การบินไทยพร้อมดูแลผู้โดยสารที่ได้รับผลกระทบจากการยกเลิกเที่ยวบินภายในประเทศเส้นทางไป-กลับ กรุงเทพฯ-เชียงใหม่ และ กรุงเทพฯ-ภูเก็ต เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19