ชั้นธุรกิจ

บริการอาหารและเครื่องดื่มสำหรับผู้โดยสาร
การบินไทยให้ท่านได้สัมผัสถึงความเป็นไทยด้วยอาหารที่ปรุงแต่งพิเศษสำหรับผู้โดยสารชั้นธุรกิจโดยเฉพาะ โดยเชฟจากการบินไทยได้มีการเลือกใช้วัตถุดิบอย่างดีจากโครงการหลวงทางภาคเหนือของประเทศไทย ซึ่งเป็นโครงการในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เพื่อนำมาสร้างสรรค์เมนูใหม่ๆ โดยมีทั้งเมนูอาหารไทยชั้นเลิศอันมีเอกลักษณ์ความเป็นไทย รวมไปถึงเมนูที่ผสมผสานมรดกทางวัฒนธรรมของไทย พร้อมอาหารนานาชาติที่แตกต่างกันไปในแต่ละเที่ยวบิน

นอกจากนี้บางเที่ยวบินของเรายังมีบาร์เครื่องดื่มให้บริการท่านตลอดการเดินทาง โดยท่านสามารถเพลิดเพลินกับเครื่องดื่มที่คัดสรรมาอย่างดี พร้อมบริการชั้นเลิศที่ตอบสนองทุกความต้องการของผู้โดยสารทุกท่านในชั้นธุรกิจ"จัดการการจอง"

 

สำหรับผู้โดยสารที่แพ้อาหารบางประเภท หรือนับถือศาสนาที่ไม่สามารถรับประทานอาหารบางชนิดได้ ท่านสามารถแจ้งทางสายการบิน โดยติดต่อฝ่ายสำรองที่นั่งหรือ THAI Contact Centre ที่หมายเลข (662) 356 1111 และยืนยันล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 48 ชั่วโมง