การบินไทยขอแจ้งเลื่อนการเดินทางสำหรับเที่ยวบินหมายเลข TG660 เส้นทางกรุงเทพฯ - โตเกียว (สนามบินฮาเนดะ)
ประจำวันที่ 22 กันยายน 2560 ตามรายละเอียดดังนี้

ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ: 14:45 น.  วันที่ 22 กันยายน 2560
เดินทางถึงสนามบินฮาเนดะ: 22:55 น. วันที่ 22 กันยายน 2560

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อสำนักงานการบินไทย หรือ THAI Contact Center ที่หมายเลข +66(0)2-356-1111

ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วย

เมนู

ขั้นตอนการสั่งอาหาร

ขั้นตอนการสั่งอาหารล่วงหน้าสำหรับผู้โดยสารชั้น Royal First Class และ Royal Silk Class

ผู้โดยสารชั้น Royal First Class และ Royal Silk Class สามารถโทรแจ้งรายการอาหารที่สำนักงานการบินไทย หรือ THAI Contact Centre ในประเทศไทยที่หมายเลข  (662) 356-1111 โดยจะต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อง 24 ชั่วโมงก่อนเวลาบิน

บริการอาหารพิเศษเฉพาะ

การสั่งอาหารพิเศษเฉพาะทางจะต้องแจ้งและยืนยันล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 48 ชั่วโมงโดยสามารถแจ้งผ่านทางเอเจนซี่ สำนักงานการบินไทย หรือ แจ้ง THAI Contact Centre ที่หมายเลข (662) 356-1111