คำถามที่พบบ่อย


การบริการภาคพื้น

คำตอบ

เที่ยวบินระหว่างประเทศ: เคาน์เตอร์เช็คอินจะเปิดให้บริการ 3 ชั่วโมงก่อนเวลาเครื่องออกตามตารางและปิด 40 นาทีก่อนเวลาเครื่องออกตามตาราง ประตูทั้งหมดจะปิด 10 นาทีก่อนเวลาเครื่องออกตามตาราง
เที่ยวบินภายในประเทศ: เคาน์เตอร์เช็คอินจะเปิดให้บริการ 2 ชั่วโมงก่อนเวลาเครื่องออกตามตารางและปิด 30 นาทีก่อนเวลาเครื่องออกตามตาราง ประตูทั้งหมดจะปิด 10 นาทีก่อนเวลาเครื่องออกตามตาราง

 

* หากท่านเริ่มออกเดินทางมาสนามบินในช่วงเวลาเร่งด่วนตอนเช้าหรือเย็น โปรดเผื่อเวลาสำหรับการจราจรที่อาจคับคั่งจนท่านอาจต้องใช้เวลาในการเดินทางนานถึง 2 ชั่วโมงได้

คำตอบ

ผู้โดยสารเที่ยวบินภายในประเทศทุกประเภทควรใช้ทางเข้าที่ 2 เพื่อเช็คอินที่แถวซี

คำตอบ

เที่ยวบินระหว่างประเทศ: ใช้บัตรโดยสารของท่าน หนังสือเดินทาง และวีซ่า (หากประเทศปลายทางกำหนดให้ต้องมี)  

 

เที่ยวบินภายในประเทศ: ใช้เพียงบัตรโดยสารและบัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง สำหรับชาวต่างชาติในการเช็คอิน กรณีเป็นเด็กที่ไม่มีบัตรประชาชน แสดงบัตรนักเรียน หรือ ทะเบียนบ้าน หรือ สูติบัตร )

 

*สำหรับผู้โดยสารที่ต้องการสะสมไมล์กรุณาแสดงบัตรรอยัลออร์คิดพลัสด้วย

คำตอบ

กฎหมายนานาชาติห้ามมิให้มีการบรรจุสิ่งของที่เป็นแม่เหล็ก ไวไฟ ก่อให้เกิดการกัดกร่อน มีสารกัมมันตภาพรังสี ก่อให้เกิดการอ็อกซิไดซ์ หรือเป็นวัตถุระเบิด ก๊าซอัดแรงดัน สารพิษ ถังอ็อกซิเจน สี ปรอท อาวุธและเครื่องกระสุนหรือดอกไม้ไฟลงในกระเป๋าฝากใต้เครื่อง และกระเป๋าถือขึ้นเครื่อง

 

นอกจากนี้บางประเทศยังมีการห้ามนำวัสดุที่มีกลิ่นแรง น้ำมันไฟแช็คและรีฟิล อาหารและผลไม้สด สัตว์มีชีวิตที่ติดโรคหรืออาวุธขึ้นเครื่องอีกด้วย หากตรวจพบจะถูกยึดและเจ้าของอาจต้องเสียค่าปรับ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเทศที่เดินทางไป หากท่านไม่แน่ใจว่าสิ่งของใดเป็นสิ่งของต้องห้ามหรือไม่ โปรดสอบถามตัวแทนการบินไทยก่อนเช็คอิน

 

Power Bank ไม่อนุญาตให้ใส่ในกระเป๋าฝากใต้ท้องเครื่องบิน ให้ใส่ในกระเป๋าถือขึ้นเครื่องเท่านั้น โดยมีความจุไฟฟ้าไม่เกิน 32,000 mAh หรือ 160 Wh อนุญาตให้นำไปได้ไม่เกิน 2 ก้อน

 

อุปกรณ์เคลื่อนที่ส่วนบุคคลทีใช้พลังงานไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ลิเธียมหรืออุปกรณ์ที่มีลักษณะใกล้เคียง รวมทั้งอุปกรณ์เสริมขึ้นเครื่อง เช่น Segway , Smart Luggage

คำตอบ

ผู้โดยสารชั้นหนึ่งสายการบินไทยและสายการบินพันธมิตรสตาร์อัลลายแอนซ์ ผู้โดยสารชั้นธุรกิจสายการบินไทย สายการบินพันธมิตรสตาร์อัลลายแอนซ์ และสายการบินลูกค้า และสมาชิกสตาร์อัลลายแอนซ์โกลด์ ที่รอขึ้นบินเที่ยวบินใดๆของสตาร์อัลลายแอนซ์ สามารถใช้ห้องรับรองของการบินไทยที่ท่าอากาศสุวรรณภูมิเพื่อพักผ่อนหรือทำงานขณะรอขึ้นเครื่องของตนได้ ห้องรับรองของการบินไทยมีอยู่ 7 แห่งด้วยกัน ห้องรับรองผู้โดยสารระหว่างประเทศทั้งหมดอยู่บนชั้น 3 และห้องรับรองผู้โดยสารภายในประเทศอยู่บนชั้น 2

 

ห้องรับรองพิเศษผู้โดยสารชั้นหนึ่ง (Royal First Class Lounge) อยู่ที่คอนคอร์สดี สามารถรองรับผู้โดยสารชั้นหนึ่งได้พร้อมกัน 80 ท่าน สิ่งอำนวยความสะดวก ได้แก่ ห้องรับประทานอาหาร มุมส่วนตัว ห้องพักผ่อน มุมทำงาน อินเตอร์เน็ตแบบไร้สาย (WIFI) และห้องอาบน้ำ

 

ห้องรับรองพิเศษผู้โดยสารชั้นธุรกิจ (Royal Silk Class Lounge)มี 4 ห้อง ที่คอนคอร์สดี ซี และอี และห้องรับรองรอยัลออร์คิด (Royal Orchid Lounge) ที่คอนคอร์ส อี และห้องรับรองรอยัลออร์คิด (Royal Orchid Lounge) ที่คอนคอร์ส อี (ซึ่งมีพื้นที่แยกส่วนสำหรับผู้โดยสารชั้นหนึ่งและชั้นธุรกิจ) สำหรับผู้โดยสารชั้นธุรกิจสายการบินไทย สายการบินพันธมิตรสตาร์อัลลายแอนซ์ สมาชิกสตาร์อัลลายแอนซ์โกลด์ที่รอขึ้นบินเที่ยวบินใดๆของสตาร์อัลลายแอนซ์และสายการบินลูกค้า สิ่งอำนวยความสะดวก ได้แก่ มุมอาหาร ของว่างและเครื่องดื่ม อินเตอร์เน็ตแบบไร้สาย(WIFI) และห้องอาบน้ำ

 

ผู้โดยสารเที่ยวบินภายในประเทศ สามารถใช้บริการห้องรับรองพิเศษผู้โดยสารชั้นธุรกิจ (Royal Silk Class Lounge)ที่คอนคอร์สเอ ชั้น 2 ได้ สิ่งอำนวยความสะดวก ได้แก่ มุมอาหาร ของว่างและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ อินเตอร์เน็ตแบบไร้สาย(WIFI)

 

เพื่อเป็นการเผยแพร่นวดไทย และเพื่อความผ่อนคลายของผู้โดยสารชั้นหนึ่งและชั้นธุรกิจของสายการบินไทยก่อนการเดินทาง สามารถทดลองรับบริการนวดผ่อนคลายได้ที่ รอยัลออร์คิดสปา (Royal Orchid Spa) ที่คอนคอร์สดี อาทิ การนวดเท้า นวดคอ บ่า ไหล่ และการนวดไทย สำหรับผู้โดยสารชั้นหนึ่งเรามีบริการพิเศษเราคือห้องสปาสวีทพร้อมจากุซซี่และฝักบัวแบบทรอปิคอลเรนฟอล จำนวน 3 ห้อง ทั้งนี้ไม่รับลงทะเบียนล่วงหน้า

 

หมายเหตุ:

•    สมาชิกบัตรสตาร์อัลลายแอนซ์โกลด์และบัตรสตาร์อัลลายแอนซ์เพดเม็มเบอร์ โปรดใช้ห้องรับรองพิเศษผู้โดยสารชั้นธุรกิจ (Royal Silk Class Lounge)และรอยัลออร์คิดได้ที่คอนคอร์ส ซี และอี
•    ผู้โดยสารสายการบินไทยสมายล์ ที่เป็นสมาชิกบัตรสตาร์อัลลายแอนซ์โกลด์และบัตรสตาร์อัลลายแอนซ์เพดเม็มเบอร์ ไม่สามารถใช้บริการห้องรับรองพิเศษการบินไทยได้


คำตอบ

ผู้โดยสารขาออกทุกท่านโปรดใช้ทางเข้าบนชั้น 4 เนื่องจากเป็นชั้นที่ตั้งของเคาน์เตอร์เช็คอินทั้งหมด

 

เที่ยวบินระหว่างประเทศ

 

ผู้โดยสารชั้นหนึ่ง– ใช้ทางเข้าที่ 1 และรับบริการเช็คอินที่ห้องรับรองพิเศษผู้โดยสารชั้นหนึ่ง(Royal First Class Lounge)
ผู้โดยสารชั้นธุรกิจและผู้โดยสารรอยัลออร์คิดพลัสแพลตตินั่ม – ใช้ทางเข้าที่ 1 เพื่อรับบริการเช็คอินที่แถว A
ผู้โดยสารรอยัลออร์คิดพลัสโกลด์หรือผู้ถือบัตรสตาร์อัลไลแอนซ์โกลด์ – ใช้ทางเข้าที่ 2 เพื่อรับบริการเช็คอินที่แถว B
ผู้โดยสารเดินทางเป็นหมู่คณะ(10ท่านขึ้นไป) – ใช้ทางเข้าที่ 2 เพื่อการเช็คอินเป็นหมู่คณะโดยเฉพาะที่แถว D
ผู้โดยสารชั้นประหยัดและชั้นประหยัดพิเศษ – ใช้ทางเข้าที่ 4 เพื่อเช็คอินที่เคาน์เตอร์เช็คอิน ในแถว H และ J
การเช็คอินผ่านตู้เช็คอินอัตโนมัติและอินเตอร์เน็ต – มีให้บริการสำหรับเที่ยวบินระหว่างประเทศ โดยตู้เช็คอินอัตโนมัติจะอยู่บริเวณแถว H และ J
เคาน์เตอร์รับกระเป๋าสำหรับของผู้โดยสารที่เช็คอินผ่านตู้เช็คอินอัตโนมัติและอินเตอร์เน็ตจะอยู่ที่แถว H และ J


เที่ยวบินภายในประเทศ


ผู้โดยสารชั้นธุรกิจ – ใช้ทางเข้าที่ 2 เพื่อรับบริการเช็คอินที่แถว B
ผู้โดยสารรอยัลออร์คิดพลัสโกลด์หรือผู้ถือบัตรสตาร์อัลไลแอนซ์โกลด์ – ใช้ทางเข้าที่ 2 เพื่อรับบริการเช็คอินที่แถว B
ผู้โดยสารชั้นประหยัด– ใช้ทางเข้าที่ 2 เพื่อการเช็คอินที่แถว C
ผู้โดยสารเดินทางเป็นหมู่คณะ(10ท่านขึ้นไป) – ใช้ทางเข้าที่ 2 เพื่อการเช็คอินเป็นหมู่คณะที่แถว C
การเช็คอินผ่านตู้เช็คอินอัตโนมัติและอินเตอร์เน็ต – มีให้บริการสำหรับเที่ยวบินภายในประเทศ โดยตู้เช็คอินอัตโนมัติจะอยู่บริเวณแถว D
เคาน์เตอร์รับกระเป๋าสำหรับของผู้โดยสารที่เช็คอินผ่านตู้เช็คอินอัตโนมัติและอินเตอร์เน็ตจะอยู่ที่แถว C

 

 

 

 

ตอบคำถามผู้โดยสารก่อนการเดินทาง

คำตอบ

ท่านไม่จำเป็นต้องยืนยันเที่ยวบินการบินไทยของท่านอีกแล้ว แต่หากท่านมีการเปลี่ยนแปลงการเดินทาง โปรดติดต่อเราเพื่อยกเลิกการจองบัตรโดยสาร อย่างไรก็ดี สายการบินบางแห่งยังกำหนดให้ผู้โดยสารต้องยืนยันเที่ยวบิน ดังนั้นหากในการเดินทางของท่านมีการใช้บริการของสายการบินอื่นในบางช่วง ท่านอาจจำเป็นต้องยืนยันการเดินทางขาต่อไปของท่านอย่างน้อย 72 ชั่วโมงก่อนเวลาเครื่องออก

คำตอบ

วิธีการดูรหัสบนบัตรโดยสารมีดังนี้

 

ETKT หมายถึง หมายเลขบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์

Booking Reference หมายถึง หมายเลขการจอง

Fare Basis หมายถึง ประเภทของค่าบัตรโดยสาร

Flight หมายถึง สายการบินและเที่ยวบิน

CL and DATE หมายถึง ชั้นที่นั่งและวันที่

DEP หมายถึง เวลาเครื่องออก

ST หมายถึง สถานะของการจอง ได้แก่

     - OK หมายถึง ยืนยันว่าได้ที่นั่งบนเที่ยวบินนี้แล้ว

     - NS หมายถึง ไม่มีที่นั่ง หรือเป็นเด็กทารกซึ่งไม่ต้องมีที่นั่ง

 

