ความช่วยเหลือพิเศษ

การเดินทางกับทารก

การเดินทางกับทารก

- เมื่อทำการจองตั๋วโดยสารให้แจ้งข้อมูลของผู้โดยสารที่เป็นเด็กแก่เจ้าหน้าที่เพื่อให้สายการบินเตรียมการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยแก่ผู้โดยสารที่เป็นเด็ก เช่น เตรียมเปลสำหรับเด็กอายุไม่เกิน 6 เดือน และหนักน้อยกว่า 10 กิโลกรัม และสูงไม่เกิน 67 เซนติเมตร เก้าอี้ติดรถยนต์สามารถนำขึ้นมาใช้ได้สำหรับเด็กอายุน้อยกว่า 2 ปี โดยซื้อที่นั่งเพิ่ม แต่ต้องเป็นรุ่นที่ได้รับการอนุญาตโดยองค์กรการบินระหว่างประเทศ
- ควรอุ้มเด็กเล็กไว้ระหว่างที่เครื่องขึ้นลง

- จัดเตรียมเสื้อผ้าที่อุ่นพอเนื่องจากอุณหภูมิบนเครื่องจะเย็นกว่าปกติ
- การเดินทางโดยเครื่องบิน ไม่แนะนำในทารกแรกเกิดอายุน้อยกว่า 2 สัปดาห์ เพราะทารกยังต้องปรับตัวจากการใช้ชีวิตนอกครรภ์มารดา และเพื่อให้แน่ใจได้ว่าทารกนั้นแข็งแรง และไม่มีความผิดปกติมาแต่กำเนิด
- เด็กที่มีโรคประจำตัว ซึ่งอาจทำให้เกิดภาวะขาดออกซิเจนขณะโดยสารอยู่บนเครื่องบิน ควรปรึกษาแพทย์ก่อนเดินทางทุกครั้ง
- การเปลี่ยนความดันบรรยากาศภายในห้องโดยสารของเครื่องบิน ทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงของความดันในหูชั้นกลาง ทำให้เกิดอาการปวดหูได้ เพื่อลดอาการดังกล่าวควรให้เด็กดื่มนมหรือใช้จุกยางสำหรับเด็ก (เด็กโตอาจให้ดื่มนมจากแก้วหรือให้เคี้ยวหมากฝรั่ง) โดยเฉพาะขณะที่เครื่องทำการลง ซึ่งจะช่วยทำให้เกิดภาวะสมดุลของความดันในหูชั้นกลางได้
- เด็กที่มีอาการเมาเครื่องบินควรรับประทานยาครึ่งชั่วโมงก่อนออกเดินทาง

หมายหตุ:
  เครื่องบินแบบ Boeing รุ่น 787-900 เข็มขัดนิรภัยในที่นั่งชั้นธุรกิจ ได้ถูกติดตั้งให้เป็นแบบมีถุงลมนิรภัย ดังนั้นด้วยเหตุผลทางด้านความปลอดภัย การบินไทยจึงของดรับทารกที่นั่งตักผู้ใหญ่ (Infant no seat) อนุญาตให้ทารกเดินทางได้โดยต้องมีที่นั่ง (Infant occupying seat) และมีเก้าอี้ติดรถยนต์ที่ผ่านการรับรองมาตรฐานความปลอดภัย (Child Restraint System - CRS)* โดยบนเครื่องบินจะมี Belt extender สำหรับเก้าอี้ติดรถยนต์ไว้ให้บริการ

  * ผู้โดยสารจำเป็นต้องเตรียมเก้าอี้ติดรถยนต์ ที่ผ่านการรับรองมาตรฐานความปลอดภัย (Child Restraint System - CRS) มาด้วยตนเอง

 

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อที่สำนักงานการบินไทย