บริการช่วยเหลือ

ผู้โดยสารเด็กเดินทางลำพัง

ผู้โดยสารเด็กเดินทางลำพัง

 

   ผู้โดยสารเด็กที่เดินทางโดยลำพัง อายุระหว่าง 5-11 ปี ผู้ปกครองจำเป็นที่จะต้องติดต่อสำนักงานบัตรโดยสาร การบินไทย เพื่อขอรับบริการดูแลเด็ก
   สำหรับผู้โดยสารเด็ก อายุระหว่าง 12-17 ปี สามารถเดินทางได้ด้วยตนเอง หรือสามารถเลือกรับบริการดูแลเด็กได้ ตามความประสงค์ ขอสงวนสิทธิ บริการเด็กเดินทางโดยลำพัง บนชั้นหนึ่ง และชั้นธุรกิจแก่เด็กที่อายุ 8 ปีขึ้นไป

 

 เงื่อนไข

- การบินไทยไม่อนุญาตให้เด็กเดินทางคนเดียวในทุกๆเส้นทาง รวมทั้งการเคลื่อนย้ายระหว่างสุวรรณภูมิและดอนเมือง
- การบินไทยไม่อนุญาตให้เด็กเดินทางคนเดียวในทุกๆเส้น ทาง ซึ่งเป็นเส้นทางที่มีจุดแวะพักข้ามคืน หรือจุดแวะพักที่นานกว่า 6 ชั่วโมง ยกเว้นผู้โดยสารได้ติดต่อบริการเลี้ยงเด็ก ณ จุดที่แวะพัก
- หากเดินทางด้วยสายการบินชาติอื่นอาจมีกฎระเบียบเพิ่มเติม โดยจำกัดอายุเด็ก บริษัทฯจึงขอแนะนำผู้โดยสารให้ติดต่อสายการบินนั้นๆ
- เด็กที่ไม่มีผู้ปกครองไม่อนุญาตให้เดินทางกับสัตว์เลี้ยง
- กรุณาตรวจเช็ควีซ่าและระเบียบการเดินทางให้เรียบร้อย
- ในบางประเทศอาจมีเอกสารเพิ่มเติม เช่น เอกสารสำหรับคนต่างด้าวที่จะเดินทางเข้าประเทศฟิลิปปินส์ จะต้องได้รับใบ Waiver of Exclusion จากสถานทูตฟิลิปปินส์

 

อัตราค่าบริการ

      เส้นทางต่างประเทศ เด็กที่ใช้บริการที่มีอายุระหว่าง 5-17 ปี จะคิดในราคาผู้ใหญ่ โดยอัตราค่าบริการคิดเป็น 60 ดอลล่าร์สหรัฐต่อเที่ยวบิน
เส้นทางในประเทศไทย เสียค่าบริการ 75% สำหรับอายุระหว่าง 5-11 ปี หากต้องการใช้บริการ

 

กรุณาตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมกับสำนักงานการบินไทย

 

หมายเหตุ:  ไม่มีบริการสำหรับเที่ยวบินร่วม (TG 4digits)  กรุณาติดต่อเพื่อซื้อบัตรโดยสารกับสายการบินที่ทำการบินโดยตรง

 

ณ สนามบิน

       หากผู้โดยสารอยู่ที่สนามบินกับเด็กจนกระทั่งเครื่องออก ผู้โดยสารต้อง check-in ให้เรียบร้อย เพื่อยืนยันการเดินทางของเด็ก พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินที่ตรงทางออกจะพาเด็กไปยังบนเครื่อง ซึ่งก็จะมีพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินดูแลเด็กเป็นอย่างดี
เมื่อมาถึงจุดหมายปลายทาง พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินจะดูแลเด็กของท่านตั้งแต่อยู่บนเครื่องจนกระทั่ง ได้พบกับผู้ปกครองของเด็ก ซึ่งผู้ปกครองของเด็กต้องมีบัตรประชาชนที่ถูกต้องมารับเด็ก เพื่อการยืนยันความปลอดภัยในตัวเด็ก และการบินไทยจะรับรองความปลอดภัยจนกระทั่งผู้โดยสารเดินทางมาถึง