แบบฟอร์มขอใช้ THAI Travel Voucher


แบบฟอร์มขอใช้ THAI Travel Voucher เพื่อการทำสำรองที่นั่ง

* ช่องที่ต้องกรอก

ระบุหมายเลข THAI Travel VOUCHER

+

กรุณาระบุบุคคลที่เดินทาง

รายละเอียดผู้โดยสาร

กรุณาระบุชื่อ-นามสกุล เป็นภาษาอังกฤษตาม Passport

+

รายละเอียดเที่ยวบิน

+

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดที่ให้ไว้ในแบบฟอร์มนี้จะนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการประมวลผลตามคำขอของคุณและยืนยันตัวตนของคุณเท่านั้น ท่านสามารถอ่านนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับเต็มของเราได้ที่นี่ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

Submit