การบริการภาคพื้นดิน

ห้องรับรองพิเศษสำหรับผู้โดยสารที่ได้รวบรวมเอกลักษณ์
ความเป็นไทยมาตกแต่งอย่างสวยงาม และคุณจะรู้สึกผ่อนคลายไปกับ
รอยัล ออร์คิด สปา บริการนวดแผนไทยและทรีตเมนต์ต่างๆ
โดยพนักงานนวดของทางสายการบิน ที่ได้รับการฝึกฝนมาอย่างดีพร้อมมาตรฐานสูงสุด

ห้องรับรองพิเศษ รอยัลออร์คิด

อ่านต่อ
ห้องรับรอง:

ห้องรับรองพิเศษ รอยัลออร์คิต ผ่านการรับรองมาตรฐาน SHA Plus

สถานที่ตั้ง:

อาคารผู้โดยสารภายในประเทศ หลังจุดตรวจค้น ตรงข้ามประตูขึ้นเครื่อง 3

เวลาให้บริการ:

06:30 น. - 21:00 น.

พื้นที่:

147 ตารางเมตร

รองรับผู้โดยสาร:

58 ที่นั่ง หรือน้อยกว่า ตามมาตรฐานการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค covid-19

สิ่งอำนวยความสะดวก:

ปาท๋องโก๋การบินไทย (Signature Dish), ไอศกรีมนมโคแท้100%, ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น, อาหารพื้นเมือ,ง อาหารร้อน, อาหารว่างและเครื่องดื่ม, ฟรี Wi-Fi, USB port, โทรทัศน์

ห้องรับรอง:

ห้องรับรองพิเศษ รอยัลออร์คิด ผ่านการรับรองมาตรฐาน SHA Plus

สถานที่ตั้ง:

อาคารผู้โดยสารขาออก ตรงข้ามประตูขึ้นเครื่องหมายเลข 6

เวลาให้บริการ:

07:30 น. - 21.00 น.

พื้นที่:

200 ตารางเมตร

รองรับผู้โดยสาร:

70 ที่นั่ง หรือน้อยกว่า ตามมาตรฐานการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค covid-19, ห้อง VIP Room 2 ห้อง (5-6 ที่นั่งต่อห้อง)

สิ่งอำนวยความสะดวก:

ปาท๋องโก๋การบินไทย (Signature Dish), อาหารพื้นเมือง, อาหารร้อน, อาหารว่างและเครื่องดื่ม, ฟรี Wi-Fi, USB port, โทรทัศน์

ห้องรับรองพิเศษชั้นธุรกิจ

อ่านต่อ

ห้องรับรองพิเศษ รอยัลออร์คิด

อ่านต่อ
ห้องรับรอง:

ห้องรับรองพิเศษ ออร์คิต ผ่านการรับรองมาตรฐาน SHA Plus

สถานที่ตั้ง:

อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ตรงข้ามประตูขึ้นเครื่อง 8

เวลาให้บริการ:

06:30 น. – 21:00 น.

พื้นที่:

180 ตารางเมตร

รองรับผู้โดยสาร:

56 ที่นั่ง

สิ่งอำนวยความสะดวก:

อาหารพื้นเมือง, ไอศกรีมนมโคแท้100%, อาหารร้อน, อาหารว่างและเครื่องดื่ม, ฟรี Wi-Fi, โทรทัศน์

ห้องรับรอง:

ห้องรับรองพิเศษ รอยัลซิลค์ (ฝั่งเหนือ), ห้องรับรองพิเศษ รอยัลซิลค์ (ฝั่งใต้)

สถานที่ตั้ง:

อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ชั้น 4 บริเวณหลังตรวจคนเข้าเมือง ห้องฝั่งเหนือ ทางขึ้นตั้งอยู่ตรงข้ามประตูขึ้นเครื่องหมายเลข 12, ห้องฝั่งใต้ ทางขึ้นตั้งอยู่ตรงข้ามประตูขึ้นเครื่องหมายเลข 14

เวลาให้บริการ:

ฝั่งเหนือ ปิดให้บริการชั่วคราว, ฝั่งใต้ 07:30 น. - 23:00 น.

พื้นที่

ฝั่งเหนือ 115 ตารางเมตร, ฝั่งใต้ 115 ตารางเมตร

รองรับผู้โดยสาร:

ฝั่งเหนือ 46 ที่นั่ง, ฝั่งใต้ 44 ที่นั่ง

สิ่งอำนวยความสะดวก:

อาหารร้อน, อาหารว่างและเครื่องดื่มนานาชาติ, ฟรี Wi-Fi, USB port, โทรทัศน์

บริการสำหรับเที่ยวบินของท่าน

TG