การบินไทยขอแจ้งเลื่อนการเดินทางสำหรับเที่ยวบินหมายเลข TG660 เส้นทางกรุงเทพฯ - โตเกียว (สนามบินฮาเนดะ)
ประจำวันที่ 22 กันยายน 2560 ตามรายละเอียดดังนี้

ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ: 14:45 น.  วันที่ 22 กันยายน 2560
เดินทางถึงสนามบินฮาเนดะ: 22:55 น. วันที่ 22 กันยายน 2560

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อสำนักงานการบินไทย หรือ THAI Contact Center ที่หมายเลข +66(0)2-356-1111

ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วย

เมนู

Promotion

Promotion #1

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Numquam, saepe, unde doloremque animi aperiam voluptates eligendi eaque possimus quasi veniam mollitia nisi! Ut, modi quibusdam ab nihil velit harum aut. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Tenetur, assumenda quae dolore provident adipisci dignissimos asperiores quibusdam voluptatibus necessitatibus perspiciatis eaque doloribus totam sed deserunt quidem aliquam molestias. Libero, nulla. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Deleniti, ullam, placeat, ipsam, odio laboriosam at quo itaque fuga sit dignissimos consequuntur voluptatum esse aliquid eum distinctio dolore tempora exercitationem asperiores!

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Vel, earum voluptatum deserunt quis magni sunt repellat labore! Sunt, ducimus, qui impedit quibusdam itaque ab error expedita quisquam nisi quod iste.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Facilis, eum, doloremque, natus, suscipit nobis voluptatem fugit obcaecati blanditiis expedita soluta voluptas delectus laudantium ut! Optio, totam natus vero commodi aut.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Quia, incidunt, veritatis, possimus, distinctio quasi aut tempora illo eum repellendus placeat deserunt vitae? Consectetur possimus harum sit repellat aspernatur quod vero!Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. A, voluptatem, eaque in nisi molestiae accusantium natus fugiat nam voluptatum quo facilis quasi earum distinctio quidem fuga deserunt atque autem eum.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Minima, quia, corporis, quae, perferendis voluptas officia dolorum doloribus consequatur molestiae rem debitis natus earum deserunt itaque aut aspernatur numquam optio nulla.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Nihil, iusto, possimus exercitationem atque porro expedita iure magnam architecto voluptatibus quam. Fuga provident aliquam quas esse voluptatibus quo accusamus a. Consequatur.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Accusantium, numquam, officiis, quis, id neque illo impedit quibusdam eveniet tempora quasi vero a possimus rem delectus unde voluptatum dolorum at necessitatibus.