อาหารบนเครื่องบิน

View Class Information
ALT

การบินไทยพร้อมให้บริการเลือกอาหารล่วงหน้าสำหรับผู้โดยสารชั้นธุรกิจ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป โดยให้บริการในเส้นทางระหว่างประเทศ เฉพาะเที่ยวบินออกจากกรุงเทพฯ ท่านสามารถเลือกรับประทานอาหารไทยหรืออาหารตะวันตก ผ่านการปรุงแต่งจากเชฟการบินไทยที่เลือกใช้วัตถุดิบอย่างดี และเน้นความปลอดภัยของอาหารทุกจานด้วยระบบคุณภาพสากล


สำหรับผู้โดยสารที่ต้องการรับบริการ เลือกอาหารล่วงหน้า ท่านจะต้องทำการเลือกอาหารล่วงหน้าอย่างน้อย 72 ชั่วโมงก่อนเวลาเดินทาง โดยติดต่อฝ่ายสำรองที่นั่งหรือ THAI Contact Center ที่หมายเลข (662) 356 1111 หรือเว็บไซต์ "เลือกอาหาร"

 

ชั้นธุรกิจ – เที่ยวบินจาก

กรุงเทพฯ

View Class Information
ALT

 

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 เป็นต้นไป  การบินไทยพร้อมให้บริการเลือกอาหารล่วงหน้าสำหรับสมาชิกรอยัล ออร์คิด พลัส บัตรแพลทินัมและบัตรทอง ที่เดินทางในชั้นประหยัด โดยให้บริการในเส้นทางบินระหว่างประเทศ เฉพาะเที่ยวบินที่เดินทางออกจากกรุงเทพฯ
 
สมาชิกรอยัล ออร์คิด พลัส บัตรแพลทินัมและบัตรทอง สามารถเลือกอาหารเอเชียหรืออาหารตะวันตก ที่ผ่านการคัดเลือกวัตถุดิบอย่างดี และรังสรรค์รสชาติโดยเชฟการบินไทย ซึ่งเน้นความปลอดภัยของอาหารทุกจานด้วยระบบคุณภาพสากล
 
การเลือกอาหารล่วงหน้าต้องไม่น้อยกว่า 72 ชั่วโมงก่อนเวลาเที่ยวบินเดินทางออกจากกรุงเทพฯ สามารถทำด้วยตนเองออนไลน์ หรือติดต่อ THAI Contact Center ที่โทรศัพท์หมายเลข +66 (0) 2356 1111 หรือเว็บไซต์ "เลือกอาหาร"

 

ชั้นประหยัด – เที่ยวบินจาก

กรุงเทพฯ

 

 

 

บริการสำหรับเที่ยวบินของท่าน

TG