Lifestyle zone

ภาพๆ เดียวแทนคำพูดนับพันคำ

ไม่ว่าคุณจะเดินทางไปไหน ด้วยเหตุผลใด ไม่ว่าคุณอยากจะหลบความวุ่นวายของเมืองหลวง หรือท่องเที่ยวไปในเมืองใหญ่ ที่ที่มีเสน่ห์ที่หนึ่งที่สะท้อนชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คน คือตลาดของท้องถิ่นนั้น