การบริการภาคพื้นดิน

ห้องรับรองพิเศษสำหรับผู้โดยสารที่ได้รวบรวมเอกลักษณ์
ความเป็นไทยมาตกแต่งอย่างสวยงาม และคุณจะรู้สึกผ่อนคลายไปกับ
รอยัล ออร์คิด สปา บริการนวดแผนไทยและทรีตเมนต์ต่างๆ
โดยพนักงานนวดของทางสายการบิน ที่ได้รับการฝึกฝนมาอย่างดีพร้อมมาตรฐานสูงสุด

ห้องรับรองพิเศษ รอยัลออร์คิด

อ่านต่อ
ห้องรับรอง:

ห้องรับรองพิเศษ รอยัลออร์คิต ผ่านการรับรองมาตรฐาน SHA Plus

สถานที่ตั้ง:

อาคารผู้โดยสารภายในประเทศ หลังจุดตรวจค้น ตรงข้ามประตูขึ้นเครื่อง 3

เวลาให้บริการ:

06:00น. - 21:30น.

พื้นที่:

147 ตารางเมตร

รองรับผู้โดยสาร:

58 ที่นั่ง หรือน้อยกว่า ตามมาตรฐานการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค covid-19

สิ่งอำนวยความสะดวก:

ปาท๋องโก๋การบินไทย (Signature Dish), ไอศกรีมนมโคแท้100%, ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น, อาหารพื้นเมือ,ง อาหารร้อน, อาหารว่างและเครื่องดื่ม, ฟรี Wi-Fi, USB port, โทรทัศน์

ห้องรับรอง:

ห้องรับรองพิเศษ รอยัลออร์คิด ผ่านการรับรองมาตรฐาน SHA Plus

สถานที่ตั้ง:

อาคารผู้โดยสารขาออก ตรงข้ามประตูขึ้นเครื่องหมายเลข 5

เวลาให้บริการ:

06:30น. - 21.00 น.

พื้นที่:

200 ตารางเมตร

รองรับผู้โดยสาร:

70 ที่นั่ง หรือน้อยกว่า ตามมาตรฐานการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค covid-19, ห้อง VIP Room 2 ห้อง (5-6 ที่นั่งต่อห้อง)

สิ่งอำนวยความสะดวก:

ปาท๋องโก๋การบินไทย (Signature Dish), อาหารพื้นเมือง, อาหารร้อน, อาหารว่างและเครื่องดื่ม, ฟรี Wi-Fi, USB port, โทรทัศน์

ห้องรับรองพิเศษชั้นธุรกิจ

อ่านต่อ

ห้องรับรองพิเศษ รอยัลออร์คิด

อ่านต่อ
ห้องรับรอง:

ห้องรับรองพิเศษ ออร์คิต ผ่านการรับรองมาตรฐาน SHA Plus

สถานที่ตั้ง:

อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ตรงข้ามประตูขึ้นเครื่อง 8

เวลาให้บริการ:

05:00น. – 24:00น.

พื้นที่:

180 ตารางเมตร

รองรับผู้โดยสาร:

56 ที่นั่ง

สิ่งอำนวยความสะดวก:

อาหารพื้นเมือง, ไอศกรีมนมโคแท้100%, อาหารร้อน, อาหารว่างและเครื่องดื่ม, ฟรี Wi-Fi, โทรทัศน์

ห้องรับรอง:

ห้องรับรองพิเศษ รอยัลซิลค์ (ฝั่งเหนือ), ห้องรับรองพิเศษ รอยัลซิลค์ (ฝั่งใต้)

สถานที่ตั้ง:

อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ชั้น 4 บริเวณหลังตรวจคนเข้าเมือง ห้องฝั่งเหนือ ทางขึ้นตั้งอยู่ตรงข้ามประตูขึ้นเครื่องหมายเลข 12, ห้องฝั่งใต้ ทางขึ้นตั้งอยู่ตรงข้ามประตูขึ้นเครื่องหมายเลข 14

เวลาให้บริการ:

ฝั่งเหนือ ปิดให้บริการชั่วคราว, ฝั่งใต้ 07:00น. - 21:00น.

พื้นที่

ฝั่งเหนือ 115 ตารางเมตร, ฝั่งใต้ 115 ตารางเมตร

รองรับผู้โดยสาร:

ฝั่งเหนือ 46 ที่นั่ง, ฝั่งใต้ 44 ที่นั่ง

สิ่งอำนวยความสะดวก:

อาหารร้อน, อาหารว่างและเครื่องดื่มนานาชาติ, ฟรี Wi-Fi, USB port, โทรทัศน์

ห้องรับรอง:

ห้องรับรองพิเศษ รอยัลออร์คิด

สถานที่ตั้ง:

ตั้งอยู่เหนือชั้นผู้โดยสารขาออก หลังจุดตรวจหนังสือเดินทาง

เวลาให้บริการ:

11:00 น. – 14:00 น.