รหัสสำหรับอายุบัตรโดยสารได้แก่

NVB หมายถึง ไม่สามารถใช้ได้ก่อนวันที่ที่ระบุ

NVA หมายถึง ไม่สามารถใช้ได้หลังวันที่ที่ระบุ

คำตอบ

ผู้โดยสารสามารถแจ้งขออาหารพิเศษบนเส้นทางต่างประเทศล่วงหน้าอย่างน้อย 48ชั่วโมง

คำตอบ

ผู้โดยสารสามารถแจ้งขออาหารสำหรับเด็กบนเส้นทางต่างประเทศล่วงหน้าอย่างน้อย 48ชั่วโมง

คำตอบ

ผู้โดยสารสามารถแจ้งขออาหารสำหรับเด็กทารกบนเส้นทางต่างประเทศล่วงหน้าอย่างน้อย 48ชั่วโมง

คำตอบ

เด็กอายุ 5-11 ปีที่เดินทางตามลำพังจะได้รับการระบุว่าเป็น “Unaccompanied Minor” และจะมีเจ้าหน้าที่การบินไทยพาผ่านพิธีการ ได้รับการดูแลขณะอยู่บนเครื่องและมีเจ้าหน้าที่รับที่ปลายทาง ทั้งนี้ผู้ปกครองจำเป็นต้องกรอกเอกสารที่จำเป็นก่อนการเดินทางและแสดงสำเนาที่เคาน์เตอร์เช็คอิน หากเป็นเที่ยวบินระหว่างประเทศจะมีการคิดค่าธรรมเนียมด้วยในกรณีที่ผู้โดยสารเป็นผู้เยาว์ที่ไม่มีผู้ใหญ่เดินทางมาพร้อมกันเช่นนี้ กรุณาติดต่อสำนักงานขายการบินไทย เพื่อสำรองที่นั่งและออกบัตรโดยสารและแจ้งข้อมูล Special Assistance & Handling Formโดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ข้อแนะนำในการเดินทาง ในส่วนของผู้โดยสารเด็กเดินทางเพียงลำพังด้วยเครื่องบิน

 

หมายเหตุ ในกรณีผู้โดยสาร อายุ 12-17 ปีเดินทางตามลำพังและต้องการการบริการ Unaccompanied Minor สามารถติดต่อสำนักงานขายการบินไทยได้เช่นเดียวกัน

คำตอบ

ท่านสามารถแจ้งขอล่วงหน้าได้ ผู้โดยสารที่เป็นเด็กเล็กน้ำหนักไม่เกิน 10 กิโลกรัม สูงไม่เกิน 67 เซนติเมตรและอายุไม่เกิน 6 เดือนสามารถใช้เปลเด็กทารกแบบแขวนกับผนังเครื่องได้ ผู้ปกครองสามารถใช้ที่นั่งในรถสำหรับเด็กของตนเองได้หากที่นั่งนั้นผ่านการรับรองโดยรัฐบาลของประเทศผู้ผลิตแล้วและเด็กเล็กนั้นโดยสารเครื่องบินโดยซื้อบัตรโดยสารในราคาเด็ก บนเครื่องมีโต๊ะเปลี่ยนผ้าอ้อมแบบพับให้ผู้โดยสารใช้ขณะเดินทาง

 

 หมายเหตุ: ยกเว้น เที่ยวบินในประเทศ เที่ยวบินไทยสมายล์ ชั้นประหยัดบนเครื่องบิน B737-400 ชั้นธุรกิจบนเครื่องบิน B787-9 และชั้นหนึ่งบนเครื่องบิน B747-400 และ Airbus A380-800

คำตอบ

ผู้โดยสารสามารถใช้กระเป๋าสัมภาระอัจฉริยะในการเดินทางได้ โดยจะต้องถือกระเป๋าขึ้นเครื่องโดยมีเงื่อนไขตามบริษัทฯกำหนด กรุณาอ่านข้อมูลเพิ่มเติมที่เมนูข้อมูลสัมภาระ

คำตอบ

ผู้โดยสารสามารถถือกระเป๋าขึ้นเครื่องได้หนึ่งใบ ผลรวมของมิติทั้งสาม (ยาว + สูง + กว้าง) จะต้องไม่เกิน 115 เซนติเมตร (56 + 46 + 25 เซนติเมตร) (44.85 นิ้ว หรือ 21.5 x 18 x 9.75 นิ้ว) และน้ำหนักสูงสุดไม่เกิน 7 กิโลกรัม (15.4 ปอนด์) กระเป๋าที่มีขนาดเกินกว่านี้จะต้องฝากเข้าใต้เครื่อง ณ เคาน์เตอร์เช็คอินก่อนการเดินทาง สำหรับผู้โดยสารสุภาพสตรีสามารถนำกระเป๋าถือปกติติดตัวขึ้นเครื่องได้อีกหนึ่งชิ้น

คำตอบ

เจ้าหน้าที่หน่วยบริการพิเศษของการบินไทยจะประจำอยู่ตามจุดต่างๆภายในโถงผู้โดยสารขาออกเพื่อให้ความช่วยเหลือแก่ผู้โดยสาร เช่น บริการรถเข็น หรือ บริการพาขึ้นเครื่องสำหรับผู้เยาว์ที่เดินทางโดยไม่มีผู้ใหญ่มาด้วย ผู้โดยสารที่ต้องการความช่วยเหลือทางการแพทย์

 

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ข้อแนะนำในการเดินทาง

 

คำตอบ

ท่านไม่สามารถกำหนดที่นั่งล่วงหน้าบนเที่ยวบินภายในประเทศได้ ไม่ว่าจะเป็นที่นั่งประเภทใด

คำตอบ

ท่านสามารถเปลี่ยนแปลงวันเดินทางได้สำหรับเที่ยวบินภายในประเทศที่ให้บริการโดยการบินไทยและ เที่ยวบินระหว่างประเทศที่เริ่มต้นเดินทางจาก ประเทศไทย สิงคโปร์ จีน ญี่ปุ่น เกาหลี สวีเดน สหราชอาณาจักร เดนมาร์ก นอเวย์ และ บังคลาเทศ อย่างน้อย 6 ชั่วโมงก่อนเวลาออกเดินทาง โดยมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้

 1. 1. สามารถเปลี่ยนแปลงได้สำหรับบัตรโดยสารที่ซื้อผ่านช่องทาง thaiairways.com และยังอยู่ภายในอายุบัตรเท่านั้น
 2. 2. การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน วันเดินทาง หรือชั้นโดยสารขึ้นอยู่กับเงื่อนไขราคาของบัตรโดยสารนั้นๆ
 3. 3. กรณีผู้เดินทางหลายคน อยู่ในรหัสสำรองเดียวกัน แต่ต้องการแยกการเดินทาง กรุณาติดต่อ call center ที่ 02-3561111 ก่อนจะทำการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน
 4. 4. ค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน และราคาส่วนต่างที่เพิ่มขึ้นจากเที่ยวบินใหม่ (ถ้ามี) จะเป็นค่าใช้จ่ายต่อท่าน ท่านสามารถเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน/ วันเดินทางได้ที่เมนู "จัดการการจอง" และเลือก "แก้ไขเที่ยวบิน"
 5. 5. ไม่มีการทอนคืนเงินส่วนที่เหลือ (ถ้ามี)
คำตอบ

โปรดติดต่อสำนักงานของการบินไทยในเมืองที่ท่านเริ่มออกเดินทางเพื่อขอทำการเปลี่ยนแปลง

คำตอบ

ท่านไม่สามารถซื้อบัตรโดยสารในราคากลุ่มผ่านทางเว็บไซท์ได้ หากต้องการราคากลุ่มโปรดติดต่อสำนักงานขายของการบินไทยในเมืองเท่านั้น

คำตอบ

การอัพเกรดคลาสสามารถทำได้ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของประเภทของค่าบัตรโดยสารที่ท่านเลือกขณะทำการจอง

คำตอบ

ท่านสามารถกำหนดที่นั่งได้ในขณะจองบัตรโดยสาร หรือ ในหัวข้อ จัดการการจอง จนถึงเวลา 48 ชั่วโมงก่อนเวลาเครื่องออก หากต่ำกว่า 48 ชั่วโมง ท่านต้องขอกำหนดที่นั่ง ณ เค้าท์เตอร์เช็คอินในวันเดินทาง หรือภายใน 24 ชั่วโมงท่านสามารถทำการเลือกที่นั่งได้ในหัวข้อ เช็คอิน

คำตอบ

ท่านสามารถขอใบเสร็จรับเงินได้ที่สำนักงานของการบินไทยภายในเวลา 30 วันหลังจากที่ออกบัตรโดยสาร หรือสามารถขอผ่าน ใบเสร็จรับเงินออนไลน์

คำตอบ

ท่านสามารถชำระเงินค่าบัตรโดยสารที่ทำสำรองที่นั่งผ่าน thaiairways.com ดังต่อไปนี้

 • บัตรเครดิต: บัตรวิซ่า บัตรมาสเตอร์การ์ด สำหรับการเดินทางทั่วโลก
  หมายเหตุ: สำหรับการเดินทางภายในประเทศ และออกจากประเทศไทย สามารถเลือกชำระเงินได้ด้วยสกุลเงินดังต่อไปนี้ AUD, CHF, CNY, DKK , EUR, GBP, HKD, JPY, NOK, NZD, SEK, SGD, USD
 • บัตรเจซีบี บัตรอเมริกัน เอ็กซ์เพรส UnionPay และ UATP สำหรับการเดินทางในบางเส้นทางเท่านั้น
 • บัตรเดบิต: บัตรวิซ่า บัตรมาสเตอร์การ์ด สำหรับการเดินทางทั่วโลก
 • การผ่อนชำระ 0% 3 เดือน 
   บัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ, บัตรเครดิตซิตี้, บัตรเครดิตบัตรเครดิตเคทีซี, บัตรเครดิต SCB, บัตรเครดิตธนชาต, และ บัตรเครดิตยูโอบี สำหรับยอดการผ่อนชำระตั้งแต่ 3,000 บาท 
    บัตรเครดิตอเมริกันเอ็กซ์เพลส สำหรับการผ่อนชำระตั้งแต่ 5,000 บาท
 • Direct Payment: China pay, Alipay สำหรับการเดินทางออกจากประเทศจีน
 • ชำระโดยหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ (ฺBangk Direct Debit) (ประเทศไทยเท่านั้น) ผู้ชำระเงินจะต้องเป็นสมาชิก Internet banking ของธนาคารนั้นๆ สามารถชำระเงินได้สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท
 • ชำระเงินที่สำนักงานขาย: ติดต่อชำระเงินสำนักงานบัตรโดยสาร ในประเทศที่เริ่มต้นเดินทาง (ยกเว้นประเทศไทย) ภายใน 72ชั่วโมงหลังจากทำการสำรองที่นั่ง

การชำระเงินสำหรับการเดินทางโดยเที่ยวบิน TG ออกจากประเทศไทย หรือภายในประเทศไทย ที่มีหมายเลขประจำเครื่องคอมพิวเตอร์ซึ่งจดทะเบียนในประเทศไทย มีช่องทางเพิ่มเติมดังนี้

 • เอทีเอ็ม: ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารทหารไทย ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารธนชาติ
 • เคาน์เตอร์ชำระเงิน
  เคาน์เตอร์เซอร์วิส: ชำระที่เคาน์เตอร์และเคาน์เตอร์เซอร์วิสทุกสาขาทั่วประเทศ
 • QR Code (เฉพาะประเทศไทยเท่านั้น) Visa QR: ใช้แอพพลิเคชั่น TabKTC และ SCB Easy แสกน QR Code เพื่อชำระเงิน

ช่องทางอื่นๆ

 • Paypal
  LINE Pay
 • WeChat Pay
 • SAMSUNG Pay
 • หมายเหตุ: ช่องทางการชำระเงินประเภทต่างๆ ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขในแต่ละประเทศ สกุลเงิน ราคาบัตรโดยสาร และวันที่ทำสำรองที่นั่งก่อนวันเดินทาง

ช่องทางการชำระเงิน ประเภท ข้อจำกัด ข้อมูลที่จำเป็น เอกสารที่ผู้โดยสารจะได้รับ
บัตรเครดิต/ บัตรเดบิต
จะต้องชำระค่าบัตรโดยสารภายใน 6 ชั่วโมงก่อนออกเดินทาง ข้อมูลบัตรเครดิต
 • อีเมล์
 • บัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์ (Itinerary receipt)
หักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ
จะต้องชำระค่าบัตรโดยสารภายใน 6 ชั่วโมงก่อนออกเดินทาง

*ยอดชำระสูงสุดไม่เกิน 100,000 ต่อ การจอง
รหัสชำระ
 • อีเมล์
 • บัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์ (Itinerary receipt)
เคาน์เตอร์ชำระเงิน
จะต้องชำระเงินภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากทำการจองสำเร็จ อย่างไรก็ตาม การจองบัตรโดยสารจะต้องสำเร็จล่วงหน้า 2 วันก่อนออกเดินทาง

*ยอดชำระสูงสุดไม่เกิน 30,000 บาท ต่อการจอง

รหัสชำระเงิน (Ref1) และ รหัสอ้างอิง ID (Ref 2)
 • อีเมล์
 • บัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์ (Itinerary receipt)
 • ข้อความ SMS
เอทีเอ็ม
จะต้องชำระเงินภายใน 48 ชั่วโมงหลังทำการจองและ 48 ชั่วโมงก่อนเดินทาง
* ยอดชำระสูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท ต่อการจอง
รหัสชำระ
 • อีเมล์
 • บัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์ (Itinerary receipt)
 • ข้อความ SMS
เคาน์เตอร์เซอร์วิส

จะต้องชำระเงินภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากทำการจองสำเร็จ อย่างไรก็ตาม การจองบัตรโดยสารจะต้องสำเร็จล่วงหน้า 2 วันก่อนออกเดินทาง

