รอยัลออร์คิดเลาจน์

ห้องรับรองพิเศษผู้โดยสารชั้นหนึ่ง ตั้งอยู่บริเวณอาคารเทียบเครื่องบิน (Concourse) D ชั้น 3 บนพื้นที่ 1400 ตารางเมตร และให้บริการผู้โดยสารชั้นหนึ่งได้ 134 ท่าน

เวลาให้บริการ :  05.00 น. – 01.00 น.

สิ่งอำนวยความสะดวก :

•    ห้องรับรองวีไอพี 2 ห้อง
•    ห้องรับรองส่วนตัว 6 ห้อง
•    ห้องรับประทานอาหารขนาด 22 ที่นั่ง
•    มุมอินเตอร์เน็ตพร้อมเครื่องคอมพิวเตอร์จำนวน 2 เครื่อง
•    ห้องพักผ่อน
•    ห้องอาบน้ำ
•    ห้องน้ำ พร้อมทั้งส่วนให้บริการสำหรับผู้สูงอายุและผู้ที่ใช้รถเข็น
•    บริการตรวจรับบัตรโดยสารสำหรับผู้โดยสารชั้นหนึ่งของสายการบินไทย

ให้บริการสำหรับ :

•    ผู้โดยสารชั้นหนึ่งที่เดินทางในวันเดียวกันด้วยเที่ยวบินสายการบินไทย
     -    สามารถนำผู้ติดตาม (เดินทางในวันเดียวกันด้วยเที่ยวบินสายการบินภายในกลุ่มสตาร์อัลไลแอนซ์) เข้าใช้บริการได้ 1 ท่าน 
•    ผู้โดยสารชั้นหนึ่งที่เดินทางในวันเดียวกันด้วยเที่ยวบินสายการบินภายในกลุ่มสตาร์อัลไลแอนซ์
     -    สามารถนำผู้ติดตาม (เดินทางในวันเดียวกันด้วยเที่ยวบินสายการบินภายในกลุ่มสตาร์อัลไลแอนซ์) เข้าใช้บริการได้ 1 ท่าน

•    ผู้โดยสารชั้นหนึ่งที่เดินทางในวันเดียวกันด้วยเที่ยวบินสายการบินภายในกลุ่มสตาร์อัลไลแอนซ์

     -    สามารถนำผู้ติดตาม (เดินทางในวันเดียวกันด้วยเที่ยวบินสายการบินไทย) เข้าใช้บริการได้ 1 ท่าน  

 

ห้องรับรองพิเศษชั้นธุรกิจ รอยัลซิลค์ ณ สนามบินสุวรรณภูมิ มีจำนวน 5 ห้อง ดังนี้

 

ห้องรับรองพิเศษชั้นธุรกิจ รอยัลซิลค์ อาคารเทียบเครื่องบิน (Concourse) D ชั้น 3 พื้นที่ 2410 ตารางเมตรสามารถรับรองผู้โดยสารได้ 314 ท่าน
เวลาให้บริการ : 05.00 น. – 02.00 น.

สิ่งอำนวยความสะดวก :

•    ห้องรับรองส่วนตัว 2 ห้อง
•    บริการอาหารว่างและเครื่องดื่มนานาชนิด

•    มุมเครื่องดื่มประเภทแอลกอฮอล์
•    มุมอินเตอร์เน็ต พร้อมเครื่องคอมพิวเตอร์จำนวน 6 เครื่อง
•    มุมเด็กเล่น
•    ห้องน้ำ พร้อมทั้งห้องน้ำสำหรับผู้สูงอายุและผู้ที่ใช้รถเข็น

ให้บริการสำหรับ:

•    ผู้โดยสารชั้นธุรกิจที่เดินทางระหว่างประเทศในวันเดียวกันด้วยเที่ยวบินสายการบินไทย
     -    ไม่สามารถนำผู้ติดตามเข้าใช้บริการ
•    ผู้โดยสารชั้นธุรกิจที่เดินทางในวันเดียวกันด้วยเที่ยวบินสายการบินภายในกลุ่มสตาร์อัลไลแอนซ์
     -    ไม่สามารถนำผู้ติดตามเข้าใช้บริการ

