การใช้งานอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

บริการ In-seat Power Outlet บนเครื่องบินการบินไทย

เครื่องบินของการบินไทยส่วนใหญ่ได้ติดตั้ง in-seat power outlet ในรูปแบบของ power outlet และ/หรือ USB port เพื่อรองรับการชาร์จอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แบบพกพาของผู้โดยสาร เช่น smartphone และ power bank เป็นต้น บนเที่ยวบินของการบินไทย ซึ่งรายละเอียดการให้บริการ in-seat power outlet บนเครื่องบินแต่ละแบบของการบินไทยสามารถตรวจสอบได้ดังตารางสรุปด้านล่าง

แอร์บัส & โบอิ้ง

แอร์บัส

A350-900 Cabin Version: 359
PC power outlet (110 VAC), USB Port

A380-800 Cabin Version: 380
PC power outlet (110 VAC), USB Port

โบอิ้ง

777-200ER Cabin Version: 77E
PC power outlet, 110 VAC

777-300ER Cabin Version: 77B
PC power outlet, 110 VAC, USB Port

787-8 Cabin Version: 788
PC power outlet, 110 VAC, USB Port

787-9 Cabin Version: 789
PC power outlet, 110 VAC, USB Port

Power outlets are not available on cabins as below

แอร์บัส

A320-200 Cabin Version: 320

A320-200 Cabin Version: 32Sเพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสาร กรุณาปฏิบัติตนดังนี้

1. อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ห้ามใช้ตลอดเที่ยวบิน

เนื่องจากการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ อาจรบกวนระบบการ ติดต่อสื่อสารและการเดินอากาศของเครื่องบิน ดังนั้นขณะอยู่บนเครื่องบินขอให้ผู้โดยสารปิดอุปกรณ์ดังต่อไปนี้โทรศัพท์เคลื่อนที่ทุกชนิด วิทยุสื่อสารแบบพกพา เครื่องรับส่งวิทยุทุกชนิด อุปกรณ์สื่อสัญญาณทุกชนิด เครื่องรับวิทยุ และโทรทัศน์ทุกชนิด วิทยุติดตามตัว รวมทั้งของเล่นใช้วิทยุบังคับ และของเล่นอิเล็กทรอนิกส์

2. อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ได้หลังจากเครื่องขึ้นแล้ว 15 นาที และต้องหยุดใช้เมื่อเริ่มลดระดับเพดานบินและไฟสัญญาณแจ้งรัดเข็มขัดติด

ได้แก่ เครื่องคิดเลข เครื่องโกนหนวดไฟฟ้า คอมพิวเตอร์แบบกระเป๋าที่ไม่ต่อกับเครื่องพิมพ์ เครื่องเล่นวิดีโอชนิด พกพา เครื่องเล่นเกมส์ เครื่องเล่นเทป/ซีดี/มินิดิสก์/เอ็มพี 3 และดีวีดี ทั้งนี้ต้องใช้กับหูฟังเท่านั้น โทรศัพท์เคลื่อนที่ และพีดีเอที่มีระบบการทำงานไฟลท์โหมด สามารถเปิดใช้งานได้เมื่อตั้งค่าในไฟลท์โหมดเท่านั้น
อย่างไรก็ตามหากตรวจสอบพบการใช้งานอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ใดๆที่ตองสงสัย ว่าอาจรบกวนระบบการติดต่อสื่อสารและการเดินอากาศของเครื่องบิน ผู้โดยสารจะต้องปิดอุปกรณ์เหล่านั้นตลอดเที่ยวบิน

3. อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ได้ ตลอดเที่ยวบิน

ได้แก่ เครื่องช่วยฟัง เครื่องช่วยกระตุ้น หัวใจ นาฬิกาอิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ติดตั้งบนเครื่องบิน

Note:

  • กำลังไฟฟ้าที่ออกมาจาก in-seat power outlet อาจถูกระงับด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัย หรือความพร้อมทางด้านเทคนิคของเครื่องบิน
  • Power outlet ที่ติดตั้งบริเวณที่นั่งโดยสารนั้น เป็นแบบ universal type ซึ่งสามารถรองรับการใช้งานร่วมกับปลั๊กทุกมาตรฐาน โดยไม่จำเป็นต้องใช้ adapter
  • กำลังไฟฟ้าที่ออกมาจาก USB port ที่ติดตั้งบริเวณที่นั่งโดยสารนั้น อาจไม่เพียงพอสำหรับชาร์จ iPad

บริการสำหรับเที่ยวบินของท่าน

TG