*ยอดชำระสูงสุดไม่เกิน 60,000 บาท ต่อการจอง

รหัสชำระ
 • อีเมล์
 • บัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์ (Itinerary receipt)
 • ข้อความ SMS
UnionPay
จะต้องชำระเงินภายใน 6 ชั่วโมงก่อนเดินทาง -
 • อีเมล์
 • บัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์ (Itinerary receipt)

Alipay

จะต้องชำระเงินภายใน 6 ชั่วโมงก่อนเดินทาง -
 • อีเมล์
 • บัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์ (Itinerary receipt)
PayPal

จะต้องชำระเงินภายใน 6 ชั่วโมงก่อนเดินทาง -
 • อีเมล์
 • บัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์ (Itinerary receipt)

Wechat Pay

จะต้องชำระเงินภายใน 6 ชั่วโมงก่อนเดินทาง -
 • อีเมล์
 • บัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์ (Itinerary receipt)
Samsung Pay

จะต้องชำระเงินภายใน 6 ชั่วโมงก่อนเดินทาง -
 • อีเมล์
 • บัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์ (Itinerary receipt)
Line Pay

จะต้องชำระเงินภายใน 6 ชั่วโมงก่อนเดินทาง -
 • อีเมล์
 • บัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์ (Itinerary receipt)
Visa QR

จะต้องชำระเงินภายใน 6 ชั่วโมงก่อนเดินทาง -
 • อีเมล์
  บัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์
 • (Itinerary receipt)
คำตอบ

ท่านสามารถใช้บัตรเครดิตหรือบัตรเดบิต Visa/MasterCard ของท่านซื้อบัตรโดยสารให้ผู้อื่นโดยตัวท่านไม่ได้เดินทางไปด้วย ผ่านทางเว็บไซต์การบินไทยได้ อย่างไรก็ตามการบินไทยขอสงวนสิทธิ์ในการขอตรวจบัตรเครดิต/เดบิต ณ สำนักงานบัตรโดยสารหรือเคาน์เตอร์เช็คอิน

คำตอบ

Preferred Seats คือที่นั่งบางส่วนในชั้นประหยัดและชั้นหนึ่งที่สามารถทำการจองได้อย่างน้อย 48 ชั่วโมงก่อนออกเดินทาง

คำตอบ

ผู้โดยสารทุกท่านสามารถซื้อบริการ หากมีจำหน่ายในเที่ยวบินนั้นๆ

คำตอบ

ซื้อบริการ Preferred Seats ผ่านช่องทางออนไลน์ได้้ที่ http://www.thaiairways.com/en_TH/offer/special_offers/preferred_seats.page? , THAI โมบาย แอพพลิเคชั่น, THAI Customer Contact Center อย่างน้อย 48 ชั่วโมงก่อนออกเดินทาง, ณ เคาน์เตอร์เช็คอิน ภายใน 48 ชั่วโมงก่อนออกเดินทาง

คำตอบ

ในขณะนี้ Preferred Seats ยังไม่ให้บริการสำหรับเที่ยวบินในประเทศ

คำตอบ

เพื่อความปลอดภัย ผู้โดยสารที่จะเลือกที่นั่งทางออกฉุกเฉิน จำเป็นต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ อ่านต่อ

คำตอบ

Preferred Seats มีบริการบนทุกเที่ยวบินระหว่างประเทศที่ทำการบินโดยการบินไทย

คำตอบ

ในขณะนี้ยังไม่สามารถใช้ไมล์ ROP ในการซื้อ Preferred Seats ได้ 

คำตอบ

หากผู้โดยสารยกเลิกการเดินทาง จะไม่สามารถขอคืนค่าบริการ Preferred Seats ได้ แต่สามารถเก็บเอกสารเพื่อนำไปใช้บนเที่ยวบินอื่นที่มีบริการ Preferred Seats ได้

คำตอบ

ระบบของเราจะมอบที่นั่งที่มีลักษณะคล้ายเดิมแก่ผู้โดยสาร แต่อาจมีการเเปลี่ยนแปลงในเรื่องตำแหน่งที่นั่ง ในกรณีที่เที่ยวบินใหม่หรือเครื่องบินลำใหม่ ไม่มี Preferred Seats ให้บริการ ผู้โดยสารจะได้รับคืนค่าบริการเต็มจำนวน 

คำตอบ

ในกรณีที่ผู้โดยสารเปลี่ยนเที่ยวบิน Preferred Seats จะถูกยกเลิกทันที กรุณาติดต่อ THAI Office หรือ THAI Contact Center (+66 2 356 1111) เพื่อทำการเลือกที่นั่งอีกครั้งโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

คำตอบ

บริการ Preferred Seats ไม่อนุญาตให้ปลี่ยนจุดหมายปลายทาง หากมีการเปลี่ยนจุดหมายปลายทาง Preferred Seats จะถูกยกเลิก

คำตอบ

ในกรณีดังกล่าว กรุณาติดต่อ THAI Customer Contact Center, THAI Office หรือ เคาน์เตอร์เช็คอิน เพื่อทำการซื้อบริการ Preferred Seats

คำตอบ

ผู้โดยสารสามารถขอใบเสร็จได้โดยติดต่อไปยังอีเมล customercare@optiontown.com หรือ โทรไปที่หมายเลข +66 20268185

อินเตอร์เน็ตเช็คอิน

คำตอบ

อินเทอร์เน็ตเช็คอินคือ การเช็คอินผ่านระบบอินเทอร์เน็ตเข้าสู่ระบบเช็คอินของการบินไทย เป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้โดยสารทั้งในเที่ยวบินภายในประเทศและต่างประเทศ

คำตอบ

ง่ายมากทีเดียว เพียงคุณเลือกรายการเช็คอินทางอินเทอร์เน็ต ระบุตัวตนของท่านโดยพิมพ์นามสกุล รหัสสำรองที่นั่งที่ได้รับการยืนยันแล้วหรือหมายเลขบัตรโดยสารอิเลคทรอนิกส์ของท่าน แล้วคลิกดำเนินการต่อ ระบบจะทำการเช็คอินให้ท่านทันที นอกจากนี้ระบบสามารถเช็คอินผู้โดยสารและผู้โดยสารทารกพร้อมกันได้เป็นจำนวนมากทั้งผู้โดยสารที่มีรหัสสำรองที่นั่งเดียวกันและต่างกันที่เดินทางในเที่ยวบินเดียวกัน

คำตอบ

การเช็คอินทางอินเทอร์เน็ตสามารถทำได้ ตั้งแต่ประมาณ 24 ชั่วโมง จนถึง 1 ชั่วโมงก่อนเวลาเครื่องออก

คำตอบ

เฉพาะบัตรโดยสารประเภทอิเลคโทรนิกส์เท่านั้น

คำตอบ

ท่านสามารถเช็คอินได้ครั้งละหลายท่าน ทั้งผู้โดยสารเดินทางคนเดียวและเดินทางเป็นกลุ่ม โดยเช็คอินได้มากถึง 99 ท่านทั้งใน รหัสสำรองที่นั่งเดียวกัน และต่างกัน
- หลังจากท่านเช็คอินเรียบร้อยแล้วในหน้าแสดงรายละเอียดการเดินทาง ท่านสามารถเห็นข้อมูล เช่น อาหารพิเศษ (กรณีที่ท่านสั่งล่วงหน้า) หมายเลขที่นั่ง และน้ำหนักสัมภาระที่อนุญาตให้นําไปเช็คอินที่สนามบิน  
- สำหรับการเช็คอินแบบกลุ่ม บัตรที่นั่งจะถูกส่งไปยังอีเมล์ของผู้โดยสารแต่ละท่าน ในกรณีที่ท่านเลอกรับบัตรที่นั่งผ่านอีเมล์ 
- สำหรับท่านที่เดินทางในเที่ยวบินระหว่างประเทศ ด้วยระบบรักษาความปลอดภัยของประเทศนั้นๆ ท่านจําเป็นต้องใส่ ข้อมูลเอกสารการเดินทาง ล่วงหน้าซึ่งถูกกําหนดโดยประเทศจุดหมาย

คำตอบ

การเช็คอินทางอินเทอร์เน็ตไม่อนุญาตสำหรับผู้โดยสารที่ระบุความต้องการการดูแลเป็นพิเศษ เช่น คนป่วย ผู้ที่ต้องใช้รถเข็น เด็กเดินทางตามลำพัง รวมถึง ผู้โดยสารที่มีอุปกรณ์กีฬา ผู้โดยสารที่มีสัตว์เลี้ยง และผู้โดยสารที่มี สัมภาระ(น้ำหนัก/ชิ้น ) เกินกำหนด

คำตอบ

ได้ และยังสามารถเช็คอินและเปลี่ยนที่นั่งในเที่ยวบินต่อเนื่องได้ด้วย หากเที่ยวบินนั้นอยู่ในรหัสสำรองที่นั่งเดียวกัน นอกจากนี้ หากคุณมีเที่ยวบินขากลับภายใน 24 ชั่วโมง และได้ทำสำรองที่นั่งอยู่ในรหัสเดียวกันไว้แล้ว ก็จะสามารถเช็คอินได้ในคราวเดียวกันด้วย แต่ถ้าหากเที่ยวบินต่อเนื่องนั้นเป็นเที่ยวบินของสายการบินอื่น จะไม่สามารถเปลี่ยนที่นั่งได้

คำตอบ

ด้วยเหตุผลทางเทคนิคบางประการ อาจทำให้ท่านไม่สามารถเห็นข้อมูลของเที่ยวบินต่อเนื่อง หากเป็นเช่นนั้น กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เช็คอินที่สนามบิน เพื่อทำการเช็คอิน และเปลี่ยนที่นั่งให้

คำตอบ

สามารถทำได้ โดยในหน้าสรุปรายละเอียดจะมีปุ่มให้ให้ท่านเข้าไปทำการแก้ไขข้อมูลการสะสมไมล์ โดยให้ท่านระบุสายการบินที่ท่านต้องการสะสมไมล์และพิมพ์หมายเลขสมาชิกสะสมไมล์ แล้วเลือกปุ่มบันทึกข้อมูลการสะสมไมล์ 

คำตอบ

ได้ แม้จะยืนยันการเช็คอินไปเรียบร้อยแล้ว แต่หากต้องการเปลี่ยนที่นั่งใหม่ หรือจะเพิ่มเติม แก้ไขหมายเลขสมาชิกสะสมไมล์ หรือแม้แต่จะยกเลิกการเช็คอิน ก็ยังสามารถทำได้ ด้วยการกลับเข้าไปที่หน้าเช็คอิน โดยใช้รหัสสำรองที่นั่งเดิม

คำตอบ

ท่านสามารถสั่งพิมพ์บัตรที่นั่งพิมพ์เองของท่านลงบนกระดาษขนาด A4 สำหรับเที่ยวบินภายในประเทศทุกเที่ยวบิน นอกจากนี้หากท่านเดินทางออกจากกรุงเทพ ฯ เชียงใหม่ และภูเก็ต ท่านสามารถเลือกรับบัตรที่นั่งผ่านทางโทรศัพท์มือถือได้อีกด้วย โดยที่ท่านจะต้องถือบัตรโดยสารอิเลกทรอนิกส์ที่มิได้ซื้อผ่านทางโทรศัพท์ เว็บไซด์ และ ไม่มีการขอบริการพิเศษที่สนามบิน
- กรณีมีสัมภาระที่ต้องตรวจเช็ค ท่านต้องแสดงบัตรที่นั่ง บัตรประชาชน หนังสือเดินทาง และบัตรเครดิต/เดบิต (กรณีที่ใช้ซื้อบัตรโดยสาร) ที่เคาน์เตอร์การบินไทยอินเตอร์เน็ตเช็คอิน สำหรับที่สนามบินสุวรรณภูมิติดต่อที่เคาน์เตอร์ C1 ในเวลา 45นาทีก่อนเวลาเที่ยวบินออก
-  กรณีไม่มีสัมภาระต้องตรวจเช็ค ท่านสามารถตรงไปที่ประตูทางออกขึ้นเครื่อง และแสดงบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทาง พร้อมบัตรที่นั่งแก่เจ้าหน้าที่การบินไทยที่ประตูทางออกนั้นๆ ก่อนทำการขึ้นเครื่องบิน
-  หากท่านไม่สามารถพิมพ์บัตรที่นั่งพิมพ์จากบ้านได้ กรุณาติดต่อที่เคาน์เตอร์การบินไทยอินเตอร์เน็ตเช็คอินของสนามบินนั้นๆ