•    ผู้โดยสารบัตรแพลตินัมรอยัลออร์คิดพลัสที่เดินทางระหว่างประเทศในวันเดียวกันด้วยเที่ยวบินสายการบินไทย
     -    สามารถนำผู้ติดตาม (เดินทางในวันเดียวกันด้วยเที่ยวบินสายการบินในกลุ่มสตาร์อัลไลแอนซ์) เข้าใช้บริการได้ 1 ท่าน

 

ห้องรับรองพิเศษชั้นธุรกิจ รอยัลซิลค์ อาคารเทียบเครื่องบิน (Concourse) C ฝั่งตะวันออก ชั้น 3 พื้นที่ 667 ตารางเมตรสามารถรับรองผู้โดยสารได้ 145 ท่าน
เวลาให้บริการ : 05.00 น. – 02.00 น.

สิ่งอำนวยความสะดวก :

•    ห้องรับรองส่วนตัว 2 ห้อง
•    บริการอาหารว่างและเครื่องดื่มนานาชนิด
•    มุมอินเตอร์เน็ต พร้อมเครื่องคอมพิวเตอร์จำนวน 4 เครื่อง
•    ห้องอาบน้ำ
•    ห้องน้ำ พร้อมทั้งห้องน้ำสำหรับผู้สูงอายุและผู้ที่ใช้รถเข็น

ให้บริการสำหรับ :

•    ผู้โดยสารชั้นธุรกิจที่เดินทางระหว่างประเทศในวันเดียวกันด้วยเที่ยวบินสายการบินไทย
     -    ไม่สามารถนำผู้ติดตามเข้าใช้บริการ
•    ผู้โดยสารชั้นธุรกิจที่เดินทางในวันเดียวกันด้วยเที่ยวบินสายการบินภายในกลุ่มสตาร์อัลไลแอนซ์
     -    ไม่สามารถนำผู้ติดตามเข้าใช้บริการ
•    ผู้โดยสารที่ถือบัตรทองของกลุ่มสตาร์อัลไลแอนซ์ที่เดินทางในวันเดียวกันด้วยเที่ยวบินสายการบินในกลุ่มสตาร์อัลไลแอนซ์
     -    สามารถนำผู้ติดตาม (เดินทางในวันเดียวกันด้วยเที่ยวบินสายการบินในกลุ่มสตาร์อัลไลแอนซ์) เข้าใช้บริการได้ 1 ท่าน

 

ห้องรับรองพิเศษชั้นธุรกิจ รอยัลซิลค์ อาคารเทียบเครื่องบิน (Concourse) C ฝั่งตะวันตก ชั้น 3 พื้นที่ 667 ตารางเมตiสามารถรับรองผู้โดยสารได้ 114 ท่าน
เวลาให้บริการ : 05.00 น. – 02.00 น.

สิ่งอำนวยความสะดวก :

•    ห้องรับรองส่วนตัว 2 ห้อง
•    บริการอาหารว่างและเครื่องดื่มนานาชนิด
•    มุมอินเตอร์เน็ตพร้อมเครื่องคอมพิวเตอร์จำนวน 4 เครื่อง
•    มุมนอนพักผ่อน
•    ห้องอาบน้ำ
•    ห้องน้ำ พร้อมทั้งห้องน้ำสำหรับผู้สูงอายุและผู้ที่ใช้รถเข็น

ให้บริการสำหรับ :

•    ผู้โดยสารชั้นธุรกิจที่เดินทางระหว่างประเทศในวันเดียวกันด้วยเที่ยวบินสายการบินไทย
     -    ไม่สามารถนำผู้ติดตามเข้าใช้บริการ
•    ผู้โดยสารชั้นธุรกิจที่เดินทางในวันเดียวกันด้วยเที่ยวบินสายการบินภายในกลุ่มสตาร์อัลไลแอนซ์
     -    ไม่สามารถนำผู้ติดตามเข้าใช้บริการ
•    ผู้โดยสารที่ถือบัตรทองของกลุ่มสตาร์อัลไลแอนซ์ที่เดินทางในวันเดียวกันด้วยเที่ยวบินสายการบินในกลุ่มสตาร์อัลไลแอนซ์
     -    สามารถนำผู้ติดตาม (เดินทางในวันเดียวกันด้วยเที่ยวบินสายการบินในกลุ่มสตาร์อัลไลแอนซ์) เข้าใช้บริการได้ 1 ท่าน

 

ห้องรับรองพิเศษชั้นธุรกิจ รอยัลซิลค์ อาคารเทียบเครื่องบิน (Concourse) E ฝั่งตะวันออก ชั้น 3 พื้นที่ 667 ตารางเมตร สามารถรับรองผู้โดยสารได้ 168 ท่าน
เวลาให้บริการ : 05.00 น. – 02.00 น.

