อาหารบนเครื่องบิน

View Class Information
ALT

การบินไทยพร้อมให้บริการจองอาหารล่วงหน้าสำหรับผู้โดยสารชั้นธุรกิจ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป โดยให้บริการในเส้นทางระหว่างประเทศ เฉพาะเที่ยวบินออกจากกรุงเทพฯ ท่านสามารถเลือกรับประทานอาหารไทยหรืออาหารตะวันตก ผ่านการปรุงแต่งจากเชฟการบินไทยที่เลือกใช้วัตถุดิบอย่างดี และเน้นความปลอดภัยของอาหารทุกจานด้วยระบบคุณภาพสากล


สำหรับผู้โดยสารที่ต้องการรับบริการ สั่งอาหารล่วงหน้า ท่านจะต้องทำการสั่งอาหารล่วงหน้าอย่างน้อย 72 ชั่วโมงก่อนเวลาเดินทาง โดยติดต่อฝ่ายสำรองที่นั่งหรือ THAI Ordering and Service Center ที่หมายเลข (662) 356 1111 หรือเว็บไซต์"จัดการการจอง"

 

ชั้นธุรกิจ – เที่ยวบินจาก

กรุงเทพฯ

บริการสำหรับเที่ยวบินของท่าน

TG