คำตอบ

ปัจจุบันเมื่อท่านเดินทางออกจากกรุงเทพ ฯ สู่ทุกๆ จุดหมายในต่างประเทศ โดยมีข้อมูลหนังสือเดินทางและเอกสารการเดินทางที่ถูกต้องตามกฏเกณฑ์การเข้าประเทศนั้นๆ ท่านจะสามารถสั่งพิมพ์บัตรที่นั่งพิมพ์เองจากบ้าน เลือกรับบัตรที่นั่งทางโทรศัพท์มือถือ หรือหากท่านเช็คอินผ่านทางระบบปฏิบัติการ iOS ท่านจะได้รับ Passbook Boarding Pass
หากท่านเดินทางออกจากประเทศอื่นๆ ที่ไม่มีความจำเป็นให้ส่งข้อมูลหนังสือเดินทางทางอิเล็คทรอนิกส์ให้เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง ณ ประเทศนั้นๆ ล่วงหน้า และมีข้อมูลหนังสือเดินทางและเอกสารการเดินทางที่ถูกต้องตามกฏเกณฑ์ของประเทศนั้นท่านจะสามารถสั่งพิมพ์บัตรที่นั่งพิมพ์เองจากบ้านได้บนกระดาษ A4
• กรุณาแสดงหนังสือเดินทางเพื่อรับการตรวจเช็ค พร้อมบัตรที่นั่งพิมพ์เอง สัมภาระขึ้นเครื่อง และบัตรเครดิต/เดบิต (กรณีที่ใช้ซื้อบัตรโดยสาร) ที่เคาน์เตอร์การบินไทยอินเทอร์เน็ตเช็คอิน สำหรับที่สนามบินสุวรรณภูมิติดต่อเคาน์เตอร์ J1-J5/H1-H5ในเวลา 60 นาทีก่อนเวลาเที่ยวบินออก ท่านที่ไม่มีสัมภาระต้องตรวจเช็คสามารถผ่านพิธีการตรวจหนังสือเดินทางเพื่อ เดินทางออกนอกประเทศและมุ่งสู่ประตูขึ้นเครื่องตามที่กำหนด
• หากท่านไม่สามารถพิมพ์บัตรที่นั่งพิมพ์จากบ้านได้ กรุณาติดต่อที่เคาน์เตอร์การบินไทยอินเทอร์เน็ตเช็คอินของสนามบินนั้นๆ

คำตอบ

ตามกฏหมายระหว่างประเทศห้ามบรรจุวัตถุ/สารต่อไปนี้ลงในสัมภาระลงทะเบียน และ/หรือถือขึ้นเครื่อง : วัตถุที่มีแม่เหล็ก วัตถุไวไฟ สารกัดกร่อน สารกัมมันตรังสี สารเพิ่มประจุไฟฟ้า วัตถุระเบิด ก๊าซแรงดันสูง สีมีพิษ ถังออกซิเจน สี ปรอท และดอกไม้ไฟ POWER BANK

ในบางประเทศห้ามนำวัตถุ/สิ่งของต่อไปนี้ขึ้นเครื่อง : วัตถุที่มีกลิ่นแรง ไฟแช็คชนิดใช้เชื้อเพลิงและชนิดเติม อาหารสดและผลไม้ สัตว์ติดเชื้อ หรืออาวุธ รายการดังกล่าวอาจถูกยึด และผู้เป็นเจ้าของอาจถูกปรับซึ่งขึ้นอยู่กับประเทศนั้นๆ กรณีที่ท่านไม่แน่ใจสามารถติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่การบินไทย/การบินไทยสมายล์ก่อนวันเดินทาง

 

คำตอบ

หากท่านเดินทางโดยสายการบินไทยตลอดเส้นทาง ท่านมีสิทธิในการนำสัมภาระ

มาเช็คอินขึ้นเครื่อง 2 แบบ คือ

กรณีเดินทางภายนอกประเทศแคนาดา และ สหรัฐอเมริกา จะมีสิทธิตามชั้นการเดินทาง ดังนี้

  ชั้นหนึ่ง : 50 กิโลกรัม (110 ปอนด์)

  ชั้นธุรกิจ: 40 กิโลกรัม (88 ปอนด์)

  ชั้น ประหยัดแบบพิเศษ และชั้นประหยัด: 30 กิโลกรัม (66 ปอนด์)
  สมาชิกรอยัล ออร์คิด พลัส บัตร TG แพลตินั่ม จะมีสิทธิ์เพิ่มได้อีก 30 กิโลกรัม (เฉพาะเส้นทางที่ทำการบินโดยสารการบินไทยเท่านั้น บัตรทอง จะมีสิทธิเพิ่มได้อีก 20 กิโลกรัม และสมาชิกบัตรเงิน เพิ่มได้อีก 10 กิโลกรัมในทุกชั้นเดินทาง)
  ผู้โดยสารเด็ก (อายุระหว่าง 2-12 ปี) ได้สิทธิเช่นเดียวกับผู้โดยสารผู้ใหญ่.
  ผู้โดยสารที่เป็นทารก (ไม่มีที่นั่ง) อนุญาตให้มีสัมภาระได้ไม่เกิน 10 กิโลกรัม ไม่รวมน้ำหนักรถเข็นเด็กที่พับได้ หรือตระกร้าหิ้วทารก.

 

กรณีเดินทางไป/มาจากประเทศแคนาดา และสหรัฐอเมริกา

1. อนุญาตให้มีสัมภาระเพื่อเช็คอินขึ้นเครื่องได้ไม่เกินคนละ 2 ชิ้น โดยแต่ละชิ้น ต้องมีขนาดความกว้าง ความยาว ความสูง รวมกันไม่เกิน 158 ซ.ม (หรือ 62 นิ้ว) น้ำหนักไม่เกินชิ้นละ 32 กิโลกรัม (70 ปอนด์) ในชั้นหนึ่งและชั้นธุรกิจ และ ไม่เกิน 23 กิโลกรัม (50 ปอนด์) ในชั้นประหยัดพิเศษและชั้นประหยัด

2. ผู้โดยสารเด็ก (อายุระหว่าง 2-12 ปี) ได้สิทธิเช่นเดียวกับผู้โดยสารผู้ใหญ่

3. ผู้โดยสารที่เป็นทารก (ไม่มีที่นั่ง) อนุญาตให้มีสัมภาระได้ 1 ชิ้น ซึ่งขนาดรวมกันทั้ง 3 ด้านไม่เกิน 115 ซ.ม (45 นิ้ว) หนักไม่เกิน 23 กิโลกรัม ไม่รวมน้ำหนักรถเข็นเด็กที่พับได้ หรือตระกร้าหิ้วทารก

4. สมาชิกบัตรทองรับสิทธิสัมภาระเพิ่มได้อีกคนละ 1 ชิ้นทุกชั้นการเดินทาง

 

*หากการเดินทางของท่านเกี่ยวข้องกับสายการบินพันธมิตรหรือสายการบินอื่นๆ กฎของสัมภาระอาจแตกต่างกัน ในบางกรณีกฎของสัมภาระที่ใช้อาจจะเป็นกฎของสายการบินพันธมิตรหรือสายการบินอื่นๆ ที่ท่านเดินทาง กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ขายบัตรโดยสารของท่านหรือเจ้าหน้าที่จองบัตรที่นั่งของการบินไทย/การบินไทยสมายล์ เพื่อรับคำแนะนำเพิ่มเติมก่อนการเดินทาง

คำตอบ

การบินไทย ให้บริการอย่างดีที่สุดเพื่อให้ความมั่นใจว่าสัมภาระของท่านจะถูกส่งยังจุดหมายโดยไม่สูญหาย ดังนั้นการบินไทยขอแนะนำให้ท่านกรอกข้อมูล และวางป้ายชื่อติดสัมภาระพร้อมที่อยู่ตามจุดหมายของท่านไว้ภายในสัมภาระเช็คอิน เพื่อความสะดวก รวดเร็วในการติดตามสัมภาระ กรุณาดาวน์โหลดแบบฟอร์มป้ายชื่อติดสัมภาระ

คำตอบ

ในประเทศไทย ควรไปถึงสนามบินก่อนเวลาเครื่องออกอย่างน้อย 1 ชั่วโมงสำหรับเที่ยวบินระหว่างประเทศ และ 45 นาทีสำหรับเที่ยวบินภายในประเทศ ส่วนที่สถานีต่างประเทศอื่นๆ อาจกำหนดเวลาแตกต่างกันไป แต่โดยทั่วไปแล้ว ควรไปถึงก่อนอย่างน้อย 1 ชั่วโมง

คำตอบ

ที่นั่งของท่านที่เช็คอินไว้แล้ว อาจถูกยกเลิก เพื่อให้แก่ผู้โดยสารท่านอื่น

คำตอบ

  ท่านเพียงแสดงบัตรประจำตัว หรือหนังสือเดินทางแก่เจ้าหน้าที่ หากท่านใช้บัตรเครดิตซื้อบัตรโดยสารเพื่อเดินทางเอง โดยซื้อผ่านทางโทรศัพท์ หรือผ่านเว็บไซด์เท่านั้น ท่านต้องแสดงบัตรประจำตัว หรือหนังสือเดินทาง และบัตรเครดิตที่ใช้ซื้อแก่เจ้าหน้าที่

 

เช็คอินด้วยเครื่องเช็คอินอัตโนมัติ

คำตอบ

คือการเช็คอินด้วยตนเองผ่านเครื่องเช็คอินอัตโนมัติ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้โดยสารทั้งเที่ยวบินภายในประเทศและต่างประเทศ และท่านสามารถรับบัตรผ่านขึ้นเครื่องเมื่อเสร็จสิ้นขั้นตอนโดยไม่ต้องไปดำเนินการที่เคาน์เตอร์เช็คอิน

คำตอบ

สามารถเช็คอินล่วงหน้าและเลือกที่นั่งด้วยตนเอง 12 ชั่วโมงก่อนเดินทางสะดวกในการโหลดสัมภาระที่เคาน์เตอร์ BAG-DROP (เวลาเปิดให้บริการของเคาน์เตอร์BAG-DROP แตกต่างกันในแต่ละสนามบิน)

คำตอบ

บริเวณเช็คอินเคาน์เตอร์ของการบินไทย ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ แฟรงก์เฟิร์ต โคเปนเฮเกน ลอนดอนฮีทโธรว์และ ที่โตเกียวนาริตะ(เริ่มจากวันที่ 02 มิถุนายน 2559)

คำตอบ

ท่านสามารถเลือกสัญลักษณ์ของการบินไทยที่บริเวณหน้าจอ เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนของการทำเช็คอินด้วยตนเอง ระบบจะให้ท่านป้อนข้อมูลของตัวท่านเอง โดยใช้ รหัสสำรองที่นั่ง หรือ หมายเลขบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์ หรือ หมายเลขสมาชิกสะสมไมล์หรือ ข้อมูลหน้าแรกในหนังสือเดินทาง หรือ บาร์โค้ดบนบัตรที่นั่งที่พิมพ์มาจากบ้าน (Home Print Boarding pass)

คำตอบ

การเช็คอินสามารถทำได้ล่วงหน้า 1 - 12 ช.ม. ก่อนเวลาเที่ยวบินออก

คำตอบ

ผู้โดยสารสามารถเปลี่ยนแปลงที่นั่งที่ต้องการได้

คำตอบ

ผู้โดยสารที่ต้องการการดูแลเป็นพิเศษเช่น ผู้โดยสารวีลแชร์ที่ไม่สามารถช่วยตัวเองได้ ฯลฯ
ผู้โดยสารเด็กที่เดินทางโดยลำพัง
ผู้โดยสารที่มีสัมภาระพิเศษ เช่น อุปกรณ์กีฬา สัตว์เลี้ยง และ สัมภาระที่มีขนาดหรือน้ำหนักเกินพิกัด
ผู้โดยสารที่ยังไม่ได้รับการยืนยันการเดินทาง

คำตอบ

ท่านสามารถสั่งพิมพ์บัตรที่นั่งได้เมื่อเสร็จสิ้นขั้นตอนการเช็คอินด้วยเครื่องเช็คอินอัตโนมัติอย่างสมบูรณ์
ในบางสถานี ระบบสามารถพิมพ์ป้ายติดตามสัมภาระ (Baggage Tag) และผู้โดยสารสามารถ นำสัมภาระไปโหลดบริเวณเคาน์เตอร์ BAG-DROP ที่จัดไว้เฉพาะ

คำตอบ

อินเตอร์เน็ตเช็คอิน ที่ www.thaiairways.com
เช็คอินผ่านระบบมือถือ THAI Mobile Application

เช็คอินทางโทรศัพท์มือถือ

คำตอบ

การเช็คอินผ่านทางโทรศัพท์มือถือนั้น ท่านสามารถทำได้ไม่ยาก เพียงโทรศัพท์ของท่านเปิดใช้งานอินเทอร์เน็ตได้ โดยท่านเข้าสู่ THAI Mobile Application  หรือ https://m.thaiairways.com เลือกรายการเช็คอิน ระบุตัวตนของท่านโดยพิมพ์นามสกุล รหัสสำรองที่นั่งที่ได้รับการยืนยันแล้ว หมายเลขบัตรโดยสารอิเลคทรอนิกส์หรือหมายเลขสมาชิกสะสมไมล์ของท่าน แล้วคลิกดำเนินการต่อระบบจะทำการเช็คอินให้ท่านทันที นอกจากนี้ระบบสามารถเช็คอินผู้โดยสารและผู้โดยสารทารกพร้อมกันได้เป็นจำนวน มากทั้งผู้โดยสารที่มีรหัสสำรองที่นั่งเดียวกันและต่างกันที่เดินทางใน เที่ยวบินเดียวกัน

คำตอบ

ผู้โดยสารที่ถือบัตรโดยสารประเภทอิเลคทรอนิกส์ทุกท่านยกเว้นผู้โดยสารที่ระบุความต้องการการดูแลเป็นพิเศษ เช่น คนป่วย ผู้ที่ต้องใช้รถเข็น เด็กเดินทางตามลำพัง รวมถึงผู้โดยสารที่มีอุปกรณ์เครื่องกีฬา ผู้โดยสารที่มีสัตว์เลี้ยง และผู้โดยสารที่มี สัมภาระ(น้ำหนัก/ชิ้น ) เกินกว่ากำหนด  

คำตอบ

การเช็คอินทางโทรศัพท์มือถือสามารถทำได้ตั้งแต่ประมาณ 24-1 ชั่วโมง ก่อนเวลาเครื่องออก

