บริการเสริม

ประกันภัยการเดินทาง

บริการประกันภัยการเดินทางจากบริษัทประกันภัยชั้นนำ  สำหรับผู้โดยสารการบินไทย ที่เดินทางภายในประเทศไทยและระหว่างประเทศ 

คุ้มครอง ครอบคลุม ทุกที่ทุกเวลา ตลอด 24 ชั่วโมง ทั้งค่ารักษาพยาบาล เที่ยวบินล่าช้า หรือทรัพย์สินสูญหาย 

เพื่อให้ท่านเดินทางอย่างอุ่นใจ