ลงทะเบียนเพื่อขอคืนเงินสำหรับเจ้าหนี้บัตรโดยสาร

 

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ขอเรียนให้เจ้าหนี้บัตรโดยสารทราบว่า ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 31 ตุลาคม 2566 เจ้าหนี้บัตรโดยสารที่ขอคืนค่าบัตรโดยสารไว้แล้ว สามารถแจ้งความประสงค์พร้อมทั้งนำส่งเอกสารหลักฐานฯ เพื่อให้บริษัทฯ คืนเงินเข้าบัญชีของท่าน ตามประเภทเจ้าหนี้บัตรโดยสาร ดังต่อไปนี้

• เจ้าหนี้บัตรโดยสารที่ยื่นเรื่องต่อ เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ กรมบังคับคดี และมีคำสั่งถึงที่สุด

• เจ้าหนี้บัตรโดยสารที่ไม่ยื่นเรื่องต่อ เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ กรมบังคับคดี และได้แจ้งขอคืนค่าบัตรโดยสารก่อนวันที่ 14 กันยายน 2563

หมายเหตุ :

1. บัตรโดยสารที่ออกผ่านเวปไซต์ thaiairways.com เจ้าหนี้บัตรโดยสารจะได้รับการคืนเงินตามช่องทางเดิมที่ชำระเงิน โดยไม่ต้องยื่นลงทะเบียน

2. บัตรโดยสารที่ไม่เข้าเงื่อนไขตามที่ระบุข้างต้นบริษัทฯ จะดำเนินการคืนเงินให้ตามลำดับในช่องทางปกติ