ความช่วยเหลือพิเศษ

บริการการนำสัตว์เลี้ยงขึ้นเครื่อง แบบ Check Baggage (AVIH)

 

 

บริการนี้ผู้โดยสารสามารถนำสัตว์เลี้ยง Check-in ได้ที่ Passenger Terminals จากนั้นเจ้าหน้าที่จะนำสัตว์เลี้ยงของท่านไปโหลดไว้ที่ห้องบรรทุกสัมภาระ พิเศษใต้ท้องเครื่องบินที่มีระบบควบคุมอุณหภูมิที่เหมาะสมกับสัตว์เลี้ยงและ มีระบบรักษาความปลอดภัยพิเศษ สำหรับรายละเอียดขนาดกรงหรือข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ สำนักงานการบินไทย ในพื้นที่ของท่าน

 

การบินไทยไม่ให้บริการการนำสัตว์เลี้ยงขึ้นเครื่องแบบ Check Baggage (AVIH)  สำหรับเที่ยวบินดังต่อไปนี้

1. เที่ยวบินไป โอ๊กแลนด์ เดนปาซาร์ ดูไบ ฮ่องกง และ ลอนดอน

2. เที่ยวบิน ไป/ กลับจาก ออสเตรเลีย (บริสเบน เมลเบิร์น เพิร์ท ซิดนีย์)

3. เที่ยวบินที่ให้บริการด้วยเครื่องบินแบบแอร์บัส A320


เนื่องจากลักษณะทางกายภาพของสุนัขสายพันธุ์ดังต่อไปนี้  บริษัท การบินไทย ฯ ขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธการรับสุนัขสายพันธุ์ดังต่อไปนี้เป็นสัมภาระเพื่อเดินทางไปกับผู้โดยสาร 

 

1. อเมริกันบูลลี่ ( American Bulldog / Bully)

2. อเมริกันสแตฟฟอร์ดเชียร์ เทอร์เรียร์ (American Staffordshire Terrier)

3.อเมริกันพิทบูลเทอร์เรียร์ (American Pit Bull Terrier)

4. บอสตัน เทอร์เรียร์ (Boston Terrier)

5. บ็อกเซอร์ ( Boxer)

6. บราสเซิลส์กริฟเฟิน (Brussels Griffon)

7. บูลด็อก (Bulldog)

8. ไชนีสปั๊ก (Chinese Pug)

9. เชา เชา (Chow Chow)

10. ดัชปั๊ก (Dutch Pug)

11. อิงลิชบูลด็อก (English Bulldog)

12. อิงลิช ทอย สแปเนียล (English Toy Spaniel)

13. เฟรนช์ บูลด็อก (French Bulldog)

14. ลาซา แอปโซ ( Lhasa Apso)

15. เจแปนนีสบ็อกเซอร์ (Japanese Boxer)

16. เจแปนนีสปั๊ก (Japanese Pug)

17. เจแปนนีสชิน (Japanese Spaniel (Chin)

18. มาสทิฟฟ์ (ทุกสายพันธุ์) Mastiff (All Breeds)

19. ปักกิ่ง (Pekinese)

20. พิทบูล (Pit Bull)

21. ปั๊ก (Pug)

22. ชาเป่ย (Shar Pei)

23. ชิสุ (Shih Tzu)

24. สแตฟเฟอร์ดไชร์ บูล เทอร์เรียร์ (Staffordshire Bull Terrier)

25. ทิเบตันสแปเนียล   (Tibetan Spaniel)

ผู้โดยสารที่จำเป็นต้องเดินทางด้วยสุนัขนำทางหรือสุนัขที่ให้ความช่วยเหลือได้

  สามารถนำสุนัขนำทางสำหรับผู้โดยสารที่บกพร่องทางการมองเห็น และสุนัขที่ให้ความช่วยเหลือสำหรับผู้โดยสารที่หูหนวกไปยังประเทศต่างๆ ได้ โดยผู้โดยสารจะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบ The Animal Quarantine และมีเอกสารครบสำหรับการเดินทาง

  การบริการนี้ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ กรุณาติดต่อสำนักงานขายการบินไทยประจำท้องถิ่นของท่านอย่างน้อย 48 ชั่วโมง สุนัขไม่จำเป็นจะต้องมีที่นั่งและสามารถอยู่ข้างๆผู้โดยสารได้ ยกเว้นส่วนประตูทางออก ซึ่งสุนัขต้องเชือกบังคับด้วย