AIRCRAFT

ชั้นหนึ่ง (Royal First Class)

ทางสายการบินพิถีพิถันในการเลือกสรรค์อุปกรณ์อำนวยความสะดวกบนเครื่องเพื่อความสะดวกสบายที่สุดของท่าน และท่านจะได้ลิ้มลองรสชาติอาหารและเครื่องดื่มที่ละเมียดละไมตลอดการบินในห้องโดยสารชั้นหนึ่งกับเรา

อ่านต่อ

ชั้นธุรกิจ (Royal Silk Class)

ท่านจะได้รับความสะดวกสบายตลอดการเดินทาง พร้อมทั้งอาหารสุดหรูเสิร์ฟสไตล์ภัตตาคารโดยมีให้เลือกทั้งอาหารตะวันตกและเอเซีย พร้อมบริการที่รวดเร็วและสุภาพอ่อนโยน ตลอดการเดินทาง

อ่านต่อ

ชั้นประหยัด (Economy)

ทางเราใส่ใจและเรื่องของความสะดวกสบายตลอดการเดินทางของท่าน จึงออกแบบที่นั่งที่กว้างขวาง ท่านจะได้รับความสะดวดสบาย และบริการที่รวดเร็วและสุภาพอ่อนโยนตลอดการเดินทาง

อ่านต่อ

บริการสำหรับเที่ยวบินของท่าน

TG