การบริการภาคพื้นดิน

ห้องรับรองพิเศษสำหรับผู้โดยสารที่ได้รวบรวมเอกลักษณ์
ความเป็นไทยมาตกแต่งอย่างสวยงาม และคุณจะรู้สึกผ่อนคลายไปกับ
รอยัล ออร์คิด สปา บริการนวดแผนไทยและทรีตเมนต์ต่างๆ
โดยพนักงานนวดของทางสายการบิน ที่ได้รับการฝึกฝนมาอย่างดีพร้อมมาตรฐานสูงสุด

ห้องรับรองพิเศษ รอยัลออร์คิด

อ่านต่อ
ห้องรับรอง:

ห้องรับรองพิเศษ รอยัลออร์คิด

สถานที่ตั้ง:

อาคารผู้โดยสารภายในประเทศ หลังจุดตรวจค้น ใกล้เกท 3

เวลาให้บริการ:

05:00 - 22:00 น.

พื้นที่:

147 ตารางเมตร

รองรับผู้โดยสาร:

57 ที่นั่ง

สิ่งอำนวยความสะดวก:

บริการอาหารร้อน อาหารว่างและเครื่องดื่ม Wi-Fi โทรทัศน์ นิตยสาร หนังสือพิมพ์ ห้องน้ำ

ห้องรับรอง:

ห้องรับรองพิเศษ รอยัลออร์คิด

สถานที่ตั้ง:

อาคารผู้โดยสารขาออก ตรงข้ามประตูขึ้นเครื่องหมายเลข 5

เวลาให้บริการ:

05:00 น. – 22:00 น.

พื้นที่:

200 ตารางเมตร

รองรับผู้โดยสาร:

70 ที่นั่ง (รวมห้องสำหรับ VIP จำนวน 2 ห้อง)

สิ่งอำนวยความสะดวก:

ที่นั่งแบบส่วนตัว, ที่นั่งแบบรับประทานอาหาร, บริการอาหารร้อน, อาหารว่างและเครื่องดื่ม, Wi-Fi, ที่สำหรับเสียบสาย USB/Power port, โทรทัศน์, นิตยสาร, หนังสือพิมพ์

ห้องรับรองพิเศษชั้นหนึ่ง (ปิดชั่วคราว)

อ่านต่อ

ห้องรับรองพิเศษชั้นธุรกิจ (ปิดชั่วคราว)

อ่านต่อ

ห้องรับรองพิเศษ รอยัลออร์คิด (ปิดชั่วคราว)

อ่านต่อ
ห้องรับรอง:

ห้องรับรองพิเศษ ออร์คิด

สถานที่ตั้ง:

อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ตรงข้ามเกท 8

เวลาให้บริการ:

05:00 น. – 00:00 น.

พื้นที่:

115 ตารางเมตร

รองรับผู้โดยสาร:

45 ที่นั่ง

สิ่งอำนวยความสะดวก:

บริการอาหารว่างและเครื่องดื่มนานาชนิด โทรทัศน์ นิตยสาร หนังสือพิมพ์ Wifi ห้องน้ำ และ อาหาร

ห้องรับรอง:

ห้องรับรองพิเศษ รอยัลซิลค์ (ฝั่งเหนือ และ ฝั่งใต้)

สถานที่ตั้ง:

อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ บริเวณหลังตรวจคนเข้าเมือง ชั้น 4

เวลาให้บริการ:

ฝั่งเหนือ 05:00 – 03:00 ของวันรุ่งขึ้น และ ฝั่งใต้ 07.00 - 05.00 ของวันรุ่งขึ้น

พื้นที่:

115/ 115 ตารางเมตร

รองรับผู้โดยสาร:

46/ 44 ที่นั่ง

สิ่งอำนวยความสะดวก:

บริการอาหารและเครื่องดื่มนานาชนิด โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร มุมอินเตอร์เน็ต Wifi และ USB port

ห้องรับรอง:

ห้องรับรองพิเศษ รอยัลออร์คิด

สถานที่ตั้ง:

ตั้งอยู่เหนือชั้นผู้โดยสารขาออก หลังจุดตรวจหนังสือเดินทาง

เวลาให้บริการ:

11:00 น. – 14:00 น.

พื้นที่:

1160 ตารางฟุต

รองรับผู้โดยสาร:

52 ที่นั่ง

สิ่งอำนวยความสะดวก:

บริการอาหารว่างและเครื่องดื่มนานาชนิด โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง คอมพิวเตอร์ โทรสาร โทรศัพท์ระหว่างประเทศ บริการโทรศัพท์ภายในประเทศฟรี

ห้องรับรอง:

ห้องรับรองพิเศษ รอยัลออร์คิด

สถานที่ตั้ง:

ชั้น 7 อาคารเทียบเครื่องบินฝั่งตะวันตกเฉียงใต้ ใกล้กับประตูขึ้นเครื่อง 40

เวลาให้บริการ:

16:00 น. – 19:30 น.

