แอร์บัส A380-800
แอร์บัส A380-800lavatories 19 ,CA seats 24

จำนวนเครื่องบิน

  • 6

จำนวนที่นั่ง

  • 507

ชั้นที่นั่ง

  • ชั้นหนึ่ง : 12
  • ชั้นธุรกิจ : 60
  • ชั้นประหยัด : 435