สิ่งอำนวยความสะดวก :

•    ห้องรับรองส่วนตัว 2 ห้อง
•    บริการอาหารว่างและเครื่องดื่มนานาชนิด
•    มุมอินเตอร์เน็ตพร้อมเครื่องคอมพิวเตอร์จำนวน 4 เครื่อง
•    ห้องอาบน้ำ
•    ห้องน้ำ พร้อมทั้งห้องน้ำสำหรับผู้สูงอายุและผู้ที่ใช้รถเข็น

ให้บริการสำหรับ :

•    ผู้โดยสารชั้นธุรกิจที่เดินทางระหว่างประเทศในวันเดียวกันด้วยเที่ยวบินสายการบินไทย
     -    ไม่สามารถนำผู้ติดตาม เข้ามาใช้บริการ
•    ผู้โดยสารชั้นธุรกิจที่เดินทางในวันเดียวกันด้วยเที่ยวบินสายการบินภายในกลุ่มสตาร์อัลไลแอนซ์
     -    ไม่สามารถนำผู้ติดตาม เข้ามาใช้บริการ

•    ผู้โดยสารที่ถือบัตรทองกลุ่มสตาร์อัลไลแอนซ์ที่เดินทางในวันเดียวกันด้วยเที่ยวบินสายการบินในกลุ่มสตาร์อัลไลแอนซ์
     -    สามารถนำผู้ติดตาม (เดินทางในวันเดียวกันด้วยเที่ยวบินสายการบินในกลุ่มสตาร์อัลไลแอนซ์) เข้าใช้บริการได้ 1 ท่าน

 

ห้องรับรองพิเศษภายในประเทศ รอยัลซิลค์ อาคารเทียบเครื่องบิน (Concourse) A  ชั้น 2 พื้นที่ 979 ตารางเมตร สามารถรับรองผู้โดยสารได้ 217 ท่าน
เวลาให้บริการ : 05.00 น. – 23.30 น.

สิ่งอำนวยความสะดวก :

•    ห้องรับรองวีไอพี 3 ห้อง
•    บริการอาหารว่างและเครื่องดื่มไร้แอลกอฮอล์นานาชนิด
•    มุมอินเตอร์เน็ตพร้อมเครื่องคอมพิวเตอร์จำนวน 4 เครื่อง
•    ห้องน้ำ พร้อมทั้งห้องน้ำสำหรับผู้สูงอายุและผู้ที่ใช้รถเข็น

ให้บริการสำหรับ :

•    ผู้โดยสารชั้นธุรกิจที่เดินทางระหว่างประเทศในวันเดียวกันด้วยเที่ยวบินสายการบินไทย
     -    ไม่สามารถนำผู้ติดตาม เข้ามาใช้บริการ
•    ผู้โดยสารที่ถือบัตรทองกลุ่มสตาร์อัลไลแอนซ์ที่เดินทางในวันเดียวกันด้วยเที่ยวบินสายการบินไทย

     -    สามารถนำผู้ติดตาม (เดินทางภายในประเทศในวันเดียวกันด้วยเที่ยวบินสายการบินไทย) เข้าใช้บริการได้ 1 ท่าน

 

 

ห้องรับรองพิเศษ รอยัลออร์คิด อาคารเทียบเครื่องบิน (Concourse) E ฝั่งตะวันตก  ชั้น 3 พื้นที่ 667 ตารางเมตรสามารถรับรองผู้โดยสารชั้นหนึ่งได้ 20 ท่าน และผู้โดยสารชั้นธุรกิจจำนวน 91 ท่าน

เวลาให้บริการ : 05.00 น. – 02.00 น.