คำตอบ

ท่านสามารถเช็คอินได้ครั้งละหลายท่านทั้งผู้โดยสารเดียวและเดินทางเป็นกลุ่ม โดยเช็คอินได้มากถึง 99 ท่านทั้งในรหัสสำรองที่นั่งเดียวกันและต่างกัน
- สำหรับท่านทีเดินทางเป็นกลุ่ม หากท่านเลือกรับบัตรที่นั่งผ่านอีเมล์บัตรที่นั่งจะถูกส่งไปยังอีเมล์ของผู้โดยสารแต่ละท่านได้
- สำหรับท่านที่เดินทางในเที่ยวบินระหว่างประเทศ ด้วยระบบรักษาความปลอดภัยของประเทศนั้นๆ ท่านจําเป็นต้องใส่ข้อมูลเอกสารการเดินทางล่วงหน้าซึ่งถูกกําหนดโดยประเทศจุดหมาย

คำตอบ

บัตรที่นั่งทางโทรศัพท์มือถือและ Passbook (สำหรับระบบปฏิบัติการ iOS) คือบัตรที่นั่งอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้แทนบัตรที่นั่งกระดาษ ให้บริการสำหรับผู้โดยสารที่ถือบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่ได้ซื้อผ่าน ทางโทรศัพท์หรือเว็บไซด์ ปัจจุบันท่านที่เดินทางภายในประเทศที่ออกจากกรุงเทพฯ ภูเก็ต และเชียงใหม่ รวมทั้งเมื่อท่านเดินทางออกจากกรุงเทพ ฯ สู่ทุกๆ จุดหมายในต่างประเทศ โดยมีข้อมูลหนังสือเดินทางและเอกสารการเดินทางที่ถูกต้องตามกฏเกณฑ์การเข้าประเทศนั้นๆ ท่านจะสามารถสั่งพิมพ์บัตรที่นั่งพิมพ์เองจากบ้าน เลือกรับบัตรที่นั่งทางโทรศัพท์มือถือ หรือหากท่านเช็คอินผ่านทางระบบปฏิบัติการ iOS ท่านจะได้รับ Passbook Boarding Pass
หากท่านเดินทางออกจากประเทศอื่นๆ ที่ไม่มีความจำเป็นให้ส่งข้อมูลหนังสือเดินทางทางอิเล็คทรอนิกส์ให้เจ้าหน้าตรวจคนเข้าเมือง ณ ประเทศนั้นๆ ล่วงหน้า และมีข้อมูลหนังสือเดินทางและเอกสารการเดินทางที่ถูกต้องตามกฏเกณฑ์ของประเทศนั้นท่านจะสามารถสั่งพิมพ์บัตรที่นั่งพิมพ์เองจากบ้านได้บนกระดาษ A4

คำตอบ

ให้แสดงบัตรที่นั่งทางโทรศัพท์มือถือที่สามารถมองเห็นบาร์โค้ต 2 มิติได้ชัดเจนแก่พนักงานที่เคาน์เตอร์หรือจุดตรวจเพื่อทำการตรวจสอบ

คำตอบ

ท่านสามารถเช็คสัมภาระได้ที่เคาน์เตอร์ Bag Drop ของสนามบินนั้นๆพร้อมแสดงบัตรที่นั่งทางโทรศัพท์มือถือ หรือ Passbook เพื่อตรวจสอบตรวจและพิมพ์ป้ายแสดงจุดหมายการเดินทางของท่านติดที่สัมภาระ สำหรับที่สนามบินสุวรรณภูมิ เที่ยวบินภายในประเทศติดต่อเคาน์เตอร์ C15 เที่ยวบินระหว่างประเทศติดต่อเคาน์เตอร์ J1/J2 ในเวลา 60 นาทีก่อนเวลาเที่ยวบินออก ท่านที่ไม่มีสัมภาระต้องตรวจเช็คสามารถผ่านพิธีการตรวจหนังสือเดินทางเพื่อเดินทางออกนอกประเทศและมุ่งสู่ประตูขึ้นเครื่องตามที่กำหนดได้

คำตอบ

ท่านไม่จำเป็นต้องเช็คอินอีกครั้งที่สนามบิน เพียงติดต่อเคาน์เตอร์ THAI Mobile Check-in และแจ้งรายละเอียดเที่ยวบินของท่านกับพนักงาน ท่านจะได้รับบัตรที่นั่งชนิดกระดาษ หากท่านผ่านจุดตรวจค้นแล้วสามารถติดต่อขอรับใบแทนบัตรที่นั่งได้ที่ห้องพักรับรอง (ผู้โดยสารชั้นธุรกิจ) หรือที่ประตูขึ้นเครื่องตามที่กำหนด

รอยัล ออร์คิด ฮอลิเดย์

คำตอบ

เราเลือกข้อเสนอที่ดีในราคาที่คุ้มค่ากับคุณภาพที่ได้รับ ทั้งยังมีผลิตภัณฑ์และบริการที่หลากหลายให้คุณได้เลือกสรร นอกจากนี้ เรายังมีโปรโมชั่นดีๆมากมายให้คุณได้เพลิดเพลินไปกับการท่องเที่ยวเดินทางของคุณ

คำตอบ

สามารถติดต่อผ่านทางอีเมล์ได้ที่ roh.customerservices@thaiairways.com

คำตอบ

สามารถติดต่อทางโทรศัพท์ได้ที่เบอร์ (662) 356-2888 (วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.00-17.00 น.) หรือผ่านทางอีเมล์ได้ที่ roh.customerservices@thaiairways.com

คำตอบ

สามารถติดต่อทางโทรศัพท์ได้ที่เบอร์ (662) 356-2888 (วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.00-17.00 น.) หรือผ่านทางอีเมล์ได้ที่ roh.customerservices@thaiairways.com

คำตอบ

ภาษีและค่าธรรมเนียมบริการถูกรวมไว้แล้ว ยกเว้น ค่าบริการพิเศษอื่นๆ เช่น กาลา ดินเนอร์ มินิบาร์ เป็นต้น

คำตอบ

ราคาที่ปรากฏบนเว็บไซต์เป็นราคาต่อห้อง ต่อคืนโดยเฉลี่ย

คำตอบ

ได้ โปรดกรอกจำนวนผู้เข้าพักและจำนวนห้องก่อนกดปุ่มค้นหาโรงแรม ระบบจะทำการเลือกชนิดของห้องพักที่เหมาะกับคุณ

คำตอบ

ราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ อย่างไรก็ตาม หลังจากทำการจองแล้ว ราคาจะไม่เปลี่ยนแปลง

คำตอบ

จองได้มากที่สุด 4 ห้องต่อครั้ง คุณสามารถทำการจองอีกครั้งหากคุณต้องการห้องมากขึ้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับโรงแรมว่ามีห้องว่างหรือไม่

คำตอบ

ได้ ทั้งนี้ บริการพิเศษจะไม่ได้รับการยืนยัน ขึ้นอยู่กับโรงแรมและผู้ให้บริการ ซึ่งคุณสามารถสอบถามได้เมื่อเข้าพักที่โรงแรม

คำตอบ

บริการพิเศษจะไม่ได้รับการยืนยัน ขึ้นอยู่กับโรงแรมและผู้ให้บริการ ซึ่งคุณสามารถสอบถามได้เมื่อเข้าพักที่โรงแรม

คำตอบ

ไม่ได้ คุณต้องยกเลิกการจองเดิม และทำการจองใหม่

คำตอบ

การจองบริการออนไลน์สามารถจ่ายเงินผ่านบัตรเครดิตได้เพียงช่องทางเดียว บัตรเครดิตที่ใช้ได้ประกอบด้วย VISA และ MASTERCARD

คำตอบ

การจองบริการออนไลน์สามารถจ่ายเงินผ่านบัตรเครดิตได้เพียงช่องทางเดียว ระบบยังไม่อนุญาตให้มีการจ่ายเงินผ่านช่องทางอื่นๆ

คำตอบ

คุณสามารถยกเลิกการจองผ่านระบบออนไลน์ โดยกดปุ่มที่รหัสการจองของคุณในอีเมล์ยืนยันการจองที่ตอบกลับไป ทั้งนี้ เงื่อนไขและค่าธรรมเนียมการยกเลิกขึ้นอยู่กับวันที่ทำการยกเลิก ซึ่งสามารถตรวจสอบจากระบบได้ขณะที่ทำการจอง

คำตอบ

บริการเอื้องหลวงไม่เก็บค่าธรรมเนียมหากจ่ายผ่านบัตรเครดิต แต่ทางผู้ประกอบการเจ้าของบัตรอาจมีการคิดค่าธรรมเนียมสำหรับใช้จ่ายข้ามประเทศ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของบัตรเครดิตนั้นๆ

คำตอบ

คุณสามารถส่งอีเมล์มาที่ roh.customerservices@thaiairways.com ภายใน 30 วันหลังจากวันที่ทำการจอง

รอยัล ออร์คิด พลัส

คำตอบ

ผู้ที่ต้องการสมัครเป็นสมาชิก รอยัล ออร์คิด พลัส ต้องเป็นผู้มีอายุตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป

คำตอบ

-กดปุ่มตรงมุมขวาบนในหน้าข้อมูล ROP

-ปิดแอพพลิเคชั่น และ เปิดแอพพลิเคชั่นขี้นมาใหม่

คำตอบ

ไม่มีสิทธิ์ เพราะต้องสมัครเข้าร่วมรายการก่อนออกเดินทางกับการบินไทย รวมไปถึงสายการบินคู่สัญญาและการใช้บริการกับคู่สัญญาท่องเที่ยว
คลิกที่นี่ เพื่อสมัครสมาชิก

คำตอบ

สามารถทำได้ ใบสมัครมีจัดเตรียมไว้บนทุกเที่ยวบินของการบินไทย โดยพนักงานต้อนรับบนเครื่องจะทำการจัดส่งใบสมัครที่กรอกเรียบร้อยแล้ว พร้อมใบขึ้นเครื่อง ให้แผนก รอยัล ออร์คิด พลัส เพื่อทำการสมัครและสะสมไมล์ในบัญชีของคุณ

คำตอบ

เอกสารแบบฟอร์มใบสมัคร มีจัดเตรียมไว้ในสำนักงานการบินไทยทั่วโลก
ขั้นตอนในการดำเนินการสมัครจะใช้ระยะเวลาประมาณ 3 สัปดาห์

คำตอบ

การแจ้งหมายเลขสมาชิก รอยัล ออร์คิด พลัส ของคุณ เมื่อทำการสำรองที่นั่งกับการบินไทย สายการบินคู่สัญญา บริษัทตัวแทนท่องเที่ยว หรือโรงแรมและรถเช่าคู่สัญญา จะช่วยให้ไมล์สะสมเข้าสู่บัญชีโดยอัตโนมัติ ควรแสดงบัตรสมาชิก รอยัล ออร์คิด พลัส ณ เคาน์เตอร์เช็คอิน เพื่อให้เจ้าหน้าที่ทำการตรวจสอบและยืนยันว่าได้มีการระบุหมายเลขสมาชิกอย่างถูกต้อง

คำตอบ

ควรเก็บบัตรโดยสารและบัตรขึ้นเครื่องไว้จนกว่าไมล์สะสมจะเข้าสู่บัญชีของคุณหากไมล์สะสมไม่เข้าสู่บัญชีของคุณโดยอัตโนมัติ คุณจะต้องส่งบัตรขึ้นเครื่องบินฉบับจริง และสำเนาบัตรโดยสาร เพื่อดำเนินการขอไมล์สะสมย้อนหลัง

คำตอบ

สำหรับเที่ยวบินที่ทำการบินโดยการบินไทย หากไมล์สะสมยังไม่ถูกบันทึกเข้าในบัญชีสะสมไมล์ของท่านภายใน 3 วัน หลังการเดินทาง ท่านสมาชิกสามารถทำการสะสมไมล์ย้อนหลังได้ผ่านทางระบบออนไลน์ โดยทำการล็อคอินเข้าบัญชีสมาชิกรอยัล ออร์คิด พลัส ด้วยหมายเลขสมาชิก และรหัสของท่าน จากนั้นเลือกทำรายการ Mileage Management
ส่วนการสะสมไมล์ย้อนหลังในเที่ยวบินที่ทำการบินโดยสายการบินพันธมิตร สตาร์ อัลไลแอนซ์ เมื่อไมล์สะสมยังไม่ถูกบันทึกเข้าบัญชีสะสมไมล์ของท่านภายใน 14 วัน หลังการเดินทาง ท่านสามารถสะสมไมล์ย้อนหลังโดยทำรายการ Mileage Management เช่นเดียวกัน

ทั้งนี้ ในกรณีที่ท่านสมาชิกไม่สามารถทำการสะสมไมล์ย้อนหลังผ่านทางระบบออนไลน์ได้ ท่านสามารถ :
สแกนบัตรโดยสาร (Boarding pass) และบัตรโดยสารอิเล็คทรอนิค พร้อมแจ้งหมายเลขสมาชิกของท่านมาที่ ropsvc@thaiairways.com
หรือส่งบัตรโดยสาร (Boarding pass) และบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิค พร้อมแจ้งหมายเลขสมาชิกของท่านผ่านทางโทรสารที่หมายเลข +66 (0) 2545 3300
การสะสมไมล์กับคู่สัญญาโรงแรม และคู่สัญญารถเช่า ท่านสามารถทำการสะสมไมล์ย้อนหลังได้ผ่านทางระบบออนไลน์ หรือทำการติดต่อบริษัทคู่สัญญาโดยตรง ท่านสามารถตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่รายการสะสมไมล์

