ติดต่อเรา

สำนักงานการบินไทยทั่วโลก

ค้นหาข้อมูลติดต่อสำนักงานการบินไทยทั่วโลกได้ที่นี่

● อ่านต่อ

แนะนำติชมบริการ

ทุกคำติชมของท่านมีความสำคัญต่อเรา

● อ่านต่อ

เอกสารรับรองการเดินทาง

ขอเอกสารรับรองการเดินทาง เพื่อประโยชน์ทางด้านการประกันภัย ในกรณีปัญหาเที่ยวบินล่าช้า การยกเลิกเที่ยวบิน การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินเนื่องจากสภาพอากาศ เหตุขัดข้องเทคนิค ฯลฯ

● อ่านต่อ

ติดตามสัมภาระ

การบินไทยให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อการดูแลสัมภาระทุกชิ้นของผู้โดยสาร หากท่านพบปัญหาเกี่ยวกับสัมภาระของท่าน กรุณาติดต่อเรา เพื่อที่จะได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาทันที

● อ่านต่อ