Student Fare

การบินไทยยินดีให้บริการนักเรียนและนักศึกษา ด้วยบัตรโดยสารราคาพิเศษสำหรับการเดินทางไปศึกษายัง 30 จุดหมายปลายทางทั่วโลก เช่น ลอนดอน ซูริค ปารีส ซิดนีย์ โตเกียว นิวเดลี และสิงคโปร์ทั้งที่นั่งชั้นประหยัดและชั้นธุรกิจสำหรับผู้ถือบัตรนักศึกษา พร้อมรับน้ำหนักกระเป๋าเพิ่มพิเศษ

จองบัตรโดยสารราคานักเรียนและนักศึกษากับการบินไทย แล้วบินไปกับบริการที่สุดประทับใจและมีมาตรฐานความปลอดภัย พร้อมทั้งมาตรการรักษาความสะอาดและฆ่าเชื้อทุกจุดสัมผัส

สำรองที่นั่ง : วันนี้ - 30 มิถุนายน 2566

เดินทาง : วันนี้ - 30 มิถุนายน 2566

Student Fare

12+ปี

เงื่อนไข และ ข้อกำหนด
เที่ยวบินที่กำหนด
เที่ยวบินของสายการบินไทยเท่านั้น
ระยะเวลาพำนักขั้นต่ำ
-
อายุบัตรโดยสาร
1 ปี
สำหรับสมาชิกรอยัลออคิดพลัสเท่านั้น
ชั้นประหยัด : 25-100% ของระยะทางบินจริง
ชั้นธุรกิจ : 125% ของระยะทางบินจริง
น้ำหนักสัมภาระที่สามารถโหลดได้
ชั้นประหยัด : 20 + 10 กิโลกรัม
ชั้นธุรกิจ : 40 + 10 กิโลกรัม
ส่วนลดบัตรโดยสารเด็กหรือทารก
ไม่มีส่วนลดเพิ่มเติม

เงื่อนไขบัตรโดยสาร
1. แวะพัก
ไม่สามารถแวะพักได้
2. การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน/วันเดินทาง
อนุญาต ไม่มีค่าธรรมเนียม
3. เปลี่ยนแปลงผู้โดยสาร
ไม่อนุญาต
4. แก้ไขชื่อตัวสะกด (บุคคลเดียวกัน สูงสุด 3 ตัวอักษร)
อนุญาต ไม่มีค่าธรรมเนียม
5. เลื่อนชั้นโดยสาร
อนุญาต โดยผู้สารเป็นผู้รับผิดชอบส่วนต่างที่เกิดขึ้น
6. ยกเลิก/คืนเงิน
ยกเลิกการเดินทางในกลุ่มประเทศยุโรป, ออสเตรเลีย และ นิวซีแลนด์ 3,000 บาท
ยกเลิกการเดินทางในกลุ่มประเทศอื่นๆ 1,500 บาท

7. เงื่อนไขอื่นๆ

- ผู้โดยสารต้องอายุไม่เกิน 25 ปี ณ วันเดินทางในเที่ยวบินขาแรก
- ผู้โดยสารต้องแสดงบัตรนักเรียนหรือบัตรนักศึกษาที่เคาน์เตอร์เช็คอิน

หากผู้โดยสารมีคุณสมบัติไม่ตรงตามข้อกำหนดข้างต้น อาจถูกปฏิเสธการเดินทาง หรือถูกปรับส่วนต่างตามราคาบัตรโดยสาร ณ เวลานั้น โดยเงื่อนไขของบัตรโดยสารเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด

- ที่นั่งมีจำนวนจำกัดในแต่ละเที่ยวบิน
- ค่าโดยสารรวมภาษีทั้งหมดแล้ว ภาษีและค่าธรรมเนียมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยน
- การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน/วันเดินทาง อาจมีการเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยน
- หากต้องการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน ต้องดำเนินการล่วงหน้าอย่างน้อย 72 ชั่วโมง ก่อนการเดินทาง

* เงื่อนไขเป็นไปตามราคาที่ท่านเลือก กรุณาอ่านเงื่อนไขของบัตรโดยสารระหว่างขั้นตอนการจอง

** การบินไทยขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงวันเดินทาง ราคา และ/หรือ เงื่อนไขต่างๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

*** THAI Travel Voucher ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นนี้ได้

**** เนื่องจากกฎระเบียบข้อบังคับในการเดินทางของแต่ละประเทศมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา การบินไทยขอเน้นย้ำให้ผู้โดยสารตรวจสอบกฎระเบียบข้อบังคับในการเดินทางของแต่ละประเทศก่อนทำการจองบัตรโดยสาร และก่อนการเดินทาง