 11 ปี)
(0 - 23 เดือน)
(2 - 11 ปี)
(0 - 23 เดือน)
+Add More Route

   จาก กรุงเทพฯ ไป
   จองบัตรโดยสาร
   วันเดินทาง
   *ราคารวมภาษีเริ่มต้นที่(บาท)
   ข้อมูลสำหรับการเดินทางเข้าประเทศ
   ประหยัด ธุรกิจ
   ยุโรป
   โคเปนเฮเกน
   วันนี้ - 25 เม.ย. 64 4/11/18/25 เม.ย. 64
   17,985 70,460 คลิกที่นี่
   แฟรงก์เฟิร์ต
   วันนี้ - 30 เม.ย. 64 2/4/9/11/16/18/23/25/30 เม.ย. 64 14,855 64,460

   ผู้โดยสารสามารถอ่านข้อมูลสำหรับการเดินทางเข้าประเทศเยอรมนี ตามลิ้งด้านล่าง

   ลอนดอน
   วันนี้ - 25 เม.ย. 64 4/11/18/25 เม.ย. 64 15,765
   -


   คลิกที่นี่

   ปารีส
   วันนี้ - 18 เม.ย. 64 18 เม.ย. 64
   18,160 64,550 คลิกที่นี่
   เอเชีย
   ฮ่องกง
   วันนี้ - 9 เม.ย. 64 9 เม.ย. 64 5,500
   12,175 คลิกที่นี่
   มะนิลา
   วันนี้ - 22 เม.ย. 64 8/15/22 เม.ย. 64 7,905
   14,855

   * ผู้โดยสารสามารถอ่านข้อมูลสำหรับการเดินทางเข้าประเทศฟิลิปปินส์ ตามลิ้งด้านล่าง

   รายละเอียดเพิ่มติม คลิกที่นี่

   ไทเป
   วันนี้ - 30 เม.ย. 64 9/16/23/30 เม.ย. 64 8,015
   17,555 คลิกที่นี่
   โอซากา
   วันนี้ - 28 เม.ย. 64 31 มี.ค. 64 และ 3/7/10/14/17/21/24/28 เม.ย. 64 15,075
   41,700 คลิกที่นี่
   โตเกียว (นาริตะ)
   วันนี้ - 28 เม.ย. 64 31 มี.ค. 64 และ 3/6/7/10/13/14/17/20/21/24/27/28 เม.ย. 64 15,075 41,700 คลิกที่นี่
   โตเกียว (ฮาเนดะ)
   วันนี้ - 27 เม.ย. 64 30 มี.ค. และ
   6/20/27 เม.ย. 64
   22,280 51,530 คลิกที่นี่
   โซล
   วันนี้ - 28 เม.ย. 64 31 มี.ค. 64 และ 4/7/11/14/18/21/25/28 เม.ย. 64 11,845 24,290 คลิกที่นี่
   นิวเดลี วันนี้ - 12 เม.ย. 64 12 เม.ย. 64 11,810 - คลิกที่นี่