คำตอบ

อาจเกิดจากหลายสาเหตุ ซึ่งคุณสามารถหลีกเลี่ยงได้โดย
1. คุณจะต้องแจ้งหมายเลขสมาชิกของคุณทุกครั้งที่ทำการสำรองที่นั่ง และแสดงบัตรสมาชิกเมื่อเช็คอิน
2. ตรวจสอบว่าชื่อและหมายเลขสมาชิกที่อยู่บนบัตรขึ้นเครื่องหรือใบเสร็จรับเงินของคู่สัญญาท่องเที่ยวนั้นตรงกับข้อมูลบนบัตรสมาชิก รอยัล ออร์คิด พลัส ของคุณ หากมีข้อผิดพลาดแต่ประการใด ไมล์สะสมจะไม่เข้าสู่บัญชีโดยอัตโนมัติ
3. หากมีการเปลี่ยนแปลงกำหนดการออกเดินทางหรือเที่ยวบินโดยที่ไม่ได้แจ้งแผนกสำรองที่นั่งหรือแสดงบัตรสมาชิกเมื่อเช็คอิน ไมล์สะสมจะไม่เข้าสู่บัญชีของคุณโดยอัตโนมัติ
4. รางวัลบัตรโดยสาร ไม่สามารถรับไมล์สะสมได้
5. 
บัตรโดยสารลดราคาชั้นประหยัดสายการบินพันธมิตร สตาร์อัลไลแอนซ์ และสายการบินคู่สัญญาบางอัตรา ไม่มีสิทธิ์รับไมล์สะสมได้ กรุณาตรวจสอบกับสายการบินที่อเดินทางว่าคุณมีสิทธิ์รับไมล์สะสมหรือไม่

6. ไมล์สะสมที่ได้รับจากการเข้าพัก ณ โรงแรมคู่สัญญา หรือการเช่ารถ ขึ้นอยู่กับอัตราที่ชำระ กรุณาตรวจสอบกับคู่สัญญาที่คุณใช้บริการว่าคุณมีสิทธิ์รับไมล์สะสมหรือไม่

คำตอบ

ไมล์สะสมจะเข้าสู่บัญชีของแต่ละบุคคล และไม่สามารถโอนหรือรวมเข้ากับบัญชีของสมาชิก รอยัล ออร์คิด พลัส ท่านอื่น หรือบัญชีรายการสะสมไมล์ สายการบินพันธมิตร สตาร์อัลไลแอนซ์

คำตอบ

ผู้โดยสารมีสิทธิ์รับไมล์สะสมทุกเที่ยวบินของการบินไทยและสายการบินพันธมิตร สตาร์อัลไลแอนซ์ แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอัตราค่าโดยสารหรือระยะทาง คลิกเพื่อดูรายละเอียด

คำตอบ

สถานภาพสมาชิก รอยัล ออร์คิด พลัสที่คุณจะได้รับ คือ สมาชิก บัตรเงิน บัตรทอง จะขึ้นอยู่กับไมล์เอกสิทธิ์ที่ได้รับจากเที่ยวบินของการบินไทย สายการบินพันธมิตร สตาร์อัลไลแอนซ์
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม เข้าไปที่ สถานะภาพและสิทธิประโยชน์ ในเว็บไซต์ของการบินไทย

คำตอบ

ชั้นหนึ่ง (Royal First Class) 150% ของระยะทางบินจริง
ชั้นธุรกิจ (Royal Silk Class) 125% ของระยะทางบินจริง
ชั้นประหยัดพิเศษ (Premium Economy)  110%ของระยะทางบินจริง
ชั้นประหยัด (Economy Class)  100% ของระยะทางบินจริง

บัตรโดยสารลดราคาชั้นประหยัดของการบินไทย รหัส G/V/W จะได้รับไมล์สะสม 50% จากระยะทางบินจริง* บัตรโดยสารลดราคาชั้นประหยัดในบางรหัสชั้นโดยสาร สายการบินพันธมิตร สตาร์อัลไลแอนซ์ ไม่มีสิทธิ์รับไมล์สะสม หรือ รับไมล์สะสมไม่เต็มจำนวน
*ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2551 เป็นต้นไป การเดินทางด้วยบัตรโดยสารในรหัสชั้นโดยสาร G/ V/ W ในเส้นทางบินระหว่างประเทศกับการบินไทยจะไม่สามารถนำมาสะสมไมล์ได้

คำตอบ

สามารถทำได้ โดยการติดต่อศูนย์บริการสมาชิกในกรุงเทพฯ หรือสำนักงานการบินไทยใกล้คุณ หรือโดยการส่งใบคำร้องของคุณ ไปที่ropsvc@thaiairways.com

คำตอบ

รางวัลต่างๆ สามารถแลกรับได้ทันทีที่ Request An Award ในหน้า บริการออนไลน์ รางวัลบัตรโดยสารภายในประเทศไทยของการบินไทย
•    รางวัลบัตรโดยสารระหว่างประเทศของการบินไทย(ออกจากกรุงเทพฯ เท่านั้น)
•    รางวัลห้องพักโรงแรม
•    รางวัลโปรโมชั่นอื่นๆ

คุณสามารถติดต่อขอแลกได้ที่แผนกสำรองที่นั่งการบินไทยทั่วโลก:
•    รางวัลบัตรโดยสาร และรางวัลอัพเกรดชั้นโดยสาร ในเที่ยวบินระหว่างประเทศ

คำตอบ

•    ในฐานะสมาชิก คุณสามารถแลกรางวัล รอยัล ออร์คิด พลัส ให้ตัวคุณเอง หรือผู้มีสิทธิ์รับรางวัลของคุณ
•    เมื่อคุณแลกรางวัลให้ผู้อื่นที่รวมถึงสมาชิกในครอบครัวคุณเหล่านี้จะต้องเป็นผู้มีสิทธิ์รับรางวัลของคุณ
•    รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับรางวัลสามารถกำหนดรายชื่อได้ถึง 5 ชื่อ สามารถเพิ่มหรือเปลี่ยนได้ถึง 5 รายชื่อ ภายใน 1 ปีปฏิทิน โดยการเปลี่ยนแต่ละครั้งจะต้องชำระค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลงชื่อผู้มีสิทธิ์รับรางวัล
•    ชำระเป็นเงินบาทในประเทศไทย และชำระเป็นเหรียญสหรัฐฯ ในประเทศอื่นๆ
•    คุณสมาชิก รอยัล ออร์คิด พลัส บัตรทอง ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมเปลี่ยนรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับรางวัล
•    การเปลี่ยนรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับรางวัลของคุณ สามารถทำได้ทันทีที่ บริการออนไลน์หรือโดยการขอเอกสารเปลี่ยนรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับรางวัล ที่สำนักงานการบินไทยทั่วโลก

คำตอบ

เหมือนกัน เพราะใช้อัตราไมล์สะสมเดียวกันแลกรางวัลบัตรโดยสาร และเด็กมีสิทธิ์ได้รับไมล์สะสมเท่ากับที่ผู้ใหญ่ได้รับ จากอัตราค่าโดยสารที่ชำระ

คำตอบ

หากบัญชีของท่านมีไมล์สะสมไม่เพียงพอที่จะแลกรางวัลที่ต้องการ ท่านสามารถซื้อไมล์สะสมได้สูงสุด 30,000 ไมล์ต่อรางวัล โดยติดต่อที่สำนักงานการบินไทยทั่วโลกเมื่อได้รับคะแนนจากการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต ท่านสามารถโอนคะแนนเป็นไมล์สะสม เพียงติดต่อบัตรเครดิตคู่สัญญาของท่าน เพื่อทำการโอน ไมล์สะสมจะเข้าบัญชีของท่านภายใน 2 สัปดาห์

คำตอบ

•    เมื่อออกบัตรโดยสารแล้ว รางวัลบัตรโดยสารภายในประเทศและระหว่างประเทศของการบินไทย รางวัลบัตรโดยสารสามารถเปลี่ยนวันเดินทางหรือเที่ยวบินได้โดยต้องเสียค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลงการสำรองที่นั่ง กรุณาติดต่อสำนักงานการบินไทยเพื่อทำการเปลี่ยน
•    การเปลี่ยนเส้นทางสำหรับรางวัลบัตรโดยสารภายในประเทศไทยของการบินไทย สามารถขอได้โดยต้องเสียค่าธรรมเนียมในการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้รางวัลบัตรโดยสารภายในประเทศไม่สามารถขอคืนไมล์สะสม ได้
•    เมื่อออกรางวัลบัตรโดยสารระหว่างประเทศของการบินไทยแล้ว ไม่สามารถทำการเปลี่ยนแปลงเส้นทางบินได้ แต่จะสามารถขอคืนรางวัลได้โดยต้องเสียค่าธรรมเนียมในการขอคืนรางวัลบัตรโดยสารดังกล่าว
•    เมื่อออกรางวัลบัตรโดยสารของกลุ่มสายการบินพันธมิตร สตาร์อัลไลแอนซ์ แล้ว การเปลี่ยนแปลงวันเดินทาง หรือเที่ยวบิน จะขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของของกลุ่มสายการบินพันธมิตร สตาร์อัลไลแอนซ์นั้นๆ ทั้งนี้ ในการติดต่อเปลี่ยนแปลงการสำรองที่นั่งกับการบินไทย ต้องมีการเสียค่าธรรมเนียม
รางวัลอัพเกรดชั้นโดยสาร
•    เมื่อไมล์สะสมถูกหักออกจากบัญชี และได้รับการยืนยันการอัพเกรดชั้นโดยสารการบินไทยเรียบร้อยแล้วไม่สามารถขอคืนไมล์สะสมได้
•    รางวัลอัพเกรดชั้นโดยสาร มีอายุ 1 ปี นับจากวันที่ออก และกรณีที่ไม่ได้ใช้ในเที่ยวบินที่กำหนด สามารถใช้ในเที่ยวบินอื่นๆ ในโซนเดียวกันได้
•    สามารถแลกรางวัลอัพเกรดชั้นโดยสารกับสายการบินพันธมิตร สตาร์อัลไลแอนซ์ ที่กำหนด
รางวัลห้องพักโรงแรม
•    เมื่อทำการออกใบรับรองรางวัลเรียบร้อยแล้ว ไม่สามารถทำการเปลี่ยนแปลงใดๆ
ใบรับรองรางวัลที่ยังไม่หมดอายุ สามารถขอคืนไมล์สะสมได้ แต่ต้องเป็นไมล์สะสมที่ยังไม่หมดอายุ โดยต้องชำระค่าธรรมเนียมการขอคืนไมล์สะสมของรางวัลห้องพักโรงแรม แล้วท่านจึงจะสามารถขอรางวัลโรงแรมใหม่ได้

คำตอบ

•    รางวัลบัตรโดยสารระหว่างประเทศหรือใบรับรองรางวัลห้องพักโรงแรมที่สูญหายหรือถูกขโมย สามารถออกใหม่ได้โดยต้องชำระค่าธรรมเนียมและท่านจะต้องแสดงใบแจ้งความ ณ แผนกบัตรโดยสารการบินไทยในเมือง
•    รางวัลบัตรโดยสารภายในประเทศไทยไม่สามารถออกใหม่ได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

คำตอบ

ค่าธรรมเนียมต่างๆของรอยัล ออร์คิด พลัสการชำระค่าธรรมเนียมสามารถชำระได้ด้วยเงินบาทหรือเหรียญสหรัฐฯ ในประเทศไทย หรือเทียบเท่ากับสกุลเงินตามแต่ละประเทศ และคุณยังสามารถเลือกชำระค่าธรรมเนียมบางประเภทด้วยไมล์สะสมได้
ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2551 เป็นต้นไป คุณต้องชำระค่าธรรมเนียมในการเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับรางวัล ในอัตราใหม่ นอกจากนั้น การเปลี่ยนแปลงต่างๆ หรือการขอคืนไมล์สะสมของรางวัลบัตรโดยสารหรือใบรับรองรางวัล ที่ออกตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2551 ยังต้องมีการชำระค่าธรรมเนียมในอัตราใหม่ หรือค่าธรรมเนียมใหม่บางประเภทด้วย
* ไมล์สะสมที่หมดอายุไม่สามารถขอคืนได้

 

ค่าธรรมเนียมการขอคืนไมล์สะสมของรางวัลบัตรโดยสารการบินไทย และสายการบินพันธมิตร สตาร์ อัลไลแอนซ์
เส้นทางบินในภูมิภาค(ต่อบัตรโดยสาร) 3,800 บาท 100 เหรียญสหรัฐฯ 10,000 ไมล์
เส้นทางบินระหว่างทวีป(ต่อบัตรโดยสาร) 5,700 บาท 150 เหรียญสหรัฐฯ 15,000 ไมล์

 

ค่าธรรมเนียมการขอคืนไมล์สะสมของรางวัลห้องพักโรงแรม
ใบรับรองรางวัล(ต่อใบรับรองรางวัล) 2,850 บาท 75 เหรียญสหรัฐฯ 7,500 ไมล์


ค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลงชื่อผู้มีสิทธิ์รับรางวัล (ต่อรายชื่อ)
ชำระเงินที่สำนักงานการบินไทย 3,800 บาท 100 เหรียญสหรัฐฯ 10,000 ไมล์
ชำระด้วยไมล์สะสมผ่านบริการออนไลน์ - - 7,500 ไมล์

 

ค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลงชื่อผู้มีสิทธิ์รับรางวัล (ต่อรายชื่อ)
การเปลี่ยนแปลงเส้นทางบินภายในประเทศ ของบัตรโดยสารรางวัลของการบินไทย 1,900 บาท 50 เหรียญสหรัฐฯ
การหยุดพักในเส้นทางบินตามเงื่อนไขที่กำหนด (ต่อการหยุดพักแต่ละครั้ง)
•    บัตรโดยสารรางวัลภายในประเทศไทย
•    บัตรโดยสารรางวัลระหว่างประเทศ
760 บาท
1,140 บาท
20 เหรียญสหรัฐฯ

