แอร์บัส A330-300: 330/33H/33R
แอร์บัส A330-300: 330/33H/33Rlavatories 9/9/9 ,CA seats 14/14/14

จำนวนเครื่องบิน

  • 7/7/1

จำนวนที่นั่ง

  • 299/299/294

ชั้นที่นั่ง

  • ชั้นธุรกิจ : 36/36/31
  • ชั้นประหยัด : 263/263/263