การบินไทยขอแจ้งเลื่อนการเดินทางสำหรับเที่ยวบินหมายเลข TG660 เส้นทางกรุงเทพฯ - โตเกียว (สนามบินฮาเนดะ)
ประจำวันที่ 22 กันยายน 2560 ตามรายละเอียดดังนี้

ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ: 14:45 น.  วันที่ 22 กันยายน 2560
เดินทางถึงสนามบินฮาเนดะ: 22:55 น. วันที่ 22 กันยายน 2560

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อสำนักงานการบินไทย หรือ THAI Contact Center ที่หมายเลข +66(0)2-356-1111

ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วย

เมนู

ของเล่นสำหรับคุณหนู

สายการบินได้จัดเตรียมของเล่น เกมส์และหนังสือต่างๆเพื่อความบันเทิงของเด็กๆระหว่างเที่ยวบินภายในประเทศหรือเที่ยวบินระหว่างประเทศ โดยของแล่นจะจัดเตรียมไว้สำหรับผู้โดยสารที่อยู่ในช่วงอายุต่างๆกัน เช่น ผู้โดยสารที่มีอายุต่ำกว่า 3 ปี ผู้โดยสารที่มีอายุระหว่าง 3 ปี – 6 ปี และผู้โดยสารที่มีอายุ 6ปี – 12 ปี ลูกเรือทุกคนผ่านการฝึกฝนมาอย่างดีสำหรับช่วยเหลือเด็กๆระหว่างเดินทาง การบริการนี้เป็นไปโดยธรรมชาติตามวิถีของคนไทยซึ่งมีอุปนิสัยรักและชอบช่วยเหลือเด็ก
    
*ของเล่นจะมีการเปลี่ยนแปลงในบางโอกาส