ความช่วยเหลือพิเศษ

บริการเก้าอี้รถเข็น

บริการเก้าอี้รถเข็น

หากคุณต้องการรถเข็นนั่ง กรุณาแจ้งก่อน 48 ชั่วโมง หรือก่อนวันที่ออกเดินทาง ซึ่งผู้โดยสารไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ แต่ผู้โดยสารจะต้องสามารถดูแลตัวเองได้ระหว่างการเดินทาง สายการบินจะให้บริการย้ายจากรถเข็นนั่งไปยังที่นั่งบนเครื่องบิน รวมทั้งการเข้าห้องน้ำ

ในส่วนของการบินไทยได้จัดบริการรถเข็นนั่งไว้บนเครื่องบินด้วย ซึ่งพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน จะคอยช่วยเหลือผู้โดยสาร หากผู้โดยสารมีความต้องการจะเข้าห้องน้ำ อย่างไรก็ตามพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินจะไม่สามารถช่วยเหลือ ผู้โดยสารขณะที่ผู้โดยสารอยู่ในห้องน้ำได้

หากผู้โดยสารไม่สามารถดูแลตนเองได้ระหว่างการเดินทาง บริษัทฯ ขอแนะนำให้ผู้โดยสารมีผู้ร่วมเดินทางไปด้วย

ในวันที่ออกเดินทาง พนักงานจะพาผู้โดยสารไป check-in ที่เคาน์เตอร์ และพาไปยังประตูเครื่องหรือที่นั่ง และเมื่อถึงจุดหมายปลายทาง จะมีพนักงานพาผู้โดยสารไปยังจุดรับสัมภาระ และช่วยผู้โดยสารรับกระเป๋า เพื่อไปยังทางออก

หากผู้โดยสารวางแผนที่จะนำรถเข็นส่วนตัวไปเอง ผู้โดยสารกรุณาแจ้ง ขนาดและน้ำหนักของรถเข็นของท่านในวันที่ผู้โดยสารสำรองที่นั่ง เพื่อบริษัทฯจะได้จัดพื้นที่ไว้สำหรับ โหลดรถเข็นไปไว้บนเครื่อง และนำกลับมาให้ผู้โดยสาร ณ จุดรับสัมภาระ อย่างไรก็ตามหากรถเข็นมีน้ำหนักเกิน 32 กิโลกรัม(71 ปอนด์) ผู้โดยสารต้องได้รับการอนุญาต จากบริษัทฯ เนื่องจากบริษัทฯมีการจำกัดน้ำหนักและขนาดพื้นที่ไว้บางสนามบิน

ผู้โดยสารที่เดินทางพร้อมรถเข็นไฟฟ้าหรืออุปกรณ์ช่วยเหลือทางการแพทย์ กรุณาติดต่อ แผนกสำรองที่นั่ง