โบอิ้ง B787-9
โบอิ้ง B787-9lavatories 8 ,CA seats 13

จำนวนเครื่องบิน

  • 2

จำนวนที่นั่ง

  • 298

ชั้นที่นั่ง

  • ชั้นธุรกิจ : 30
  • ชั้นประหยัด : 268

หมายเหตุ

  • เนื่องจากบริษัทได้มีการติดตั้งเข็มขัดนิรภัยรุ่นใหม่ที่มีถุงลมนิรภัยในตัว ทำให้ผู้โดยสารที่มีรอบเอวเกิน 56 นิ้ว รวมถึงผู้โดยสารที่เดินทางโดยให้ทารกนั่งตักจะไม่สามารถคาดเข็มขัดนิรภัยดังกล่าวได้