สิ่งอำนวยความสะดวก :

•    พื้นที่พักผ่อนสำหรับผู้โดยสารชั้นหนึ่งโดยเฉพาะ
•    ห้องรับรองส่วนตัว 2 ห้อง
•    บริการอาหารว่างและเครื่องดื่มนานาชนิด
•    มุมอินเตอร์เน็ตพร้อมเครื่องคอมพิวเตอร์จำนวน 4 เครื่อง
•    มุมนอนพักผ่อน
•    ห้องอาบน้ำ
•    ห้องน้ำ พร้อมทั้งห้องน้ำสำหรับผู้สูงอายุและผู้ที่ใช้รถเข็น

ให้บริการสำหรับ :

•    ผู้โดยสารชั้นหนึ่งที่เดินทางในวันเดียวกันด้วยเที่ยวบินสายการบินในกลุ่มสตาร์อัลไลแอนซ์
     -    สามารถนำผู้ติดตาม (เดินทางในวันเดียวกันด้วยเที่ยวบินสายการบินในกลุ่มสตาร์อัลไลแอนซ์) เข้าใช้บริการได้ 1 ท่าน
•    ผู้โดยสารชั้นธุรกิจที่เดินทางในวันเดียวกันด้วยเที่ยวบินสายการบินภายในกลุ่มสตาร์อัลไลแอนซ์
     -    ไม่สามารถนำผู้ติดตามเข้าใช้บริการ
•    ผู้โดยสารที่ถือบัตรทองของกลุ่มสตาร์อัลไลแอนซ์ที่เดินทางในวันเดียวกันด้วยเที่ยวบินสายการบินในกลุ่มสตาร์อัลไลแอนซ์
     -    สามารถนำผู้ติดตาม (เดินทางในวันเดียวกันด้วยเที่ยวบินสายการบินในกลุ่มสตาร์อัลไลแอนซ์) เข้าใช้บริการได้ 1 ท่าน

ห้องรับรองพิเศษ รอยัลออร์คิด ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ตั้งชื่อตามแนวคิดเอกลักษณ์ของการบินไทย ซึ่งหมายถึง การแสดงความเป็นตัวตน สโลแกน สถานที่ตั้ง และการให้บริการ
ห้องรับรองพิเศษ รอยัลออร์คิด เป็นการผสมผสานเอกลักษณ์ 4 ประการ ดังนี้

•    สะท้อนภาพลักษณ์ความเป็นไทย – ผู้หญิงที่มีเสน่ห์และประสิทธิภาพ พร้อมด้วยไหวพริบ ความสง่างาม และ  อ่อนโยน
•    ให้บริการที่นุ่มนวลดุจแพรไหม ตามสโลแกน Smooth as Silk
•    สถานที่ตั้ง ณ สนามบินสุวรรณภูมิ
•    การให้บริการที่เป็นเลิศแก่ผู้โดยสารด้วยความรวดเร็วและสุภาพอ่อนโยน

ห้องรับรองพิเศษ รอยัลออร์คิด จึงได้รับการตั้งชื่อตามผ้าไหมอันล้ำค่าในราชสำนักของแผ่นดินสุวรรณภูมิ ซึ่งสะบัดปลิวอย่างอ่อนช้อยและนุ่มนวล  เส้นไหมที่ทำจากเงินและทองซึ่งถูกบรรจงถักทอด้วยความปราณีตยังเปรียบดังสัญลักษณ์ของความสวยและสง่างามในการให้บริการแบบไทย
ห้องรับรองพิเศษ รอยัลออร์คิด การบินไทย ณ สนามบินสุวรรณภูมิ เปิดให้บริการจำนวน 8 แห่ง ภายในสนามบิน

 