การเปลี่ยนแปลงวันเดินทาง/เที่ยวบิน ของบัตรโดยสารรางวัลสายการบิน

พันธมิตรสตาร์ อัลไลแอนซ์ (ต่อการเปลี่ยนแปลงแต่ละครั้ง)

2,850 บาท    75 เหรียญสหรัฐฯ

น้ำหนักสัมภาระเพิ่มเติม

คำตอบ

การซื้อน้ำหนักสัมภาระเพิ่มเติมผ่าน http://www.thaiairways.com  สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามเที่ยวบิน ภายในระยะเวลา 1 ปี โดยเริ่มต้นจากวันซื้อ ที่ระบุในเอกสาร แต่ไม่สามารถคืนเงิน หรือโอนให้บุคคลอื่นและสายการบินอื่นได้ หากมีการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน เอกสารรับรองการซื้อน้ำหนักสัมภาระเพิ่มเติมออนไลน์ (EMD) ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้อัตโนมัติ กรุณาติดต่อ สำนักงานการบินไทย เพื่อทำการเปลี่ยนแปลงเอกสารรับรองการซื้อน้ำหนักสัมภาระเพิ่มเติมออนไลน์ (EMD)

คำตอบ

  น้ำหนักสัมภาระเพิ่มเติม คิดเป็นกิโลกรัม เริ่มจาก 5 กิโลกรัม และ 10/15/20/25/30/35/40/45 และ 50 กิโลกรัมตามลำดับ ซึ่งสามารถซื้อได้สูงสุด 50 กิโลกรัม ต่อคน ต่อเส้นทาง

คำตอบ

 ผู้โดยสารจะต้องซื้อล่วงหน้าอย่างน้อย 24 ชั่วโมงก่อนเดินทาง

คำตอบ

ผู้โดยสารที่ถือบัตรโดยสารในเที่ยวบินที่ทำการบินโดยการบินไทยเท่านั้น โดยสามารถซื้อน้ำหนักสัมภาระเพิ่มเติมได้ในขณะทำการจองตั๋วโดยสาร หรือ จัดการการจอง ผู้โดยสารเป็นหมู่คณะ/เด็กอ่อน ผู้โดยสารที่ทำการอัพเกรดชั้นโดยสาร (Mileage Upgrade) และ ผู้ถือบัตรโดยสารลดราคาสำหรับพนักงานสายการบิน (Standby) ไม่อนุญาตให้ซื้อ

คำตอบ

ผู้โดยสารสามารถซื้อน้ำหนักสัมภาระเพิ่มเติมออนไลน์ได้ที่ www.thaiairways.com ผ่านเครื่องมือสื่อสารต่างๆ ยกเว้นโทรศัพท์มือถือ

คำตอบ

  ผู้โดยสารต้องนำเอกสารรับรองการซื้อน้ำหนักสัมภาระเพิ่มออนไลน์ (EMD) ไปแสดงที่เคาน์เตอร์เช็คสัมภาระในวันเดินทาง เอกสารดังกล่าว สามารถแสดงและพิมพ์ได้ ในขั้นตอนสุดท้ายของการซื้อออนไลน์ ระบบจะยืนยันการซื้อไปยัง email หรือ SMS ที่บันทึกไว้ขณะทำการซื้อออนไลน์

คำตอบ

การซื้อน้ำหนักสัมภาระเพิ่มเติมออนไลน์สามารถทำได้ 1 ครั้งเท่านั้น หากต้องการซื้อเพิ่มเติมจากการซื้อออนไลน์ต้องซื้อที่สนามบินในราคาปกติ

คำตอบ

บัตรเครดิต
บัตรวีซา บัตรมาสเตอร์การ์ด
บัตรอเมริกันเอ็กเพรส บัตรเครดิต JCB Union Pay และ บัตรเครดิต UATP ชำระได้ในบางประเทศเท่านั้น

บัตรเดบิต
บัตรวีซ่า บัตรวีซา บัตรมาสเตอร์การ์ด

Direct Payment
China pay, Alipay (สำหรับการเดินทางออกจากจีนเท่านั้น)

QR Code (เฉพาะประเทศไทยเท่านั้น)
Visa QR: ใช้แอพพลิเคชั่น TabKTC และ SCB Easy แสกน QR Code เพื่อชำระเงิน

ช่องทางอื่นๆ
- PAYPAL
- LINEPAY
- WeChatPay
- SAMSUNGPay

คำตอบ

ให้บริการทุกเส้นทางในเที่ยวบินของการบินไทย

คำตอบ

ผู้โดยสารสามารถขอใบเสร็จออนไลน์ด้วยตัวเองที่ E-RECEIPT หรือ ติดต่อแผนกบัญชีดิจิทัล bkkncoffice@thaiairways.com โดยระบุหมายเลขเอกสารรับรองการซื้อน้ำหนักสัมภาระเพิ่มออนไลน์ (EMD) หรือ รหัสการทำสำรองที่นั่ง และ เที่ยวบิน วันที่ ที่เดินทางพร้อม ชื่อ สกุล บริษัท การบินไทย จำกัด มหาชน จะส่งใบรับรองการซื้อน้ำหนักสัมภาระเพิ่มกลับทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์

E-receipt

คำตอบ

เข้า www.thaiairways.com เลือก Manage my booking คลิ๊ก E-receipt ใส่ รหัสสำรองที่นั่ง หรือหมายเลขบัตรโดยสาร

คำตอบ

สามารถหาหมายเลขบัตรโดยสารและรหัสการจองได้ที่ itinerary receipt

คำตอบ

ได้ 1 ครั้ง ถ้าใส่ที่อยู่ผิดให้ส่งอีเมลล์มาที่ bkknc.office@thaiairways.com

คำตอบ

ผู้โดยสารสามารถกดพิมพ์ใบเสร็จได้5ครั้ง โดยการพิมพ์ครั้งแรกจะเป็นใบเสร็จตัวจริงและครั้งต่อไปเป็นสำเนา

คำตอบ

ให้เข้าไปที่ Terms & Conditions

คำตอบ

เฉพาะบัตรโดยสารที่ซื้อผ่านเว็บและสำนักงานขายในประเทศสามารถออกใบเสร็จ E-receiptได้

คำตอบ

ไม่ได้ ต้องไปติดต่อขอรับใบเสร็จได้ที่สำนักงานขายหลานหลวง

คำตอบ

ไม่ได้ สำหรับน้ำหนักสัมภาระเพิ่มให้ติดต่อขอรับใบเสร็จได้ที่เคาน์เตอร์ออกบัตรโดยสาร

คำตอบ

ใบเสร็จสามารถออกได้สำหรับรายบุคคลเท่านั้น สำหรับการออกใบเสร็จบัตรโดยสารแบบกลุ่ม กรุณาติดต่อสำนักงานขาย

คำตอบ

สามารถขอใบเสร็จอิเล็กทรอนิคได้ไม่เกิน 6 เดือนหลังจากการออกบัตรโดยสาร

ประกันการเดินทาง

คำตอบ

 ผู้โดยสารของการบินไทยทุกท่าน ไม่จำกัดอายุ โดยเริ่มให้บริการเฉพาะเส้นทางภายในประเทศ และเส้นทางขาออกไปต่างประเทศเท่านั้น 

 

คำตอบ

 ในขณะนี้ลูกค้าสามารถซื้อได้ผ่านช่องทางอินเตอร์เน็ตเท่านั้น โดยทำขั้นตอนการซื้อตั๋วตามปกติ จะมีตัวเลือกประกันการเดินทางเสนอขึ้นมาให้ก่อนชำระเงิน

 

คำตอบ

 ท่านจะได้รับอีเมล์ยืนยันซึ่งรวมถึงใบสรุปความคุ้มครองประกันภัยการเดินทางและรายละเอียดกรมธรรม์แนบมาในอีเมล์ด้วย ซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะถูกส่งไปยังฐานข้อมูลของเราทันที และความคุ้มครองจะเริ่มต้นทันทีเช่นกัน อย่างไรก็ตาม หากลูกค้า ไม่ได้รับอีเมลภายใน 24 ชั่วโมง กรุณาติดต่อที่ โทร +66 (0)2305 8492 08.30-17.30 น. วันจันทร์ - ศุกร์

 

คำตอบ

 ไม่ได้ เนื่องจากการทำประกันภัยการเดินทางจะต้องทำก่อนออกเดินทาง และความคุ้มครองจะเริ่มต้นและสิ้นสุดลงตามคำนิยามที่ปรากฎในกรมธรรม์ประกันภัย

 

คำตอบ

 กรุณาติดต่อ บริษัท อลิอันซ์ โกลบอล แอสซิสแทนซ์ เพื่อทำการเปลี่ยนแปลงที่ enquiries-TH@allianz.com หรือ โทร +66 (0) 2305 8492 08.30 - 17.30น. วันจันทร์ - ศุกร์ เพื่อให้การเลื่อนการเดินทางมีผล ท่านจะต้องได้รับอีเมล์ยืนยันจากเราก่อน วันออกเดินทางตามแผนเดิม ตราบเท่าที่ไม่มีการเรียกร้องสินไหมทดแทน เราจะส่งอีเมล์พร้อมกับกรมธรรม์ใหม่สำหรับการเดินทางตามแผนใหม่

 

คำตอบ

 จะไม่มีการคืนเงินค่าเบี้ยประกันภัยให้กับผู้ถือกรมธรรม์หากความคุ้มครองได้เริ่มต้นไปแล้ว

 

คำตอบ

 ผู้ถือประกันต้องแจ้งให้ทางเราทราบล่วงหน้าก่อนว่าจะมีการยกเลิกกำหนดการเดินทางเดิมก่อนที่จะถึงวันเดินทางจริงพร้อม ทั้งสาเหตุและหลักฐานหรือเอกสารประกอบ โดยส่งรายละเอียดมาที่อีเมล์ to enquiries-TH@allianz.com

 

คำตอบ

 ไม่ได้ ท่านจะได้รับความคุ้มครองจากกรมธรรม์เพียงฉบับเดียวต่อการเดินทางในแต่ละครั้งเท่านัน

 

คำตอบ

 ได้ เนื่องจากการประกันภัยการเดินทางของเราถูกออกแบบมาเพื่อการพักผ่อนและธุรกิจ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อคุ้มครองการ เดินทางที่ไม่ใช่เพื่ออยู่อาศัยระยะยาว ท่านควรทราบว่าระยะเวลาสูงสุดของการคุ้มครองการเดินทางภายในประเทศ คือ 30 วัน และเดินทางไปต่างประเทศ คือ 90 วัน

 

คำตอบ

 สำหรับผู้โดยสารที่เดินทางไปต่างประเทศ และซื้อประกันภัยการเดินทางพร้อมตั๋วเครื่องบินประเภทไป – กลับ การประกันภัย การเดินทางจะคุ้มครองผู้เดินทางสำหรับความช่วยเหลือทางการแพทย์ และค่ารักษาพยาบาล ผู้เดินทางมีสิทธิ์จะขอรับคำปรึกษาทางการแพทย์จากแพทย์ประจำตัวของตนเองหรือปรึกษาแพทย์ที่ได้รับการแต่งตั้งจากเรา กรุณาติดต่อเราทันทีที่ +66 (0) 2305 8421

 

 สำหรับผู้โดยสารที่เดินทางภายในประเทศ และซื้อประกันภัยการเดินทางพร้อมตั๋วเครื่องบินประเภทไป – กลับ การประกันภัย การเดินทางจะไม่คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นเนื่องจากโรคหรือความเจ็บป่วย แต่จะคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลที่เกิดขึ้น เนื่องจากอุบัติเหตุเท่านั้น ผู้เดินทางในประเทศมีสิทธิได้รับความช่วยเหลือทางการแพทย์และคุ้มครองค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นใน ระหว่างการรักษาพยาบาล ผู้เดินทางมีสิทธิที่จะขอรับคำปรึกษาทางการแพทย์จากแพทย์ประจำตัวของตนเองหรือปรึกษาแพทย์ที่ได้รับการอนุมัติได้รับการแต่งตั้งจากเรา กรุณาติดต่อเราทันทีที่ +66 (0) 2305 8421

คำตอบ

 แผนประกันสำหรับการเดินทางเที่ยวเดียวไม่มีความคุ้มครองการรักษาพยาบาล ทั้งแผนภายในประเทศและไปต่างประเทศ

 

คำตอบ

 ท่านต้องแจ้งบริษัท อลิอันซ์ โกลบอล แอสซิสแทนซ์ ผู้ให้บริการช่วยเหลือฉุกเฉินทางการแพทย์ เพื่อจัดเจ้าหน้าที่ให้บริการ จัดการเคลื่อนย้ายเพื่อการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน หรือเคลื่อนย้ายกลับประเทศ ด้วยวิธีการที่เหมาะสม ตามสภาพการบาดเจ็บ หรือเจ็บป่วย

 

คำตอบ

 ความหมายเต็มของคำสำคัญทั้งหมดอยู่ในกรมธรรม์ประกันภัย สภาพที่เป็นมาก่อนการเอาประกันภัย หมายถึง โรค (รวมทั้งโรคแทรกซ้อน) อาการหรือความผิดปกติที่เกิดขึ้นก่อนการทำประกันภัยภายใน 24 เดือน และยังต้องได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งไม่ได้รับความคุ้มครองภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยนี้

 

คำตอบ

 กระเป๋าและของส่วนตัวจะได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัย ผู้เดินทางจะได้รับความคุ้มครองสำหรับสัมภาระที่สูญหาย ในขณะที่สัมภาระอยู่ใต้ท้องเครื่องบินในระหว่างการเดินทาง กรุณาเก็บใบรับสัมภาระ และติดต่อขอรับจดหมายยืนยัน จากสายการบินสำหรับการสูญหาย เพื่อให้เราสามารถดำเนินการจ่ายสินไหมทดแทน

