โบอิ้ง B747-400: 74R/ 74N
โบอิ้ง B747-400: 74R/ 74Nlavatories 15/15 ,CA seats 18/18

จำนวนเครื่องบิน

  • 3/4

จำนวนที่นั่ง

  • 375/ 374

ชั้นที่นั่ง

  • ชั้นหนึ่ง : 10/9
  • ชั้นธุรกิจ : 40/40
  • ชั้นประหยัด : 325/325