แอร์บัส A350-900
แอร์บัส A350-900lavatories 10 ,CA seats 16

จำนวนเครื่องบิน

  • 12

จำนวนที่นั่ง

  • 321

ชั้นที่นั่ง

  • ชั้นธุรกิจ : 32
  • ชั้นประหยัด : 289