บริการสำหรับสมาชิกสตาร์อัลไลแอนซ์

Gold Track

เพิ่มความสะดวกและรวดเร็วในการเดินทาง สามารถค้นหาช่องทางพิเศษสำหรับจุดตรวจค้นสัมภาระและจุดตรวจคนเข้าเมือง ณ สถานีที่ให้บริการทั่วโลก สำหรับผู้โดยสารชั้นหนึ่ง ชั้นธุรกิจ ของสายการบินไทยและสายการบินกลุ่มพันธมิตรสตาร์อัลไลแอนซ์ และผู้โดยสารบัตรทองสตาร์อัลไลแอนซ์ ที่บินบนชั้นประหยัดของสายการบินกลุ่มพันธมิตรสตาร์อัลไลแอนซ์

● ค้นหา

Lounge Finder

ค้นหาห้องรับรองพิเศษมากกว่า 1000 แห่งทั่วโลกของสตาร์อัลไลแอนซ์สายการบินไทยและสายการบินกลุ่มพันธมิตรสตาร์อัลไลแอนซ์ เพื่อพื้นที่เฉพาะสำหรับพักผ่อนและทำงานก่อนเดินทาง

● ค้นหา