 

คำตอบ

 กรุณาติดต่อเราทันที และทีมงานของเราจะให้ความช่วยเหลือท่านในกรณีฉุกเฉิน กรุณาติดต่อศูนย์ความช่วยเหลือฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง โทร +66 (0) 2305 8421

 

คำตอบ

 กรุณาติดต่อเราทันที และทีมงานของเราจะให้ความช่วยเหลือท่านในกรณีฉุกเฉิน กรุณาติดต่อศูนย์ความช่วยเหลือฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง โทร +66 (0) 2305 8421 โดยเราจะประสานงานหน่วยเคลื่อนย้ายฉุกเฉินในพื้นที่เพื่อส่งท่านไปยังโรงพยาบาลที่เหมาะสมที่ใกล้ที่สุดเพื่อรักษาการบาดเจ็บของท่าน ความคุ้มครองจะสิ้นสุดลงเมื่อท่านได้รับการส่งตัวกลับอย่างปลอดภัย

 

คำตอบ

 ท่านสามารถดำเนินการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนโดยติดต่อเจ้าหน้าที่ของเราได้ที่ claim-TH@allianz.com หรือ เบอร์โทรศัพท์ +66 (0) 2305 8421 ทางเราจะจัดส่งแบบฟอร์มและแจ้งรายการเอกสารหลักฐานต่างๆที่จำเป็นแก่ท่าน หลังจากกรอกแบบฟอร์มเรียบร้อยแล้ว กรุณาจัดส่งแบบฟอร์มและเอกสารตามรายการที่แจ้ง กลับมายังบริษัทเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

 

คำตอบ

การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนแต่ละประเภทอาจจะมีเอกสารที่ต้องการแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น โดยปกติ เอกสารที่จำเป็นต้องใช้จะต้องเป็นเอกสารต้นฉบับ (ตัวอย่างเช่น รายงานทางการแพทย์,ใบแจ้งหนี้,ใบเสร็จรับเงิน,ใบแจ้งความ) กรุณาติดต่อที่ +66 (0) 2305 8421 หรือที่  claim-TH@allianz.com สำหรับรายละเอียดเอกสารที่ต้องใช้ในการเรียกร้องสินไหมทดแทน

คำตอบ

 เราสามารถจ่ายโดยตรงไปยังโรงพยาบาลและผู้ให้บริการทางการแพทย์อื่นๆ ในกรณีที่ท่านอยู่โรงพยาบาลหรือต้องการ ความช่วยเหลือ สำหรับค่าสินไหมทดแทนอื่นๆ เราจะจ่ายเข้าบัญชีธนาคารของท่านโดยตรง

 

คำตอบ

 ภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันที่เราได้รับหลักฐานแสดงความสูญเสียหรือความเสียหายที่ครบถ้วนและถูกต้องแล้ว และได้มีการตกลงในเรื่องของสินไหมทดแทนเรียบร้อยแล้ว

 

คำตอบ

 การพิจารณาสินไหมเป็นส่วนสำคัญในงานบริการลูกค้าของเรา เรามุ่งหวังให้การพิจาณามีความยุติธรรมมากที่สุด ตามหลัก ปฏิบัติของการประกันภัย บริษัทฯ มีคณะกรรมการการระงับข้อพิพาทภายในซึ่งจะให้ความเป็นธรรมหากมีการจ่ายสินไหมทดแทนไม่ยุติธรรม ผู้เรียกร้องสามารถยื่นคำร้องเป็นลายลักษณ์อักษรต่อคณะกรรมการทบทวนการจ่ายสินไหมทดแทน โดยอธิบายเหตุผลของความไม่พึงพอใจ คณะกรรมการจะตอบกลับภายใน 15 วันนับจากวันที่ได้รับคำร้องของท่าน หากยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ เราจะให้คำแนะนำท่านในการติดต่อหน่วยงานราชการที่รับเรื่องร้องเรียน

 

คำตอบ

ท่านสามารถติดต่อ บริษัท อลิอันซ์ โกลบอล แอสซิสแทนซ์ เพื่อสอบถามข้อมูลประกัน ขอใบเสร็จ หรือ สอบรายละเอียดเพิ่มเติมอื่นๆ ได้ที่

โทรศัพท์: +66 (0) 2305 8492

อีเมล์: enquiries-TH@allianz.com

เวลาทำการ: จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08:30-17:30 น.

THAI Shop

คำตอบ

  คือ ร้านจำหน่ายสินค้าที่ระลึกของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ภายใต้ Brand THAI Shop ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2543 และเปิดร้านแรกเพื่อจำหน่ายสินค้าที่ สำนักงานใหญ่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

คำตอบ

THAI Shop มีทั้งหมด 6 สาขา ได้แก่ การบินไทยสำนักงานใหญ่ ถนนวิภาวดีรังสิต, สำนักงานขายบัตรโดยสารการบินไทย หลานหลวง, สำนักงานขายบัตรโดยสารการบินไทย สยาม ทาคาชิมาย่า, ศูนย์ปฎิบัติการการบินไทย สุวรรณภูมิ , ศูนย์ฝึกอบรมลูกเรือหลักสี่, สำนักงานขายการบินไทย จังหวัดเชียงใหม่ และ Online https://thaishop.thaiairways.com/

คำตอบ

ประเภทสินค้า แบ่งเป็น :-
ของขวัญ, อุปกรณ์สำหรับการเดินทาง, สินค้า co- brand, สินค้า Limited Edition, อุปกรณ์เสริมอื่นๆ เช่น wireless speaker และอุปกรณ์เครื่องเขียน เป็นต้น, เครื่องบินจำลองรุ่นต่างๆ, ชุดของเล่นอุปกรณ์ภายในสนามบินพร้อมเครื่องบิน และสินค้า THAI OTOP

คำตอบ

THAI Shop สำนักงานใหญ่
อาคาร 2 ชั้น 1
เลขที่ 89 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 02 545 1102

THAI Shop สาขาห้างสรรพสินค้า สยาม ทาคาชิมายะ
ไอคอนสยาม ชั้น G โซนของฝากและของที่ระลึก
299 ซอยเจริญนคร 5, ถนนเจริญนคร แขวง คลองต้นไทร เขต คลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
เปิด: 10:00 - 22:00 น. ให้บริการเฉพาะการจำหน่ายสินค้า

THAI Shop อาคารศูนย์ปฏิบัติการ (OPC) สนามบินสุวรรณภูมิ
333 หมู่ 1 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
โทร. 02 137 0175

THAI Shop ศูนย์ฝึกอบรมลูกเรือหลักสี่
425 หมู่ 4 เขตดอนเมือง กรุงเทพ 10210
โทร. 02 506 7016

THAI Shop สำนักงานหลานหลวง
6 ถนนหลานหลวง แขวงบ้านบาตร เขตป้อมปราบ กรุงเทพฯ 10100
GPS: 13.7561181, 100.5071454

THAI Shop สำนักงานเชียงใหม่
240 ถนนพระปกเกล้า ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทร. 053 920 937

เวลาทำการ:
ตั้งแต่ 08:30 - 16:30 น. วันจันทร์ - วันศุกร์
หยุดวันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดราชการ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง E-Mail: thaishopsales@thaiairways.com

คำตอบ

สำหรับลูกค้าที่สนใจซื้อสินค้า THAI Shop สามารถชำระเงินได้หลายช่องทาง ได้แก่ ชำระด้วย QR code, เงินสด, บัตรเครดิตทุกธนาคาร, ชำระด้วยไมล์สะสมของการบินไทย (ยกเว้น การสั่งซื้อสินค้าทาง online)

คำตอบ

ลูกค้าสามารถสั่งซื้อสินค้า THAI Shop ผ่านช่องทาง online ได้โดย click ที่ https://thaishop.thaiairways.com/

คำตอบ

การชำระเงินสามารถเลือกชำระได้ดังนี้
1. เลือกชำระผ่าน บัตรเครดิต

ท่านสามารถชำระเงินค่าสินค้าตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งรายละเอียดวิธีการชำระเงินจะปรากฏในหน้าระบบการชำระเงิน

 

2. เลือกชำระผ่าน เครื่อง ATM

 

 

ท่านสามารถชำระเงินค่าสินค้า ได้ที่ตู้เอทีเอ็มของธนาคารทั่วประเทศตลอด 24 ชั่วโมง โดยโอนเงินชำระค่าสินค้ามายัง บัญชี บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)ธนาคารอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการโอนเงินจากท่าน อัตราค่าธรรมเนียมขึ้นอยู่กับแต่ละธนาคาร

 

3. เลือกชำระผ่าน เคาน์เตอร์ธนาคาร

ท่านสามารถชำระเงินค่าสินค้า ได้ที่ธนาคารที่ท่านมีบัญชีอยู่ทั่วประเทศในเวลาทำการ โดยโอนเงินชำระค่าสินค้ามายัง บัญชี บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการโอนเงินจากท่าน อัตราค่าธรรมเนียมขึ้นอยู่กับแต่ละธนาคาร

 

เลขที่บัญชีบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย
ชื่อบัญชี: บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
บัญชีออมทรัพย์ เลขที่: 019-1-02669-7
ธนาคารกรุงเทพ
ชื่อบัญชี: บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
บัญชีออมทรัพย์ เลขที่: 196-0-30779-9

 

** รายละเอียดวิธีการชำระเงินผ่านเครื่อง ATM และ เคาน์เตอร์ธนาคาร **

1. โอนเงินค่าสินค้าและค่าจัดส่งได้ที่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ตามรายละเอียดดังนี้

- ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
ชื่อบัญชี บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 019-1-02669-7

-  ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
ชื่อบัญชี บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 196-0-30779-9

 

2. แนบสำเนาการชำระเงินโดยกดลิงค์ด้านล่าง

คำตอบ

การใช้ไมล์สะสมแลกสินค้า THAI Shop ต้องมาดำเนินการที่สาขาเท่านั้น
(ขณะนี้ อยู่ระหว่างการพัฒนาระบบ และจะสามารถดำเนินการ “ใช้ไมล์สะสมแลกสินค้า THAI Shop “ ผ่านช่องทาง online ได้เร็วๆนี้)

คำตอบ

ขั้นตอนในการใช้ไมล์สะสมแลกสินค้า THAI Shop
กรณีแลกสินค้าด้วยตนเอง ต้องมีเอกสาร ดังนี้
- บัตรสมาชิก Royal Orchid plus
- บัตรประชาชน / หนังสือเดินทาง / ใบขับขี่ / บัตรข้าราชการหรือเอกสารที่ทางราชการออกให้

กรณีแลกสินค้าด้วยตนเองไม่ได้ โดยทำการมอบอำนาจ ต้องมีเอกสาร ดังนี้
- สำเนาบัตรสมาชิก Royal Orchid Plus ของเจ้าของบัตร หรือระบุหมายเลขสมาชิกในหนังสือมอบอำนาจ
- สำเนาบัตรประชาชน / หนังสือเดินทาง / ใบขับขี่ / บัตรข้าราชการหรือเอกสารที่ทางราชการออกให้
     * ผู้มอบอำนาจ

     * ผู้รับมอบอำนาจ พร้อมตัวจริง
- หนังสือมอบอำนาจ 1 ฉบับ

กรณีแลกสินค้าแทนเด็กอายุไม่ถึง 15 ปี

3.1 ดำเนินการโดยผู้ปกครองตามกฎหมาย

     - สำเนาบัตรประชาชน / หนังสือเดินทาง / สูติบัตร / ทะเบียนบ้าน ของเด็กอายุไม่ถึง 15 ปี รับรองสำเนาโดยบิดา มารดา หรือผู้ปกครองตามกฎหมาย

     - สำเนาบัตรประชาชน / หนังสือเดินทาง / ใบขับขี่ / บัตรข้าราชการหรือเอกสารที่ทางราชการออกให้ ของบิดา มารดา หรือผู้ปกครองตามกฎหมาย พร้อมตัวจริง

 

3.2 ดำเนินการโดยบุคคลอื่น

     - สำเนาบัตรสมาชิก Royal Orchid Plus ของเจ้าของบัตร หรือระบุในหนังสือมอบอำนาจ

     - สำเนาบัตรประชาชน / หนังสือเดินทาง / ใบขับขี่ / บัตรข้าราชการหรือเอกสารที่ทางราชการออกให้ ของ

          3.2.1 บิดา มารดา หรือผู้ปกครองตามกฎหมาย ผู้มอบอำนาจ

          3.2.2 เด็กอายุไม่เกิน 15 ปี เซ็นรับรองโดยผู้ปกครองตามกฎหมาย

          3.2.3 ผู้รับมอบอำนาจ พร้อมตัวจริง

     - หนังสือมอบอำนาจ 1 ฉบับดำเนินการมอบอำนาจโดย บิดา มารดา หรือผู้ปกครองตามกฎหมาย 1 ฉบับ

 

หมายเหตุ:

 - สินค้าที่แลกไมล์แล้วไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือคืนเป็นเงินได้

 - ไม่มีบริการจัดส่งสินค้าทางไปรษณีย์

 - สินค้าอาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

คำตอบ

สินค้าที่แลกไมล์แล้ว ไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือคืนเป็นเงินได้

คำตอบ

THAI Shop ไม่มีบริการจัดส่งสินค้าทางไปรษณีย์ ยกเว้น สั่งซื้อทาง online

คำตอบ

บริการจัดส่งทางไปรษณีย์ EMS และลงทะเบียน

 

คำตอบ

 คิดค่าบริการจัดส่งตามน้ำหนักสินค้า