พื้นที่ตั้งของห้องรับรองพิเศษ รอยัลออร์คิด การบินไทย ณ สนามบินสุวรรณภูมิ

SUVARNABHUMI

รางวัลต่างๆ ที่ห้องรับรองพิเศษของการบินไทยได้รับ มีดังนี้
ปี 2010
•    Business Traveller 2009 มอบรางวัลผู้ให้บริการภาคพื้นที่ดีที่สุด และห้องรับรองพิเศษที่ดีที่สุด
•    Skytrax มอบรางวัลผู้ให้บริการสนามบินที่ดีที่สุด และห้องรับรองพิเศษผู้โดยสารชั้นหนึ่งที่ดีที่สุดประจำปี 2010
ปี 2009
•    ห้องรับรองพิเศษผู้โดยสารชั้นหนึ่ง ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมประจำปี 2009 จาก Skytraxโตยมีบริการอาหารและเครื่องดื่มระดับ 5 ดาว และสปาสำหรับผู้โดยสาร เจ้าหน้าที่ของเรายังได้รับรางวัล 5 ดาวสำหรับการบริการที่มีประสิทธิภาพ และการบริการลูกค้าอันเป็นเลิศ
ปี 2007
•    ห้องรับรองพิเศษผู้โดยสารชั้นหนึ่ง ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมประจำปี2007 จาก Skytrax
ปี 2005
•    ห้องรับรองพิเศษ รอยัลออร์คิด ได้รับรางวัล “การจัดการและการควบคุมความสะอาดภายในห้องรับรองดีเด่น” ในการนำร่องโครงการ “สุขอนามัยภายในห้องรับรอง” จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณะสุข
•    ห้องรับรองพิเศษผู้โดยสารชั้นหนึ่งได้รับรางวัลอันดับสองจาก Skytrax
ปี 2004
•    ห้องรับรองพิเศษผู้โดยสารชั้นหนึ่งได้รับรางวัลหนึ่งในห้าของสายการบินทั่วโลกจากการผสานรวมระหว่างคุณภาพของผลิตภัณฑ์และการให้บริการ ซึ่งจัดโดย Skytrax ประจำปี 2004/2005

ห้องรับรอง:

ห้องรับรองพิเศษ รอยัลซิลค์

สถานที่ตั้ง:

ชั้น 3 โถงผู้โดยสารขาออก

เวลาให้บริการ:

08:00 น. – 21:30 น.

พื้นที่:

258 ตารางเมตร

รองรับผู้โดยสาร:

70 ที่นั่ง

สิ่งอำนวยความสะดวก:

บริการอาหารว่างและเครื่องดื่มนานาชนิด
โทรทัศน์

หนังสือพิมพ์ นิตยสาร
มุมอินเตอร์เน็ต

ห้องน้ำ

ห้องรับรอง:

ห้องรับรองพิเศษ รอยัลซิลค์

สถานที่ตั้ง:

Satellite Building

เวลาให้บริการ:

06:00 – 21:30

พื้นที่:

359.69 ตารางเมตร

รองรับผู้โดยสาร:

84 ที่นั่ง

สิ่งอำนวยความสะดวก:

บริการอาหารว่างและเครื่องดื่มนานาชนิด
โทรทัศน์
อินเตอร์เน็ต
หนังสือพิมพ์ นิตยสาร
โทรศัพท์ทางไกล

ห้องน้ำ

ห้องรับรอง:

ห้องรับรองพิเศษ รอยัลซิลค์

สถานที่ตั้ง:

ชั้น 1 โถงผู้โดยสารขาออก

เวลาให้บริการ:

10:00 – 16:00 น.  

พื้นที่:

160 ตารางเมตร

รองรับผู้โดยสาร:

55 ที่นั่ง

สิ่งอำนวยความสะดวก:

บริการอาหารว่างและเครื่องดื่มนานาชนิด
โทรทัศน์
อินเตอร์เน็ต
หนังสือพิมพ์ นิตยสาร
บริการโทรศัพท์ภายในพื้นที่ฟรี
ห้องน้ำ

ห้องรับรอง:

ห้องรับรองพิเศษ รอยัลซิลค์

สถานที่ตั้ง:

ชั้น 2 โถงผู้โดยสารขาออก

เวลาให้บริการ:

ระหว่างเวลาที่มีเที่ยวบิน

พื้นที่:

35 ตารางเมตร

รองรับผู้โดยสาร:

22 ที่นั่ง

สิ่งอำนวยความสะดวก:

บริการอาหารว่างและเครื่องดื่มนานาชนิด

โทรทัศน์
หนังสือพิมพ์ นิตยสาร
มุมอินเตอร์เน็ต
ห้องน้ำ

ห้องรับรอง:

ห้องรับรองพิเศษ รอยัลซิลค์

สถานที่ตั้ง:

ชั้น อาคารผู้โดยสารภายในประเทศ 

เวลาให้บริการ:

06:00 น. – 21:00 น.

