เครื่องบินการบินไทย

จุดประกายความเป็นการบินไทยด้วยการตบแต่งภายในที่ได้รับแรงบันดาลใจจากมรดกอันล้ำค่าและวัฒนธรรมของไทย โดยการรวบรวมสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับผู้โดยสารไว้ในที่เดียว

  • Royal First Class iconที่นั่งโดยสารชั้นหนึ่ง
  • Royal Silk Class iconที่นั่งโดยสารชั้นธุรกิจ
  • Economy Class iconที่นั่งโดยสารชั้นประหยัด

THAI Airways Logo

A380
แอร์บัส A380-800
จำนวนเครื่องบิน6
จำนวนที่นั่ง507
ชั้นที่นั่งRoyal First Class iconRoyal Silk Class iconEconomy Class icon
B747
โบอิ้ง 747-400: 74R/74N
จำนวนเครื่องบิน3/4
จำนวนที่นั่ง375/374
ชั้นที่นั่งRoyal First Class iconRoyal Silk Class iconEconomy Class icon
A350-900
แอร์บัส A350-900
จำนวนเครื่องบิน12
จำนวนที่นั่ง321
ชั้นที่นั่งRoyal Silk Class iconEconomy Class icon
B773
โบอิ้ง 777-300
จำนวนเครื่องบิน6
จำนวนที่นั่ง364
ชั้นที่นั่งRoyal Silk Class iconEconomy Class icon
77W
โบอิ้ง 777-300ER
จำนวนเครื่องบิน14
จำนวนที่นั่ง348
ชั้นที่นั่งRoyal Silk Class iconEconomy Class icon
B772
โบอิ้ง 777-200
จำนวนเครื่องบิน6
จำนวนที่นั่ง309
ชั้นที่นั่งRoyal Silk Class iconEconomy Class icon
B777
โบอิ้ง 777-200ER
จำนวนเครื่องบิน6
จำนวนที่นั่ง292
ชั้นที่นั่งRoyal Silk Class iconEconomy Class icon
A330
แอร์บัส A330-300: 330/33H/33R
จำนวนเครื่องบิน5/7/3
จำนวนที่นั่ง299/299/294
ชั้นที่นั่งRoyal Silk Class iconEconomy Class icon
B787-9
โบอิ้ง 787-9
จำนวนเครื่องบิน2
จำนวนที่นั่ง298
ชั้นที่นั่งRoyal Silk Class iconEconomy Class icon
B787
โบอิ้ง 787-8
จำนวนเครื่องบิน6
จำนวนที่นั่ง256
ชั้นที่นั่งRoyal Silk Class iconEconomy Class icon
A320
แอร์บัส A320-200: 320/32S
จำนวนเครื่องบิน6/14
จำนวนที่นั่ง168/162
ชั้นที่นั่งEconomy Class icon