สิ่งอำนวยความสะดวก

นอกเหนือจากความสะดวกสบายจากที่นั่งอันกว้างขวางของสายการบิน ทางเรายังได้จัดเตรียมบริการที่ปิดตาและหูฟัง โดยท่านสามารถสอบถามได้จากพนักงานบนเครื่อง รวมถึงมีผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดบริการในห้องน้ำตลอดการเดินทาง