พื้นที่:

715 ตารางเมตร

รองรับผู้โดยสาร:

ผู้โดยสารชั้นหนึ่ง 20 ที่นั่ง / ผู้โดยสารชั้นธุรกิจ 120 ที่นั่ง

สิ่งอำนวยความสะดวก:

บริการอาหารว่างและเครื่องดื่มนานาชนิด โทรทัศน์ อินเตอร์เน็ต หนังสือพิมพ์ นิตยสาร เก้าอี้นวดไฟฟ้า โซนสำหรับเด็ก บริการโทรศัพท์ภายในพื้นที่ฟรี ห้องน้ำ

ห้องรับรอง:

ห้องรับรองพิเศษ รอยัลซิลค์

สถานที่ตั้ง:

ชั้น 1 โถงผู้โดยสารขาออก

เวลาให้บริการ:

10:00 – 16:00 น.

พื้นที่:

160 ตารางเมตร

รองรับผู้โดยสาร:

55 ที่นั่ง

สิ่งอำนวยความสะดวก:

บริการอาหารว่างและเครื่องดื่มนานาชนิด โทรทัศน์ อินเตอร์เน็ต หนังสือพิมพ์ นิตยสาร บริการโทรศัพท์ภายในพื้นที่ฟรี ห้องน้ำ

ห้องรับรอง:

ห้องรับรองพิเศษ รอยัลซิลค์

สถานที่ตั้ง:

Satellite Building

เวลาให้บริการ:

06:00 – 21:30

พื้นที่:

359.69 ตารางเมตร

รองรับผู้โดยสาร:

84 ที่นั่ง

สิ่งอำนวยความสะดวก:

บริการอาหารว่างและเครื่องดื่มนานาชนิด โทรทัศน์ อินเตอร์เน็ต หนังสือพิมพ์ นิตยสาร โทรศัพท์ทางไกล ห้องน้ำ

ห้องรับรอง:

ห้องรับรองพิเศษ รอยัล ออร์คิด

สถานที่ตั้ง:

เทอร์มินัล 1 อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ใกล้เกท 9 หลังจุดตรวจหนังสือเดินทาง

เวลาให้บริการ:

10:00 – 13:00 น. และ 17:00 – 20:00 น.

พื้นที่:

76.44 ตารางเมตร

รองรับผู้โดยสาร:

40 ที่นั่ง

สิ่งอำนวยความสะดวก:

ซุป และ อาหารร้อน อาทิ ผัดไทย อาหารว่างและเบเกอรี่หลากหลาย เครื่องดื่ม ชา กาแฟ ไวน์ และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ Free Wi-Fi และช่องเสียบ USB

ห้องรับรอง:

ห้องรับรองพิเศษ รอยัลออร์คิด

สถานที่ตั้ง:

เทอร์มินัลฝั่งเหนือ ใกล้กับประตูขึ้นเครื่องหมายเลข 5

เวลาให้บริการ:

08:00 – 12:30 น. และ 22:45 – 01:30 น.

พื้นที่:

220 ตารางเมตร

รองรับผู้โดยสาร:

ผู้โดยสารชั้นหนึ่ง 18 ที่นั่ง / ผู้โดยสารชั้นธุรกิจ 56 ที่นั่ง

สิ่งอำนวยความสะดวก:

บริการอาหารว่างและเครื่องดื่มนานาชนิด โทรทัศน์ อินเตอร์เน็ต คอมพิวเตอร์ 2 เครื่อง หนังสือพิมพ์ นิตยสาร ห้องเก็บกระเป๋าสัมภาระ ห้องน้ำ

ห้องรับรอง:

ห้องรับรองพิเศษ รอยัลออร์คิด

สถานที่ตั้ง:

ห้องหมายเลข 031-66 ชั้น 3 ส่วนผู้โดยสารเปลี่ยนเครื่อง เทอร์มินัล 1

เวลาให้บริการ:

TG 404 : 10:25 - 12:25 hrs TG 410 : 18:00 - 21:00 hrs

พื้นที่:

335 ตารางเมตร

รองรับผู้โดยสาร:

95 ที่นั่ง

สิ่งอำนวยความสะดวก:

บริการอาหารว่างและเครื่องดื่มนานาชนิด โทรทัศน์ อินเตอร์เน็ต หนังสือพิมพ์ นิตยสาร โทรศัพท์ทางไกล บริการโทรศัพท์ภายในพื้นที่ฟรี

บริการสำหรับเที่ยวบินของท่าน

TG