เลือกอาหารล่วงหน้า

ผู้โดยสารชั้นหนึ่ง ชั้นธุรกิจ และสมาชิกรอยัล ออร์คิด พลัส บัตรแพลทินัมและบัตรทองที่เดินทางในชั้นประหยัด สามารถเลือกอาหารบนเครื่องบินล่วงหน้าก่อนเดินทาง และพบกับรายการอาหารบนเครื่องบิน ที่หลากหลายและง่ายดายผ่านช่องทางออนไลน์ได้แล้ววันนี้

ALT

การบินไทยพร้อมให้บริการเลือกอาหารล่วงหน้าสำหรับผู้โดยสารชั้นหนึ่ง โดยให้บริการในเส้นทางระหว่างประเทศ เฉพาะเที่ยวบินออกจากกรุงเทพฯ ท่านสามารถเลือกรับประทานอาหารไทย อาหารตะวันตก หรืออาหารญี่ปุ่นที่ผ่านการปรุงแต่งจากเชฟการบินไทย คัดสรรวัตถุดิบอย่างดี และเน้นความปลอดภัยของอาหารทุกจานด้วยระบบคุณภาพสากล

ผู้โดยสารชั้นหนึ่งที่ต้องการรับบริการเลือกอาหารล่วงหน้า ท่านจะต้องทำการเลือกอาหารล่วงหน้าอย่างน้อย 72 ชั่วโมงก่อนเวลาเดินทาง โดยติดต่อฝ่ายสำรองที่นั่งหรือ THAI Contact Center ที่หมายเลข (662) 356 1111 หรือ

 

ชั้นหนึ่ง – เที่ยวบินจากกรุงเทพฯ

View Class Information
ALT

การบินไทยพร้อมให้บริการเลือกอาหารล่วงหน้าสำหรับผู้โดยสารชั้นธุรกิจ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป โดยให้บริการในเส้นทางระหว่างประเทศ เฉพาะเที่ยวบินออกจากกรุงเทพฯ ท่านสามารถเลือกรับประทานอาหารไทยหรืออาหารตะวันตก ผ่านการปรุงแต่งจากเชฟการบินไทยที่เลือกใช้วัตถุดิบอย่างดี และเน้นความปลอดภัยของอาหารทุกจานด้วยระบบคุณภาพสากล

สำหรับผู้โดยสารที่ต้องการรับบริการ เลือกอาหารล่วงหน้า ท่านจะต้องทำการเลือกอาหารล่วงหน้าอย่างน้อย 72 ชั่วโมงก่อนเวลาเดินทาง โดยติดต่อฝ่ายสำรองที่นั่งหรือ THAI Contact Center ที่หมายเลข (662) 356 1111 หรือ

 

ชั้นธุรกิจ – เที่ยวบินจากกรุงเทพฯ

View Class Information
ALT

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 เป็นต้นไป  การบินไทยพร้อมให้บริการเลือกอาหารล่วงหน้าสำหรับสมาชิกรอยัล ออร์คิด พลัส บัตรแพลทินัมและบัตรทอง ที่เดินทางในชั้นประหยัด โดยให้บริการในเส้นทางบินระหว่างประเทศ เฉพาะเที่ยวบินที่เดินทางออกจากกรุงเทพฯ

สมาชิกรอยัล ออร์คิด พลัส บัตรแพลทินัมและบัตรทอง สามารถเลือกอาหารเอเชียหรืออาหารตะวันตก ที่ผ่านการคัดเลือกวัตถุดิบอย่างดี และรังสรรค์รสชาติโดยเชฟการบินไทย ซึ่งเน้นความปลอดภัยของอาหารทุกจานด้วยระบบคุณภาพสากล

สมาชิกรอยัล ออร์คิด พลัส บัตรแพลทินัมและบัตรทองที่เดินทางในชั้นประหยัด สามารถเลือกอาหารล่วงหน้าต้องไม่น้อยกว่า 72 ชั่วโมงก่อนเวลาเที่ยวบินเดินทางออกจากกรุงเทพฯ สามารถทำด้วยตนเองออนไลน์ หรือติดต่อ THAI Contact Center ที่โทรศัพท์หมายเลข +66 (0) 2356 1111 หรือ

 

ชั้นประหยัด – เที่ยวบินจากกรุงเทพฯ

บริการสำหรับเที่ยวบินของท่าน

TG