แนวทางการดูแลผู้โดยสารที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19

สำหรับผู้โดยสารที่มีการออกบัตรโดยสารสายบินไทยและเดินทางภายในประเทศทุกเส้นทางบนเที่ยวบินของสายการบินไทยสมายล์ (หมายเลขบัตรโดยสาร 217-) โดยระบุการเดินทางวันที่ 8 เมษายน - 30 มิถุนายน 2564 นั้น ในกรณีที่ผู้โดยสารแจ้งยกเลิกเที่ยวก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง  
 
ผู้โดยสารสามารถติดต่อสำนักงานบัตรโดยสาร THAI Contact Center หรือ contact@service.thaiairways.com เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับบัตรโดยสาร หรือ เปลี่ยนวันเดินทาง

โดยการเดินทางใหม่ต้องสิ้นสุดภายใน 31 ธันวาคม 2564 เท่านั้น