พื้นที่:

-

รองรับผู้โดยสาร:

50 ที่นั่ง

สิ่งอำนวยความสะดวก:

บริการอาหารว่างและเครื่องดื่มนานาชนิด
โทรทัศน์
นิตยสาร หนังสือพิมพ์
มุมอินเตอร์เน็ต
ห้องน้ำ

ห้องรับรอง:

ห้องรับรองพิเศษ รอยัล เอ็กเซ็กคูทีฟ

สถานที่ตั้ง:

โถงผู้โดยสารภายในประเทศ - ขาออก

เวลาให้บริการ:

ระหว่างเวลาที่มีเที่ยวบิน

พื้นที่:

72 ตารางเมตร

รองรับผู้โดยสาร:

20 ที่นั่ง

สิ่งอำนวยความสะดวก:

บริการอาหารว่างและเครื่องดื่มนานาชนิด
โทรทัศน์
หนังสือพิมพ์ นิตยสาร
มุมอินเตอร์เน็ต
ห้องน้ำ

ห้องรับรอง:

ห้องรับรองพิเศษ รอยัลออร์คิด

สถานที่ตั้ง:

ชั้น 2 เทอร์มินัล 1

เวลาให้บริการ:

ระหว่างที่มีเที่ยวบิน

พื้นที่:

140 ตารางเมตร

รองรับผู้โดยสาร:

50 ที่นั่ง

สิ่งอำนวยความสะดวก:

บริการอาหารว่างและเครื่องดื่มนานาชนิด
โทรทัศน์
อินเตอร์เน็ต
หนังสือพิมพ์ นิตยสาร

ห้องรับรอง:

ห้องรับรองพิเศษ รอยัลออร์คิด

สถานที่ตั้ง:

ตั้งอยู่เหนือชั้นผู้โดยสารขาออก หลังจุดตรวจหนังสือเดินทาง

เวลาให้บริการ:

11:00 น. – 14:00 น.

พื้นที่:

1160 ตารางฟุต

รองรับผู้โดยสาร:

52 ที่นั่ง

สิ่งอำนวยความสะดวก:

บริการอาหารว่างและเครื่องดื่มนานาชนิด
โทรทัศน์
หนังสือพิมพ์ นิตยสาร
อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง
คอมพิวเตอร์
โทรสาร

โทรศัพท์ระหว่างประเทศ
บริการโทรศัพท์ภายในประเทศฟรี

ห้องรับรอง:

ห้องรับรองพิเศษ รอยัลซิลค์

สถานที่ตั้ง:

โถงผู้โดยสารขาออก

เวลาให้บริการ:

05:00 น. – 02:00 น.

พื้นที่:

-

รองรับผู้โดยสาร:

60 ที่นั่ง

สิ่งอำนวยความสะดวก:

บริการอาหารและเครื่องดื่มนานาชนิด

โทรทัศน์
หนังสือพิมพ์ นิตยสาร
มุมอินเตอร์เน็ต
ห้องน้ำ

ห้องรับรอง:

ห้องรับรองพิเศษ รอยัลซิลค์

สถานที่ตั้ง:

ส่วนผู้โดยสารขาออก อาคารฝั่งตะวันตก

เวลาให้บริการ:

10:30 – 20:00 น.

พื้นที่:

76.44 ตารางเมตร

รองรับผู้โดยสาร:

40 ที่นั่ง

สิ่งอำนวยความสะดวก:

บริการอาหารว่างและเครื่องดื่มนานาชนิด
โทรทัศน์
อินเตอร์เน็ต
หนังสือพิมพ์ นิตยสาร
โทรศัพท์ทางไกล

ห้องรับรอง:

ห้องรับรองพิเศษ รอยัลออร์คิด

สถานที่ตั้ง:

ห้องหมายเลข 031-66

ชั้น 3 ส่วนผู้โดยสารเปลี่ยนเครื่อง

เทอร์มินัล 1

เวลาให้บริการ:

ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม – 25 ตุลาคม 2557 :
05:40 - 07:15 hrs. (ให้บริการทุกวัน)
10:25 - 12:00 hrs. (ให้บริการทุกวันอังคาร พุธ พฤหัสบดีและเสาร์)
17:00 - 20:30 hrs. (ให้บริการทุกวันอังคาร พุธ พฤหัสบดีและเสาร์)
10:25 - 20:30 hrs. (ให้บริการทุกวันจันทร์ อังคารและอาทิตย์)

พื้นที่:

335 ตารางเมตร

รองรับผู้โดยสาร:

95 ที่นั่ง

สิ่งอำนวยความสะดวก:

บริการอาหารว่างและเครื่องดื่มนานาชนิด
โทรทัศน์
อินเตอร์เน็ต
หนังสือพิมพ์ นิตยสาร
โทรศัพท์ทางไกล

บริการโทรศัพท์ภายในพื้นที่ฟรี

ห้องรับรอง:

ห้องรับรองพิเศษ รอยัลออร์คิด

สถานที่ตั้ง:

ชั้น 2 โถงผู้โดยสารขาออก

เวลาให้บริการ:

ระหว่างเวลาที่มีเที่ยวบิน

พื้นที่

100 ตารางเมตร

รองรับผู้โดยสาร:

48 ที่นั่ง

สิ่งอำนวยความสะดวก:

บริการอาหารว่างและเครื่องดื่มนานาชนิด
โทรทัศน์
หนังสือพิมพ์ นิตยสาร
มุมอินเตอร์เน็ต
ห้องน้ำ

 

ห้องรับรอง:

ห้องรับรองพิเศษ รอยัลออร์คิด

สถานที่ตั้ง:

โถงผู้โดยสารขาออก

เวลาให้บริการ:

06:00 น. – 20:00 น.

พื้นที่:

160 ตารางเมตร

รองรับผู้โดยสาร:

42 ที่นั่ง

สิ่งอำนวยความสะดวก:

บริการอาหารว่างและเครื่องดื่มนานาชนิด
โทรทัศน์
หนังสือพิมพ์ นิตยสาร
มุมอินเตอร์เน็ต (2 เครื่อง)

ห้องรับรอง:

ห้องรับรองพิเศษ รอยัลออร์คิด

สถานที่ตั้ง:

เทอร์มินัลฝั่งเหนือ ใกล้กับประตูขึ้นเครื่องหมายเลข 5

เวลาให้บริการ:

08:00 – 12:30 น. และ  22:45 – 01:30 น.

พื้นที่:

220 ตารางเมตร

รองรับผู้โดยสาร:

ผู้โดยสารชั้นหนึ่ง 18 ที่นั่ง
ผู้โดยสารชั้นธุรกิจ 56 ที่นั่ง

สิ่งอำนวยความสะดวก:

บริการอาหารว่างและเครื่องดื่มนานาชนิด
โทรทัศน์
อินเตอร์เน็ต คอมพิวเตอร์ 2 เครื่อง
หนังสือพิมพ์ นิตยสาร
ห้องเก็บกระเป๋าสัมภาระ

ห้องน้ำ

ห้องรับรอง:

ห้องรับรองพิเศษ รอยัลออร์คิด

สถานที่ตั้ง:

ชั้น 7 อาคารเทียบเครื่องบินฝั่งตะวันตกเฉียงใต้
ใกล้กับประตูขึ้นเครื่อง 40

เวลาให้บริการ:

06:00 น. – 24:00 น.

พื้นที่:

715 ตารางเมตร

รองรับผู้โดยสาร:

ผู้โดยสารชั้นหนึ่ง 20 ที่นั่ง
ผู้โดยสารชั้นธุรกิจ 120 ที่นั่ง

สิ่งอำนวยความสะดวก:

บริการอาหารว่างและเครื่องดื่มนานาชนิด
โทรทัศน์
อินเตอร์เน็ต
หนังสือพิมพ์ นิตยสาร
เก้าอี้นวดไฟฟ้า
โซนสำหรับเด็ก
บริการโทรศัพท์ภายในพื้นที่ฟรี
ห้องน้ำ