การใช้งานอุปกรณ์อิเล็กทรอนิค

รุ่นที่มีปลั๊ก มีดังต่อไปนี้
Airbus


            A330-300  Cabin Version: 3302
-    PC power outlet (15 VDC) (มีเฉพาะ economy)

            A330-300 Cabin Version: 3303
-    PC power outlet, 110 VAC

            A330-300 Cabin Version: 3304
-    PC power outlet, 110 VAC

            A380-800 Facilities  Cabin Version: 3801
-    PC power outlet (110 VAC)Boeing

-    747-400_7445        
PC power outlet (110 VAC)

-    777-200_7724        
PC power outlet (110 VAC)

-    777-200ER_77E1    
    PC power outlet, (110 VAC)

-    777-300_7732
    PC power outlet, (110 VAC)

-    777-300ER_77B1
PC power outlet (110 VAC)

-    787-8_7871
PC power outlet (110 VAC)

รุ่นที่ไม่มีปลั๊ก มีดังต่อไปนี้
Airbus


-    A320-200 Cabin Version: 3201

-    A320-200 Cabin Version: 3202

-    A320-200 Cabin Version: 3203

-    A320-200 Cabin Version: 3204


Boeing

-    737-400_7341