พื้นที่:

1160 ตารางฟุต

รองรับผู้โดยสาร:

52 ที่นั่ง

สิ่งอำนวยความสะดวก:

บริการอาหารว่างและเครื่องดื่มนานาชนิด โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง คอมพิวเตอร์ โทรสาร โทรศัพท์ระหว่างประเทศ บริการโทรศัพท์ภายในประเทศฟรี

ห้องรับรอง:

ห้องรับรองพิเศษ รอยัลซิลค์

สถานที่ตั้ง:

ชั้น 1 โถงผู้โดยสารขาออก

เวลาให้บริการ:

10:00 – 16:00 น.

พื้นที่:

160 ตารางเมตร

รองรับผู้โดยสาร:

55 ที่นั่ง

สิ่งอำนวยความสะดวก:

บริการอาหารว่างและเครื่องดื่มนานาชนิด โทรทัศน์ อินเตอร์เน็ต หนังสือพิมพ์ นิตยสาร บริการโทรศัพท์ภายในพื้นที่ฟรี ห้องน้ำ

ห้องรับรอง:

ห้องรับรองพิเศษ รอยัลซิลค์

สถานที่ตั้ง:

Satellite Building

เวลาให้บริการ:

06:00 – 21:30

พื้นที่:

359.69 ตารางเมตร

รองรับผู้โดยสาร:

84 ที่นั่ง

สิ่งอำนวยความสะดวก:

บริการอาหารว่างและเครื่องดื่มนานาชนิด โทรทัศน์ อินเตอร์เน็ต หนังสือพิมพ์ นิตยสาร โทรศัพท์ทางไกล ห้องน้ำ

ห้องรับรอง:

ห้องรับรองพิเศษ รอยัล ออร์คิด

สถานที่ตั้ง:

เทอร์มินัล 1 อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ใกล้เกท 9 หลังจุดตรวจหนังสือเดินทาง

เวลาให้บริการ:

10:00 – 13:00 น. และ 17:00 – 20:00 น.

พื้นที่:

76.44 ตารางเมตร

รองรับผู้โดยสาร:

40 ที่นั่ง

สิ่งอำนวยความสะดวก:

ซุป และ อาหารร้อน อาทิ ผัดไทย อาหารว่างและเบเกอรี่หลากหลาย เครื่องดื่ม ชา กาแฟ ไวน์ และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ Free Wi-Fi และช่องเสียบ USB

ห้องรับรอง:

ห้องรับรองพิเศษ รอยัลออร์คิด

สถานที่ตั้ง:

เทอร์มินัลฝั่งเหนือ ใกล้กับประตูขึ้นเครื่องหมายเลข 5

เวลาให้บริการ:

08:00 – 12:30 น. และ 22:45 – 01:30 น.

พื้นที่:

220 ตารางเมตร

รองรับผู้โดยสาร:

ผู้โดยสารชั้นหนึ่ง 18 ที่นั่ง / ผู้โดยสารชั้นธุรกิจ 56 ที่นั่ง

สิ่งอำนวยความสะดวก:

บริการอาหารว่างและเครื่องดื่มนานาชนิด โทรทัศน์ อินเตอร์เน็ต คอมพิวเตอร์ 2 เครื่อง หนังสือพิมพ์ นิตยสาร ห้องเก็บกระเป๋าสัมภาระ ห้องน้ำ

ห้องรับรอง:

ห้องรับรองพิเศษ รอยัลออร์คิด

สถานที่ตั้ง:

ห้องหมายเลข 031-66 ชั้น 3 ส่วนผู้โดยสารเปลี่ยนเครื่อง เทอร์มินัล 1

เวลาให้บริการ:

TG 404 : 10:25 - 12:25 hrs TG 410 : 18:00 - 21:00 hrs

พื้นที่:

335 ตารางเมตร

รองรับผู้โดยสาร:

95 ที่นั่ง

สิ่งอำนวยความสะดวก:

บริการอาหารว่างและเครื่องดื่มนานาชนิด โทรทัศน์ อินเตอร์เน็ต หนังสือพิมพ์ นิตยสาร โทรศัพท์ทางไกล บริการโทรศัพท์ภายในพื้นที่ฟรี

บริการสำหรับเที่ยวบินของท่าน

TG