บริการของการบินไทย

บริการสำหรับเที่ยวบินของท่าน

  บริการภาคพื้นดิน

  บริการบนเครื่องบิน

  เครื่องบินของการบินไทย

  ชั้นโดยสาร

  เครื่องบิน

  แอร์บัส A320-200
  แอร์บัส A320-200lavatories 3/3 ,CA seats 6/6

  จำนวนเครื่องบิน

  • 6

  จำนวนที่นั่ง

  • 168/162

  ชั้นที่นั่ง

  • ชั้นประหยัด : 168/162

  ชั้นโดยสาร

  ชั้นประหยัด (Economy)

  ทางเราใส่ใจและเรื่องของความสะดวกสบายตลอดการเดินทางของท่าน จึงออกแบบที่นั่งที่กว้างขวาง ท่านจะได้รับความสะดวดสบาย และบริการที่รวดเร็วและสุภาพอ่อนโยนตลอดการเดินทาง
  อ่านต่อ

  บริการสำหรับเที่ยวบินของท่าน